29.11.2019

КОНТАКТ С ОИК 0103 БЛАГОЕВГРАД СЛЕД АКТИВНИЯ ИЗБОРЕН ПЕРИОД

Седалището на ОИК 0103 Благоевград е както следва :

гр.Благоевград, площад "Георги Измирлиев" 1 

сграда на общинска администрация Благоевград

етаж 5, зала 509. 

 

Последващата след 11.11.2019г.  кореспонденция с ОИК Благоевград се осъществява както през имейл [email protected]  , така и чрез адресиране до посочения по-горе административен адрес на писма и документи. Същите следва да се оставят на деловодство на общинска администрация и следва да бъдат предавани на Председателя на ОИК Благоевград.

 

В случай, че желаете да осъществите контакт с ОИК Благоевград по телефон, можете да се свържете с телефонен номер +359 894 228 076, на който отговаря г-н Мартин Бусаров - Председател на ОИК Благоевград. 

 

 

25.02.2021

Съобщение

В изпълнение на свое  протоколно решение от 22.02.2021г. ОИК Благоевград обявява разпределението на заявените предпочитания /преференции/ за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите, местните коалиции, получили мандати и подреждането на кандидатите : 

https://cik.is-bg.net/upload/148261/%D0%9F%D0%A0_%D0%9E%D0%A1.pdf

29.12.2020

Съобщение

ОИК 0103 Благоевград ще проведе заседание на 05.01.2021г.

Заседанието ,насрочено за 29.12.2020г. се отменя.

24.04.2020

Съобщение

В Общинска Избирателна Комисия 0103 Благоевград постъпи Писмо от Председателят на Административен Съд Благоевград, ведно с Решение 104 / 22.01.2020г. на Административен Съд Благоевград и Решение 4542 / 16.04.2020г. на Върховен Административен Съд, което решение е влезло в сила и не подлежи на обжалване.

Писмото е заведено с входящ № 539 / 23.04.2020г. по входящия регистър на ОИК Благоевград.

В писмото се съдържат указания към Общинската Избирателна Комисия Благоевград, според които същата следва да се произнесе със свое решение и да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на община Благоевград, в 14 дневен срок от получаването му. 

В тази връзка ОИК Благоевград ще се събере на нарочно заседание, на 28 април 2020г., от 18.00 часа.

За мястото на провеждане на заседанието и мерките , които ще се предприемат съгласно  препоръките на Националния оперативен щаб, с цел опазване на живота и здравето на членовете на общинските избирателни комисии,ОИК ще информира допълнително.

 

 

14.01.2020

Съобщение

Във връзка с проведеното на 14.01.2020г. открито съдебно заседание по административно дело 1343 по описа за 2019г. на Административен Съд Благоевград, ОИК ще заседава на 16.01.2020г. в 17.30ч , като в дневния ред ще бъде включена възможността за запознаване с протокола от о.с.з по делото и евентуално изготвяне на писмени бележки в предоставения от съда срок.

18.12.2019

Съобщение

ОИК Благоевград ще заседава на 20.12.2019г., Петък, от 18.00 часа по сигнал за нарушение на нормите на ЗМСМА и във връзка с предсрочно прекратяване на пълномощията на обявения за избран за кмет на Община Благоевград, г-н Румен Томов.

Заседанието на ОИК е открито за медии.

 

10.12.2019

Съобщение

Във връзка с постъпил сигнал в ОИК Благоевград,касаещ предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Благоевград,  комисията ще проведе извънредно заседание на 11.12.2019г. в 17.00ч., в зала 509, в сградата на Общинска администрация Благоевград.

 

 

12.11.2019

ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ИЗПЛАЩАНЕТО НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ЩЕ ЗАПОЧНЕ В СРЯДА, 13.11.2019г. И ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, НА КАСИТЕ НА ПАРТЕРА.

ОИК БЛАГОЕВГРАД НЕ ИЗПЛАЩА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК !!! 

03.11.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

КОЛЕГИ, 

 

при поставяне на втория печат , след като избирател отрази вота си, внимателно поставяйте печата и не допускайте отваряне на бюлетината за да не бъде разкрит вота.

