Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 19-ЧМИ
Благоевград, 21.09.2021

ОТНОСНО: Определяне на членове от състава на ОИК 0103 Благоевград за получаване на хартиените бюлетини и изборните книжа за гласуване при произвеждането на частичния избор за кмет на кметство Церово на 03 октомври 2021г.

На основание чл.87, ал.1, т. 9  от ИК във връзка с Решение N:1823-МИ от 09.06.2020г. на ЦИК и писмо на ЦИК с техен изх.№ ЧМИ-15-90/16.09.2021 г. и при спазване на законоустановения кворум, Общинската  избирателна комисия – Благоевград 

РЕШИ:

І. Определя следните членове от състава  на ОИК 0103 Благоевград, които да получат хартиените бюлетини и изборните книжа за изборен район 0103 на територията на Община Благоевград  за гласуване при произвеждането на частичния избор за кмет на кметство Церово на 03 октомври 2021г. както и да съпроводят транспортното средство, което ги превозва до Област с административен център  Благоевград, където се намира определеното помещение за съхранение : 

 N:

Име, презиме ,  фамилия

ЕГН

длъжност

1

Мартин Христов Бусаров

******

Председател

2

Вилислав Кирилов Балев

******

Заместник-председател

ІІ. Упълномощава Мартин Христов Бусаров, ЕГН: *******, л.к. №**** изд. На **** г. от МВР-Благоевград и Вилислав Кирилов Балев, ЕГН: ***** , л.к. N:*****, изд.на ******г. от МВР-Благоевград,  да получат хартиените бюлетини и изборните книжа за изборния район 0103 на територията на Община Благоевград  за гласуване при произвеждането на частичния избор за кмет на кметство Церово на 03 октомври 2021г. както и да подпишат приемателно-предавателен протокол за получените хартиени бюлетини и изборни книжа. 

Решението бе взето единодушно 18.10 часа.

 Настоящето решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Зам. председател: Вилислав Кирилов Балев

Секретар: Мустафа Муса Сирачки

* Публикувано на 22.09.2021 в 14:04 часа

Свързани решения:

29-ЧМИ/06.10.2021

Календар

Решения

  • № 48-МИ / 23.09.2022

    относно: Обявяване на избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ

  • № 47-МИ / 08.09.2022

    относно: Обявяване на избран за общински съветник от листата на местна коалиция “Обединена Социалдемокрация“ /ПП „ОСД“,ПП „ЗНС“/

  • № 46-МИ / 04.07.2022

    относно: Обявяване на избран за общински съветник от листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

всички решения