Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 45-МИ
Благоевград, 01.06.2022

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбите на чл.264,ал.4 ИК

В Общинската избирателна комисия Благоевград постъпи преписка на Районна прокуратура Благоевград, с техен N: 245 /2022г.

Преписката е заведена с вх. N:876-МИ/ 16.05.2022г. във входящия регистър на ОИК.

В преписката се съдържат данни относно деяние, извършено от лицето Георги Атанасов Попов,ЕГН:********* – жител на град Благоевград, с настоящ адрес в гр.Благоевград, изразяващо се в гласуване в нарушение на правилата  на Изборния кодекс, в частичния местен избор за кмет на община Благоевград, произведен на 27 юни 2021г. /първи тур/.

След преценка на установените по преписката факти, Районна прокуратура Благоевград е счела, че досъдебно наказателно производство не следва да се образува. По отношение на Георги Атанасов Попов,ЕГН:******** – жител на град Благоевград, и извършеното от него деяние, е установено , че същото не изпълва от субективна страна състава на престъплението по чл.168 НК.

Копие от постановление за отказ за образуване на досъдебно производство е изпратено с преписката в ОИК  Благоевград, за преценка по компетентност , дали следва да се реализира административно- наказателна отговорност на членове от състава на СИК 010300108, находяща се в гр.Благоевград, в която е допуснат да упражни вот, без да има право на това, лицето Георги Атанасов Попов,ЕГН:******** – жител на град Благоевград.

В изпълнение на своите правомощия по установяване на извършени административни нарушения по повод разпоредбите на ИК и във връзка с ЗАНН, Общинската избирателна комисия Благоевград разгледа прокурорска преписка с N:245/2022г.

Общинската избирателна комисия Благоевград установи, че лицето Георги Атанасов Попов,ЕГН:*********, жител на град Благоевград, с настоящ адрес в гр.Благоевград,  на дата 27.06.2022г. е допуснат да гласува , в изборна секция № 010300108 –в град Благоевград, находяща се в детска градина „Усмивка“, на адрес кв.Освобождение №8  в  гр.Благоевград, без да има право на това.

Общинската избирателна комисия Благоевград установи, че в изборния ден – 27.06.2021г.,  като членовете на СИК 010300108, назначени с решения на ОИК, са произвели изборите в следния състав :

Председател – Ива Методиева Поповска

Зам.председател – Светла Симеонова Пингалова

Секретар – Лиляна Якимова Кръстева

Членове :

Симона Руменова Михалкова

Красимира Георгиева Хаджийска

Радостина Китанова Стойчева

Георги Венциславов Рошков

Габриела Генадиева Лицова

Даниела Христова Тренчева

Членът на СИК №010300108, който е дописал лицето Георги Атанасов Попов,ЕГН:********, в допълнителната страница на избирателния списък,на първия тур,  и съответно е допуснал избирател до гласуване, но без да има право, е Симона Руменова Михалкова, ЕГН:***********, жител на гр.Благоевград, ул.“Яне Сандански“№17А, ет.3,ап.12.

По този начин членът на СИК №010300108 Симона Руменова Михалкова е нарушила разпоредбата на чл.264,ал.4 от ИК.

До този извод ОИК Благоевград стигна след преглед на прокурорската преписка и на материалите в нея. Симона Руменова Михалкова  дава своите обяснения, разпознава почерка си при предявяване на страницата от избирателния списък с извършеното дописване под черта , и признава че вероятно лично да е вписала данните на избирателя Георги Атанасов Попов,ЕГН: ************ в допълнителната страница на избирателния списък,при произведения  първи тур на частичния местен избор за кмет на община.  Признава, че е допуснала избирателя Георги Атанасов Попов,ЕГН: *********** да гласува и съответно попълни и декларация по образец от изборните книжа, с която да декларира, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Нещо повече, установи се  ,че не е имало никаква дискусия, по повод допускане или недопускане на избирател Георги Атанасов Попов,ЕГН: *********** до гласуване.

