Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 67-ЧМИ
Благоевград, 04.07.2021

ОТНОСНО: Сигнал от Станислав Богдански, представляващ ПП Има такъв народ

В ОИК Благоевград е постъпил сигнал от Станислав Богдански, представляващ ПП Има такъв народ. Сигналът е постъпил с вх. № 771-ЧМИ /04.07.2021г. по входящия регистър на ОИК Благоевград и с вх. № 5 по регистъра на жалби и сигнали.

В сигнала се съдържат твърдения и се излагат данни, че Иван Георгиев Иванов, член на СИК № 130 (с. Рилци) твърдял, че председателят на СИК- г-жа Дора Стефанова Зашева, в присъствието на избиратели в стаята, където се помещава СИК № 130, си позволява да го сочи, да упоменава на коя партия е представител и да се държи неуважително към него.  

В сигнала се твърди, че това било второ последователно нарушение, извършено от Председателя в тази СИК, за което се иска от ОИК Благоевград да бъде извършена проверка по случая, както и да се предприемат законови мерки.

На свое заседание на 04.07.2021г., от 17:15 часа, ОИК Благоевград се запозна с процесния сигнал и прие за необходимо, че следва, във връзка с наведените твърдения в него да извърши проверка на място. При извършената проверка, бяха взети гласни и писмени обяснения от всички членове на СИК № 130. Бяха предупредени, че в качеството им на членове на СИК № 130 са длъжностни лица и следва стриктно и точно да прилагат нормите на Изборния кодекс.

На основание чл.87 ал.1, т. 2 и т.22 от ИК, във връзка с чл.85, ал.4 от ИК и при спазване на законоустановения кворум, Общинската избирателна комисия Благоевград 

РЕШИ:

УКАЗВА на членовете на СИК № 130, стриктно да спазват разпоредбите на чл. 100, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ИК.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мустафа Муса Сирачки

* Публикувано на 04.07.2021 в 19:35 часа

Календар

Решения

  • № 69-ЧМИ / 05.07.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването за Кмет на община Благоевград, при произведения втори тур на частичния избор за кмет на община на 04 юли 2021г.

  • № 68-ЧМИ / 04.07.2021

    относно: край на изборния ден при произвеждане на втори тур на частичния избор за кмет на община Благоевград, насрочени на 04.07.2021 г.

  • № 67-ЧМИ / 04.07.2021

    относно: Сигнал от Станислав Богдански, представляващ ПП Има такъв народ

всички решения