 

 

 

02.11.2019

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ НА ОИК В ИЗБОРНИЯ ДЕН 03 НОЕМВРИ 2019

ОИК БЛАГОЕВГРАД ЩЕ ДАДЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ КАКТО СЛЕДВА :

 

10.30 часа

13.00 часа

18.00 часа

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, в барчето на фоаето.

02.11.2019

ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ,КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

ОИК БЛАГОЕВГРАД УКАЗВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СЪСТАВА НА СИК В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД СЛЕДНОТО:

 

ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ЗАСТЪПНИЦИ И УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОГАТ ДА ЗАЩИТАВАТ ИНТЕРЕСИТЕ САМО НА ДВАМАТА КАНДИДАТА, ДОПУСНАТИ ДО ВТОРИЯ ТУР НА 03 НОЕМВРИ 2019Г.

ЗАСТЪПНИЦИ И УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ НА ФОРМАЦИИТЕ, ЧИЙТО КАНДИДАТИ СА УЧАСТНИЦИ ВЪВ ВТОРИЯ ТУР НЕ СЛЕДВА ДА БЪДАТ ДОПУСКАНИ В ИЗБОРНИТЕ СЕКЦИИ, КАКТО И ОКОЛО ТЯХ. 

02.11.2019

ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ТУР ИЗБОРИТЕ НА 03 НОЕМВРИ 2019

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ВИЖТЕ ОТТУК

 

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦЕРОВО ВИЖТЕ ОТТУК

02.11.2019

Съобщение

ОИК Благоевград УКАЗВА на членовете на всяка СИК в община Благоевград следното :

 

ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ, ОТРАЗЕНИ В БЮЛЕТИНИТЕ, АКО СЕ УСТАНОВИ ЗНАК ''Х'' ИЛИ ''V'', НАНЕСЕН СЪС СИН ХИМИКАЛ, КОЙТО Е УДЕБЕЛЕН НО НЕ ИЗЛИЗА ИЗВЪН КВАДРАТЧЕТО, ТО ТОЗИ ГЛАС СЛЕДВА ДА СЕ БРОИ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЕН. 

27.10.2019

Съобщение

ОИК БЛАГОЕВГРАД УКАЗВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СИК В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД СЛЕДНОТО:

 

1. Застъпник , който желае да наблюдава провеждането на изборния ден в някоя СИК следва да представи пред СИК своето УДОСТОВЕРЕНИЕ и да НОСИ БАДЖ по образец съгласно Решение на ЦИК 607-МИ от 14.08.2019г.

Данните на застъпника се записват в списък, който всяка СИК е длъжна да води в изборния ден.

В списъка се записва часът на явяване в СИК, както и часът , в който застъпника е напуснал секцията.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО на застъпника се връща, в случай че същият реши да напусне изборното помещение.

Застъпниците не са ограничени с конкретна секция в изборния ден.

Право на копие от протокола на СИК с резултатите имат право да получат САМО онези застъпници , които се намират в конкретната секция по време на установяване на резултата.

2. Представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет също следва да носи БАДЖ по образец съгласно Решение на ЦИК 607-МИ от 14.08.2019г. 

Представителите се легитимират с пълномощно, което не се нуждае от нотариална заверка, както и от печат на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет, в случай че няма такъв.

 

 

27.10.2019

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ НА ОИК В ИЗБОРНИЯ ДЕН

ОИК БЛАГОЕВГРАД ЩЕ ДАДЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ КАКТО СЛЕДВА :

 

10.30 часа

13.00 часа

18.00 часа

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, в барчето на фоаето.

26.10.2019

Съобщение

ОИК БЛАГОЕВГРАД УКАЗВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СЪСТАВА НА СИК ЧЕ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК НЕ СЕ РАЗДЕЛЯ ЗА ДА СЕ РАБОТИ ПО НЕГО!

ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК Е НЕДЕЛИМ, ТОЙ Е ИЗБОРНА КНИГА ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ НА ЦИК И СЪЩИЯТ СЛЕДВА ДА СЕ НАМИРА НЕДЕЛИМ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧЛЕН ОТ СИК , КОЙТО ЩЕ РАБОТИ С НЕГО В ИЗБОРНИЯ ДЕН.

