Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 37-МИ
Благоевград, 27.04.2022

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбите на чл.264,ал.4 ИК

В Общинската избирателна комисия Благоевград постъпи преписка на Районна прокуратура Благоевград, с техен N: 240 /2022г.

Преписката е заведена с вх. N:870-МИ/ 12.04.2022г. във входящия регистър на ОИК.

В преписката се съдържат данни относно деяние, извършено от лицето К. И.Т, ЕГН: ******** – жител на град Благоевград, изразяващо се в гласуване в нарушение на правилата  на Изборния кодекс, в частичния местен избор за кмет на община Благоевград, произведен на 27 юни 2021г.

След преценка на установените по преписката факти, Районна прокуратура Благоевград е счела, че досъдебно наказателно производство не следва да се образува. По отношение на К.И.Т., ЕГН:**********, и извършеното от него деяние, е установено , че същото не изпълва от субективна страна състава на престъплението по чл.168 НК.

Копие от постановление за отказ за образуване на досъдебно производство е изпратено с преписката в ОИК  Благоевград, за преценка по компетентност , дали следва да се реализира административно- наказателна отговорност на членове от състава на СИК 010300075, находяща се в гр.Благоевград, в която е допуснат да упражни вот, без да има право на това, лицето К.И.Т, ЕГН:**********.

В изпълнение на своите правомощия по установяване на извършени административни нарушения по повод разпоредбите на ИК и във връзка с ЗАНН, Общинската избирателна комисия Благоевград разгледа прокурорска преписка с N:240/2022г.

Общинската избирателна комисия Благоевград установи, че лицето К.И.Т. , със ЕГН:*********, жител на град Благоевград,  на дата 27.06.2022г. е допуснат да гласува , в изборна секция № 010300075 –в град Благоевград, находяща се в Девето ОУ гр.Благоевград, без да има право на това.

Общинската избирателна комисия Благоевград установи, че в изборния ден – 27.06.2021г., като членовете на СИК 010300075, назначени с решения на ОИК, са произвели изборите в следния състав :

Председател : Илияна Андонова Стоянова

Зам.председател : Силвия Савова Митева

Секретар : Ивана Страхилова Гяурска

Членове : Диана Иванова Чандрева, Илиана Владимирова Танева,  Елена Атанасова Трифонова , Илиана Кирилова Лалева, Весела Росенова Гълъбова, Стенли Бойков Джалев.

Членът на СИК №010300075, който е дописал лицето К.И.Т., ЕГН:******, в допълнителната страница на избирателния списък, и съответно е допуснал избирател до гласуване, но без да има право, е Стенли Бойков Джалев, ЕГН:*******, жител на гр.Благоевград, ул.“Христо Татарчев“13.

По този начин членът на СИК №010300075 Стенли Бойков Джалев е нарушил разпоредбата на чл.264,ал.4 от ИК.

До този извод ОИК Благоевград стигна след преглед на прокурорската преписка и на материалите в нея. Стенли Бойков Джалев дава своите обяснения, разпознава почерка си , и признава лично да е вписал данните на избирателя К.И.Т. в допълнителната страница на избирателния списък. Признава, че е допуснал избирателя К.И.Т. да гласува и съответно попълни и декларация по образец от изборните книжа, с която да декларира, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

Снети са обяснения от всички членове на СИК №010300075 , досежно това дали някой от тях не е допуснал до гласуване лицето К.И.Т., дали е давал указания на друг член от комисията ,по повод на дописване в допълнителната страница в основания избирателен списък , на допуснатите до гласуване избиратели.

Не се установи, друг член от състава на СИК №010300075, да е допуснал до гласуване лицето К.И.Т.

За прецизност следва да се упомене, че съгласно чл.264,ал.4 от ИК, ако избирателят не е вписан в избирателния списък (списъка), но има право да гласува, след проверка в списъка на заличените лица всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък, след което избирателят се допуска до гласуване. Избирателят представя декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.

Тези действия се извършват от член на СИК или от Председателят на секцията.

В подкрепа на установеното нарушение се явява обстоятелството, че Стенли Бойков Джалев е назначен като член на секцията , с Решение 29-ЧМИ /16.06.2021г. на ОИК Благоевград. Същият притежава удостоверение за назначен за член на СИК 010300075. От момента на назначението  си като член на СИК Стенли Бойков Джалев има качеството на длъжностно лице по смисъла на чл.93,ал. 2 ИК във връзка с НК, а също така следва да спазва разпоредбите на чл.100 ИК. Несъмнено Стенли Бойков Джалев е извършил нарушението на чл.264,ал.4 , в качеството му на член на СИК 010300075, по време на частичния местен избор за кмет на община Благоевград, произведен на 27.06.2021г. 

Съгласно чл.495,ал.2 от ИК, член на районна, общинска или секционна избирателна комисия, който наруши разпоредба на кодекса, извън случаите по чл. 470 - 494, се наказва с глоба от 20 до 200 лв.

Горното налага извода,че следва да се състави АУАН на лицето Стенли Бойков Джалев, съгласно чл.496 ИК, който след връчването му да се изпрати на Областен управител на област Благоевград, за съставяне на наказателно постановление.

Предвид изложеното и на основание чл. 87,ал.1,т.1 вр.с т.34 ИК  във връзка с чл.496 ИК и във връзка с  чл. 495 от ИК и във вр. с член 264, ал. 4, от ИК ,при спазване на законоустановения кворум,  Общинската избирателна комисия Благоевград

 

Р Е Ш И:

 1. УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбите на чл.264,ал.4 от ИК, извършено от Стенли Бойков Джалев,с ЕГН:94********, адрес:  гр.Благоевград, ул.“Христо Татарчев “13, община Благоевград.
 2. ОПРАВОМОЩАВА Председателят на ОИК 0103 Благоевград да състави АУАН на Стенли Бойков Джалев, който след връчването му да бъде изпратен на Областен управител на област Благоевград за издаване на наказателно постановление.

Решението е прието  с 11 гласа ЗА и 2  гласа ПРОТИВ  в 18.30часа.

 

 

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мустафа Муса Сирачки

* Публикувано на 28.04.2022 в 15:12 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 46-МИ / 04.07.2022

  относно: Обявяване на избран за общински съветник от листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 • № 45-МИ / 01.06.2022

  относно: нарушение на разпоредбите на чл.264,ал.4 ИК

 • № 44-МИ / 01.06.2022

  относно: Обявяване на избран за общински съветник от листата на местна коалиция партия на ЗЕЛЕНИТЕ (ВОЛЯ)

всички решения