Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 283-МИ
Благоевград, 31.10.2019

ОТНОСНО: Жалба от Росен Георгиев – кандидат за кмет на община Благоевград

Жалбата е заведена с вх. № 408 от 26.10.2019г. във входящия регистър на ОИК и с вх. № 12 в регистъра на жалбите и сигналите. Същата е адресирана с копие до  ЦИК, като е своевременно е предложена за разглеждане от ОИК Благоевград.

В жалбата се съдържат твърдения жалбоподателят да е установил, че поставени билбордове с неговия лик и номер в бюлетината, са премахнати от местата им – на ъгъла на бул.Св.Димитър Солунски и ул.Марица, както и при ул.Митрополит Борис и ул.Христо Смирненски. Излага се, че за поставянето на агитационните материали – билбордове е имало сключен договор за наем на рекламна площ с дружеството „ЗАК АУТДОР“ООД, ЕИК:******.

Твърди се , че при проведен разговор с представител на дружеството наемодател и поставило билбордовете, е получен отговор агитационните материали да са свалени след получено писмо от страна на община Благоевград, с което писмо се задължава дружеството „ЗАК АУТДОР“ООД да премахне агитационните материали, ден преди датата 26.10.2019г.

След запознаване със жалбата и изложените факти и обстоятелства в нея, ОИК Благоевград с нарочно писмо се обърна към дружеството „ЗАК АУТДОР“ООД, ЕИК:*********, като изиска информация относно това, дали има сключен договор между жалбоподателя и дружеството, за какъв период е сключен, както и дали са получавали писмо с указания от община Благоевград.

С вх. № 428 от 30.10.2019г. във входящия регистър на ОИК е заведено получено от дружеството писмо по имейл, в което се излагат следните твърдения и обяснения:

По отношение на наличен договор между жалбподателя и ЗАК АУТДОР ООД, от дружеството обясняват,че такъв няма. Има сключен договор между Асоциация за европейско развитие на българското село, представлявана от Росен Георгиев и между ЗАК АУТДОР, сключен на 15.03.2019г. за реклама чрез билбордове в периода 07.10.2019 до 03.11.2019г.

От ЗАК АУТДОР обясняват,че до получаване на винилите от клиента и въпреки запитвания, дружеството е нямало представа,че става дума за участние на Росен Георгиев в предизборна кампания. Сочат разменени имейли между ЗАК АУТДОР и Асоциация за европейско развитие на българското село.

Дружеството посочва, че винилите от двата билборда на посочените в жалбата места са свалени късно следобед на 25.10.2019г. в изпълнение на разпоредбата на чл.182,ал.4 ИК.

При така установената фактическа обстановка, след получаване на писмото от ЗАК АУТДОР ООД, чрез Цанко Цанков-организатор външна рекламаи след запознаване с преписката по жалбата, ОИК Благоевград приема за установено,че на посочените от жалбоподателя места са били поставени билбордове – агитационни материали. Същите са били с лика и номера на бюлетината на кандидат за кмет на община Благоевград – в случая жалбоподателя Росен Георгиев.

Приема се за установено и , че въпросните плакати са премахнати късно следобед на 25.10.2019г. от дружеството ЗАК АУТДОР, съгласно разпоредбите на чл.182,ал.4  от ИК.

По тези съображения ОИК Благоевград не установява нарушение на чл.183,ал.5 от ИК

На основание чл.87 ал.1, т.1 и т.22 от  ИК при спазване на законоустановения кворум, Общинската  избирателна комисия Благоевград 

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА , подадена от Росен Георгиев, кандидт за кмет на община Благоевград, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.

При проведеното гласуване „ЗА“ гласуваха 10 члена на ОИК, „ПРОТИВ“ гласува Вилислав Балев.

 Настоящето решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мустафа Муса Сирачки

* Публикувано на 03.11.2019 в 09:31 часа

Календар

Решения

  • № 305-МИ / 05.10.2020

    относно: сигнал от Валери Спасов Тодоров – бивш кметски наместник на село Делвино, общ.Благоевград.

  • № 304-МИ / 28.04.2020

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Румен Георгиев Томов, обявен за избран за кмет на Община Благоевград.

  • № 303-МИ / 10.03.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК 0103 Благоевград пред ВАС по касационно административно дело 2420/2020г.

всички решения