Снети са обяснения от  членове на СИК №010300108 , досежно това дали някой от тях не е допуснал до гласуване лицето Георги Атанасов Попов,ЕГН:*************** , дали е давал указания на друг член от комисията ,по повод на дописване в допълнителната страница в основания избирателен списък , на допуснатите до гласуване избиратели.

Не се установи, друг член от състава на СИК №010300108, да е допуснал до гласуване лицето Георги Атанасов Попов,ЕГН:************.

За прецизност следва да се упомене, че съгласно чл.264,ал.4 от ИК, ако избирателят не е вписан в избирателния списък (списъка), но има право да гласува, след проверка в списъка на заличените лица всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък, след което избирателят се допуска до гласуване. Избирателят представя декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.

Тези действия се извършват от член на СИК или от Председателят на секцията.

Следва да се отбележи също, че самият избирател, който е гласувал в нарушение на правилата на изборния кодекс и на НК, се е явил отново в опит да гласува и на втори тур на частичния избор за кмет на община на 04.07.2021г. , отново в секция №010300108.  Лицето Георги Атанасов Попов,ЕГН:*************** е опитал да гласува със същия документ за самоличност както и на първи тур, при същите данни от избирателните списъци, но не е бил допуснат до гласуване, след коректно извършена проверка на условието за уседналост, като е разбрал, че не може да гласува в частичния местен избор за кмет на община Благоевград, на 04.07.2021г.

В подкрепа на установеното нарушение се явява обстоятелството, че Симона Руменова Михалкова е назначен като член на секцията , с Решение 29-ЧМИ /16.06.2021г. на ОИК Благоевград. Същата притежава удостоверение за назначена за член на СИК 010300108. От момента на назначението  си като член на СИК Симона Руменова Михалкова има качеството на длъжностно лице по смисъла на чл.93,ал. 2 ИК във връзка с НК, а също така следва да спазва разпоредбите на чл.100 ИК. Несъмнено Симона Руменова Михалкова е извършила нарушението на чл.264,ал.4 , в качеството и на член на СИК 010300108, по време на частичния местен избор за кмет на община Благоевград, произведен на 27.06.2021г./на първи тур/. 

Съгласно чл.495,ал.2 от ИК, член на районна, общинска или секционна избирателна комисия, който наруши разпоредба на кодекса, извън случаите по чл. 470 - 494, се наказва с глоба от 20 до 200 лв.

Горното налага извода,че следва да се състави АУАН на лицето Симона Руменова Михалкова, съгласно чл.496 ИК, който след връчването му да се изпрати на Областен управител на област Благоевград, за съставяне на наказателно постановление.

Предвид изложеното и на основание чл. 87,ал.1,т.1 вр.с т.34 ИК  във връзка с чл.496 ИК и във връзка с  чл. 495 от ИК и във вр. с член 264, ал. 4, от ИК ,при спазване на законоустановения кворум,  Общинската избирателна комисия Благоевград

 

Р Е Ш И:

 1. УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбите на чл.264,ал.4 от ИК, извършено от Симона Руменова Михалкова,с ЕГН: 00********, адрес:  гр.Благоевград, ул.“Яне Сандански “№17А,ет.3,ап.12, община Благоевград.
 2. ОПРАВОМОЩАВА Председателят на ОИК 0103 Благоевград да състави АУАН на Симона Руменова Михалкова, който след връчването му да бъде изпратен на Областен управител на област Благоевград за издаване на наказателно постановление.

 

Решението е прието   с 10  гласа ЗА  и 2 гласа ПРОТИВ  в 18.25часа.

 

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мустафа Муса Сирачки

* Публикувано на 02.06.2022 в 11:59 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 46-МИ / 04.07.2022

  относно: Обявяване на избран за общински съветник от листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 • № 45-МИ / 01.06.2022

  относно: нарушение на разпоредбите на чл.264,ал.4 ИК

 • № 44-МИ / 01.06.2022

  относно: Обявяване на избран за общински съветник от листата на местна коалиция партия на ЗЕЛЕНИТЕ (ВОЛЯ)

всички решения