 

ВСЯКА СИК СЛЕДВА ДА ПОДРЕДИ ИЗБОРНОТО ПОМЕЩЕНИЕ В СЪБОТА 26.10.2019г. КАТО Е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО ДА СЕ РАЗДЕЛЯ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК, И НЕ СЕ РАЗРЕШАВА СЪЩИЯТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРЕДИ 07.00 часа в изборния ден 27 октомври 2019г.

 

 

25.10.2019

АКТУАЛЕН СЪСТАВ НА СИК КЪМ 26.10.2019г.

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СЪСТАВА НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД КЪМ 26 октомври 2019г. в който са включени всички промени от 24.10.2019 и 25.10.2019г. 

 

ИЗТЕГЛИ СПИСЪКА ОТ ТУК

 

 

 

ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СЪСТАВА НА СИК СЛЕДВА ДА ПРОВЕРЯТ ЗА НОМЕРА И МЯСТОТО НА СЕКЦИОННОТО ПОМЕЩЕНИЕ / СИК / 

24.10.2019

СПИСЪК СЪС СЕКЦИИТЕ, КОИТО СА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ И/ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

 1. №010300097 на партера в Младежки дом- за избиратели от секции № 1 и № 2

 2. № 010300008 на първи етаж в Помощното училище „Св. Паисий Хилендарски“- за избиратели от секции №№: 9, 10 и 10

 3. №010300019 на първи етаж във Второ ОУ „Димитър Благоев“- за избиратели от секции №№ : 20, 22, 23, 24, 25, 26 и 10

 4. № 010300035 на първи етаж в Трето ОУ „Димитър Талев“- за избиратели от секции №№: 28,29,30,31,34,36,37,48 и 49

 5. №010300033 на първи етаж на Благоевградска професионална гимназия- за избиратели от секции №№: 47,95 и 96

 6.№010300055 на първи етаж в Четвърто ОУ „Димчо Дебелянов“- за избиратели от секции №№: 53,54,56,57 и 58

 7. №010300076 на първи етаж в XI ОУ „Христо Ботев“-за избиратели от секции №№: 77,78,79,80,81,82,83,112 и 113

 8. №010300086 на първи етаж в VIII СУ „Арсени Костенцев“- за избиратели от секции №№: 84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,114 и 115

 

20.10.2019

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИТЕ НА СИК ОТ ОИК И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ВСЯКА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД СЛЕДВА ДА ПОЛУЧИ ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИТЕ, С КОИТО ЩЕ ПРОИЗВЕДЕ ИЗБОРИТЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019, ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

 

ЧАС СЕКЦИЯ 
13.30 116, 117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,139
14.00 129,130,131,132,133,134,135,136,137,138
14.30 1,2,97,3,4,5,98,6,7,99,11,12,13,14,15,101,16,17,18
15.00 8,9,10,100,19,20,21,103,22,23,24,25,26,102,32,33,44,45,105,47,95,96,140,141,142,143,144,145,146
15.30 28,29,30,31,34,35,36,37,46,48,49,50,106,51,52,107
16.00 27,38,39,40,41,42,43,104,53,54,55,56,57,58
16.30 59,60,61,108,62,63,64,109,65,66,67,68,69,70,110
17.00 71,72,73,74,75,111,76,77,78,79,80,81,82,83,112,113,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,114,115

 

МЯСТО НА ПОЛУЧАВАНЕ - ЗАЛА 5 НА ПАРТЕРА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД на 26 октомври 2019г. СЪБОТА

11.10.2019

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ОБУЧЕНИЕТО НА СИК ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ДВА ЕТАПА И НА ДВЕ ДАТИ.

МОЛЯ ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ГРАФИКА НА ОБУЧЕНИЕТО. 

 

ОИК БЛАГОЕВГРАД УВЕДОМЯВА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СЪСТАВА НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, ЧЕ НА 15 ОКТОМВРИ 2019 - ВТОРНИК - ОТ 17.30ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИИ ОТ 010300001 ДО 010300070 ВКЛЮЧИТЕЛНО.

ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАЛА "ЯВОРОВ".

ЗА ПРИСЪСТВИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИСТРАЦИЯ ПО СПИСЪК.

