Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 39-МИ
Благоевград, 29.04.2022

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбите на чл.264,ал.4 ИК

В Общинската избирателна комисия Благоевград постъпи преписка на Районна прокуратура Благоевград, с техен N: 243 /2022г.

Преписката е заведена с вх. N:872-МИ/ 20.04.2022г. във входящия регистър на ОИК.

В преписката се съдържат данни относно деяние, извършено от лицето Р. К.К. , ЕГН: ******** – жителка на град Кюстендил, с настоящ адрес в гр.Благоевград, изразяващо се в гласуване в нарушение на правилата  на Изборния кодекс, в частичния местен избор за кмет на община Благоевград, произведен на 27 юни 2021г. /първи и втори тур/.

След преценка на установените по преписката факти, Районна прокуратура Благоевград е счела, че досъдебно наказателно производство не следва да се образува. По отношение на Р. К.К. , ЕГН: ********, и извършеното от нея деяние, е установено , че същото не изпълва от субективна страна състава на престъплението по чл.168 НК.

Копие от постановление за отказ за образуване на досъдебно производство е изпратено с преписката в ОИК  Благоевград, за преценка по компетентност , дали следва да се реализира административно- наказателна отговорност на членове от състава на СИК 010300098, находяща се в гр.Благоевград, в която е допусната да упражни вот, без да има право на това, лицето Р. К.К. , ЕГН: ********.

В изпълнение на своите правомощия по установяване на извършени административни нарушения по повод разпоредбите на ИК и във връзка с ЗАНН, Общинската избирателна комисия Благоевград разгледа прокурорска преписка с N:243/2022г.

Общинската избирателна комисия Благоевград установи, че лицето Р. К.К. , ЕГН: ********, жителка на град Кюстендил, с настоящ адрес в гр.Благоевград,  на дата 27.06.2022г. и на дата 04.07.2021г. е допусната  да гласува , в изборна секция № 010300098 –в град Благоевград, находяща се в СОУИЧЕ „Св.Св. Климент Охридски“ в  гр.Благоевград, без да има право на това.

Общинската избирателна комисия Благоевград установи, че в изборния ден – 27.06.2021г.,и на последвалия втори тур на 04.07.2021г. ,  като членовете на СИК 010300098, назначени с решения на ОИК, са произвели изборите в следния състав :

Председател - Малина Ангелова Нечитайлова

Зам.председател - Красимир Тодоров Георгиев

Секретар - Снежанка Иванова Маркова

Членове :

Димитринка Крумова Щерева

Гинка Георгиева Михалкова

Рени Кирилова Колева

Атанаска Димитрова Дамянова

Мирослав Харалампиев Чорбаджийски

Николай Николаев Паскалчев

Членът на СИК №010300098, който е дописал лицето Р. К.К. , ЕГН: ********, в допълнителната страница на избирателния списък,и на двата тура,  и съответно е допуснал избирател до гласуване, но без да има право, е Гинка Георгиева Михалкова, ЕГН:*******, жител на гр.Благоевград, ул.“Тодор Александров“47,вх.А.

По този начин членът на СИК №010300098 Гинка Георгиева Михалкова  е нарушил разпоредбата на чл.264,ал.4 от ИК.

До този извод ОИК Благоевград стигна след преглед на прокурорската преписка и на материалите в нея. Гинка Георгиева Михалкова  дава своите обяснения, разпознава почерка си , и признава лично да е вписала данните на избирателя Р. К.К. , ЕГН: ********  в допълнителната страница на избирателния списък, и при произведените два тура на частичния местен избор за кмет на община.  Признава, че е допуснала избирателя Р. К.К. , ЕГН: ********  да гласува и съответно попълни и декларация по образец от изборните книжа, с която да декларира, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Нещо повече, заявява ,че не е имало никаква дискусия, по повод допускане или недопускане на избирателката Р. К.К. , ЕГН: ********  до гласуване.

Снети са обяснения от всички членове на СИК №010300098 , досежно това дали някой от тях не е допуснал до гласуване лицето Р. К.К. , ЕГН: ******** , дали е давал указания на друг член от комисията ,по повод на дописване в допълнителната страница в основания избирателен списък , на допуснатите до гласуване избиратели.