САМО РЕГИСТРИРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СИК ЩЕ ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕТО СИ В ОБУЧЕНИЕТО.

 

ОИК БЛАГОЕВГРАД УВЕДОМЯВА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СЪСТАВА НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, ЧЕ НА 18 ОКТОМВРИ 2019 - ПЕТЪК - ОТ 17.30ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИИ ОТ 010300071  ДО 010300140 ВКЛЮЧИТЕЛНО.

ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАЛА "ЯВОРОВ".

ЗА ПРИСЪСТВИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИСТРАЦИЯ ПО СПИСЪК.

САМО РЕГИСТРИРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СИК ЩЕ ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕТО СИ В ОБУЧЕНИЕТО.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

10.10.2019

Участие на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

І. Застъпници

Кандидатите на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да имат застъпници, които подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Кандидатската листа на инициативния комитет може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район, за община Благоевград брой СИК 139 до момента, възможно е да бъдат 146 СИК.

Как се регистрират застъпниците? 

Застъпниците се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г.

Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Общинската избирателна комисия приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр, по образец Приложение № 79-МИ от изборните книжа.

Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет където такъв е произведен, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.

 

ІІ. Представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район, за община Благоевград брой СИК 139 до момента, възможно е да бъдат 146 СИК.

В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия в съответния изборен район от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Общинските избирателни комисии публикуват списъка на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни.

До изборния ден всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или от упълномощено от него лице, а на представител на инициативен комитет от представляващото инициативния комитет лице. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.

07.10.2019

ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ НА ЦИК И ПИСМО ПОСТЪПИЛО В ОИК БЛАГОЕВГРАД, ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ОБРАЗЦИТЕ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ГЛАСсУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019Г.

 

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

 

=============================================================================================

 

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 

 

=============================================================================================

 

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ИЗГРЕВ

 

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЕЛО ПОЛЕ 

  

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БИСТРИЦА

 

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЪЛГАРЧЕВО

  

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДЪБРАВА

 

 ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЕЛЕНОВО

  

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛЕШКО

 

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МАРУЛЕВО

 

 ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПАДЕШ

 

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОКРОВНИК

  

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО РИЛЦИ

 

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛОГОДАЖ

 

 ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦЕРОВО

02.10.2019

НАЧИН ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА СИК

В случай, че дадено лице, което е назначено в състав на секционна избирателна комисия, не желае да участва при произвеждането на избора за общински съветници и за кметове, насрочен на 27 октомври  2019г.,  то същото следва да подаде заявление до Общинска избирателна комисия - Благоевград, с което да заяви, че желае да бъде освободено от състава на секционната избирателна комисия.

В заявлението следва да се посочи номера на секционната избирателна комисия, както и  заеманата длъжност.

Промяната в състав на секционна избирателна комисия се взема с отделно решение на ОИК, с което се освобождава отказалият се член и се назначава нов, по предложение на партията или коалицията от партии, от чиято квота се извършва промяната. 

Партията или коалицията от партии, от чиято квота се извършва промяната,чрез своите представители  следва да подаде  в ОИК  писмено предложение, съдържащо три именаегн, длъжност и телефон за контакт на предложения за назначаване член на СИК. 

 

Примерно ЗАЯВЛЕНИЕ можете да изтеглите от тук. 

25.09.2019

жребий за определяне поредността за участие в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ.

на 25.09.2019 в 18.00часа, в залата на ОИК Благоевград ще се проведе жребий за определяне поредността за участие в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ.

 

 

17.09.2019

Предложение до ОИК от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат

1. Приложение № 64 МИ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ

2. Приложение № 67 МИ - Списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, съдържащ саморъчните подписи, имената, постоянния адрес в общината, съответно в кметството или района и ЕГН за българските граждани, а за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваване - имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и адреса на пребиваване в съответната община, район или кметство, съгласно чл. 416, ал. 2 ИК. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет. Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си избирателят удостоверя своята самоличност пред член на инициативния комитет.

 Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител в excel формат – (чл. 416, ал. 2 ИК). файла МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

3. Приложение № 65 МИ - заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК. /Декларация по чл. 414, ал. 1, т. 6 и 7 ИК от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин/

 Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се подава лично или чрез изрично писмено упълномощено лице. 