Не се установи, друг член от състава на СИК №010300098, да е допуснал до гласуване лицето Р. К.К. , ЕГН: ********.

За прецизност следва да се упомене, че съгласно чл.264,ал.4 от ИК, ако избирателят не е вписан в избирателния списък (списъка), но има право да гласува, след проверка в списъка на заличените лица всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък, след което избирателят се допуска до гласуване. Избирателят представя декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.

Тези действия се извършват от член на СИК или от Председателят на секцията.

Следва да се отбележи също, че самият избирател, който е гласувал в нарушение на правилата на изборния кодекс и на НК, се явява назначен за член именно на секция №010300098.  Лицето Р. К.К. , ЕГН: ******** е участвала в произвеждането на двата тура – както на 27.06.2021г., така и на 04.07.2021г. именно в качеството си на член на СИК. От преписката  и разследването на РП Благоевград се установява, че Р. К.К. , ЕГН: ******** е разбрала и е знаела, че не може да гласува в частичния местен избор за кмет на община Благоевград, преди изборния ден на 27.06.2021г. и на 04.07.2021г. Въпреки това, същата е допусната да гласува в секцията, където е била служебно ангажирана в произвеждане на изборите, но без да има право на това, и без да бъде извършена проверка, дали следва да се допусне до гласуване.

В подкрепа на установеното нарушение се явява обстоятелството, че Гинка Георгиева Михалкова е назначен като член на секцията , с Решение 29-ЧМИ /16.06.2021г. на ОИК Благоевград. Същата притежава удостоверение за назначена за член на СИК 010300098. От момента на назначението  си като член на СИК Гинка Георгиева Михалкова има качеството на длъжностно лице по смисъла на чл.93,ал. 2 ИК във връзка с НК, а също така следва да спазва разпоредбите на чл.100 ИК. Несъмнено Гинка Георгиева Михалкова  е извършила нарушението на чл.264,ал.4 , в качеството и на член на СИК 010300098, по време на частичния местен избор за кмет на община Благоевград, произведен на 27.06.2021г./на първи и на втори тур/. 

Съгласно чл.495,ал.2 от ИК, член на районна, общинска или секционна избирателна комисия, който наруши разпоредба на кодекса, извън случаите по чл. 470 - 494, се наказва с глоба от 20 до 200 лв.

Горното налага извода,че следва да се състави АУАН на лицето Гинка Георгиева Михалкова, съгласно чл.496 ИК, който след връчването му да се изпрати на Областен управител на област Благоевград, за съставяне на наказателно постановление.

Предвид изложеното и на основание чл. 87,ал.1,т.1 вр.с т.34 ИК  във връзка с чл.496 ИК и във връзка с  чл. 495 от ИК и във вр. с член 264, ал. 4, от ИК ,при спазване на законоустановения кворум,  Общинската избирателна комисия Благоевград

 

Р Е Ш И:

 1. УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбите на чл.264,ал.4 от ИК, извършено от Гинка Георгиева Михалкова,с ЕГН:77********, адрес:  гр.Благоевград, ул.“Тодор Александров “47,вх.А, община Благоевград.
 2. ОПРАВОМОЩАВА Председателят на ОИК 0103 Благоевград да състави АУАН на Гинка Георгиева Михалкова, който след връчването му да бъде изпратен на Областен управител на област Благоевград за издаване на наказателно постановление.

 

Решението е прието  единодушно с 12  гласа ЗА  18.40часа.

 

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мустафа Муса Сирачки

* Публикувано на 29.04.2022 в 20:03 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 46-МИ / 04.07.2022

  относно: Обявяване на избран за общински съветник от листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 • № 45-МИ / 01.06.2022

  относно: нарушение на разпоредбите на чл.264,ал.4 ИК

 • № 44-МИ / 01.06.2022

  относно: Обявяване на избран за общински съветник от листата на местна коалиция партия на ЗЕЛЕНИТЕ (ВОЛЯ)

всички решения