 

17.09.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ В ОИК ОТ ПАРТИИ / КОАЛИЦИИ / МЕСТНИ КОАЛИЦИИ

РЕГИСТРАЦИЯТА НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ В ОИК 0103 БЛАГОЕВГРАД СЕ ИЗВЪРШВА ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00часа до 17.00часа. 

РЕГИСТРАЦИЯТА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2019г. до 24 СЕПТЕМВРИ 2019г. , до 17.00часа на 24 СЕПТЕМВРИ 2019г

ПАРТИИТЕ / КОАЛИЦИИТЕ / МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ  ПОДАВА В ОИК :

 

ЗА ИЗБОРА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

1. ПРИЛОЖЕНИЕ 62-МИ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ЛИСТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

2. ПРИЛОЖЕНИЕ 65-МИ - ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ВСЕКИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪВЕТНИК  /приложени 66-МИ - от гражданин на друга държава от ЕС/ 

3. ПЪЛНОМОЩНО, АКО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПОДАВА ОТ УПЪЛМОЩЕНО ЛИЦЕ

 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРЕДСТАВЯ И НА ТЕХНИЧЕСКИ НОСИТЕЛ В EXEL ФОРМАТ - ПО ОБРАЗЕЦА който да изтеглите от ТУК

 

ЗА ИЗБОРА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА

1. ПРИЛОЖЕНИЕ 63-МИ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТА 

2. ПРИЛОЖЕНИЕ 65-МИ - ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ВСЕКИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪВЕТНИК  /приложени 66-МИ - от гражданин на друга държава от ЕС/

3. ПЪЛНОМОЩНО, АКО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПОДАВА ОТ УПЪЛМОЩЕНО ЛИЦЕ

 

 

ЗА ИЗБОРА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО 

1. ПРИЛОЖЕНИЕ 63-МИ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТА 

2. ПРИЛОЖЕНИЕ 65-МИ - ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ВСЕКИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪВЕТНИК  /приложени 66-МИ - от гражданин на друга държава от ЕС/

3. ПЪЛНОМОЩНО, АКО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПОДАВА ОТ УПЪЛМОЩЕНО ЛИЦЕ

 

 

16.09.2019

СПРАВКА ЗА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА ВИ СЕКЦИЯ И ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

СПРАВКА ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ВАШАТА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ И ВКЛЮЧВАНЕТО ВИ В ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ ТУК.

13.09.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА В ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА С КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ В ОИК

ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ/МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ ДАВАМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ПОЛЗВА СЛЕДНИЯ ФАЙЛ : ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ОИК  КОЙТО ФАЙЛ ДА СЕ ПОДАДЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ НОСИТЕЛ, КАТО ЕДНО ОТ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЦИК КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 62-МИ , С КОЕТО СЕ ЗЯВЯВА КАНДИДАТСКАТА ЛИСТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕД ОИК. 

 

 

04.09.2019

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОИК И ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК Благоевград

Инициативният комитет в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК Благоевград заявление за регистрация – Приложение № 53-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

 В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия Благоевград  извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. – 40 дни преди изборния ден.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 04 септември 2019г. до 16 септември 2019г.  включително.

04.09.2019

Регистрация на местни коалиции в ОИК Благоевград

В ОИК Благоевград се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

 Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (40 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 11 септември 2019 г. включително.

 Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

 Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

 За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 04 септември 2019г. до 16 септември 2019г.  включително.

 

04.09.2019

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОИК И ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Партиите и коалициите в срок до 16 септември 2019 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК Благоевград  –Приложение № 44-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

 В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК Благоевград, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 Общинската избирателна комисия Благоевград извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г.

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 04 септември 2019г. до 16 септември 2019г.  включително.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 312-МИ / 12.05.2021

  относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради обявеното предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство село Церово, община Благоевград, област Благоевград

 • № 311-МИ / 05.05.2021

  относно: Обявяване на прекратяване на пълномощията на Лефтер Маринов Едипов като кмет на село Церово, община Благоевград, област Благоевград.

 • № 310-МИ / 19.04.2021

  относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на община Благоевград, област Благоевград

всички решения