25.02.2021

Съобщение

В изпълнение на свое  протоколно решение от 22.02.2021г. ОИК Благоевград обявява разпределението на заявените предпочитания /преференции/ за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите, местните коалиции, получили мандати и подреждането на кандидатите : 

https://cik.is-bg.net/upload/148261/%D0%9F%D0%A0_%D0%9E%D0%A1.pdf

29.12.2020

Съобщение

ОИК 0103 Благоевград ще проведе заседание на 05.01.2021г.

Заседанието ,насрочено за 29.12.2020г. се отменя.

24.04.2020

Съобщение

В Общинска Избирателна Комисия 0103 Благоевград постъпи Писмо от Председателят на Административен Съд Благоевград, ведно с Решение 104 / 22.01.2020г. на Административен Съд Благоевград и Решение 4542 / 16.04.2020г. на Върховен Административен Съд, което решение е влезло в сила и не подлежи на обжалване.

Писмото е заведено с входящ № 539 / 23.04.2020г. по входящия регистър на ОИК Благоевград.

В писмото се съдържат указания към Общинската Избирателна Комисия Благоевград, според които същата следва да се произнесе със свое решение и да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на община Благоевград, в 14 дневен срок от получаването му. 

В тази връзка ОИК Благоевград ще се събере на нарочно заседание, на 28 април 2020г., от 18.00 часа.

За мястото на провеждане на заседанието и мерките , които ще се предприемат съгласно  препоръките на Националния оперативен щаб, с цел опазване на живота и здравето на членовете на общинските избирателни комисии,ОИК ще информира допълнително.

 

 

14.01.2020

Съобщение

Във връзка с проведеното на 14.01.2020г. открито съдебно заседание по административно дело 1343 по описа за 2019г. на Административен Съд Благоевград, ОИК ще заседава на 16.01.2020г. в 17.30ч , като в дневния ред ще бъде включена възможността за запознаване с протокола от о.с.з по делото и евентуално изготвяне на писмени бележки в предоставения от съда срок.

18.12.2019

Съобщение

ОИК Благоевград ще заседава на 20.12.2019г., Петък, от 18.00 часа по сигнал за нарушение на нормите на ЗМСМА и във връзка с предсрочно прекратяване на пълномощията на обявения за избран за кмет на Община Благоевград, г-н Румен Томов.

Заседанието на ОИК е открито за медии.

 

10.12.2019

Съобщение

Във връзка с постъпил сигнал в ОИК Благоевград,касаещ предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Благоевград,  комисията ще проведе извънредно заседание на 11.12.2019г. в 17.00ч., в зала 509, в сградата на Общинска администрация Благоевград.

 

 

29.11.2019

КОНТАКТ С ОИК 0103 БЛАГОЕВГРАД СЛЕД АКТИВНИЯ ИЗБОРЕН ПЕРИОД

Седалището на ОИК 0103 Благоевград е както следва :

гр.Благоевград, площад "Георги Измирлиев" 1 

сграда на общинска администрация Благоевград

етаж 5, зала 509. 

 

Последващата след 11.11.2019г.  кореспонденция с ОИК Благоевград се осъществява както през имейл [email protected]  , така и чрез адресиране до посочения по-горе административен адрес на писма и документи. Същите следва да се оставят на деловодство на общинска администрация и следва да бъдат предавани на Председателя на ОИК Благоевград.

 

В случай, че желаете да осъществите контакт с ОИК Благоевград по телефон, можете да се свържете с телефонен номер +359 894 228 076, на който отговаря г-н Мартин Бусаров - Председател на ОИК Благоевград. 

 

 

12.11.2019

ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ИЗПЛАЩАНЕТО НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ЩЕ ЗАПОЧНЕ В СРЯДА, 13.11.2019г. И ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, НА КАСИТЕ НА ПАРТЕРА.

ОИК БЛАГОЕВГРАД НЕ ИЗПЛАЩА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК !!! 

03.11.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

КОЛЕГИ, 

 

при поставяне на втория печат , след като избирател отрази вота си, внимателно поставяйте печата и не допускайте отваряне на бюлетината за да не бъде разкрит вота.

 

 

 

02.11.2019

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ НА ОИК В ИЗБОРНИЯ ДЕН 03 НОЕМВРИ 2019

ОИК БЛАГОЕВГРАД ЩЕ ДАДЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ КАКТО СЛЕДВА :

 

10.30 часа

13.00 часа

18.00 часа

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, в барчето на фоаето.

02.11.2019

ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ,КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

ОИК БЛАГОЕВГРАД УКАЗВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СЪСТАВА НА СИК В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД СЛЕДНОТО:

 

ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ЗАСТЪПНИЦИ И УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОГАТ ДА ЗАЩИТАВАТ ИНТЕРЕСИТЕ САМО НА ДВАМАТА КАНДИДАТА, ДОПУСНАТИ ДО ВТОРИЯ ТУР НА 03 НОЕМВРИ 2019Г.

ЗАСТЪПНИЦИ И УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ НА ФОРМАЦИИТЕ, ЧИЙТО КАНДИДАТИ СА УЧАСТНИЦИ ВЪВ ВТОРИЯ ТУР НЕ СЛЕДВА ДА БЪДАТ ДОПУСКАНИ В ИЗБОРНИТЕ СЕКЦИИ, КАКТО И ОКОЛО ТЯХ. 

02.11.2019

ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ТУР ИЗБОРИТЕ НА 03 НОЕМВРИ 2019

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ВИЖТЕ ОТТУК

 

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦЕРОВО ВИЖТЕ ОТТУК

02.11.2019

Съобщение

ОИК Благоевград УКАЗВА на членовете на всяка СИК в община Благоевград следното :

 

ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ, ОТРАЗЕНИ В БЮЛЕТИНИТЕ, АКО СЕ УСТАНОВИ ЗНАК ''Х'' ИЛИ ''V'', НАНЕСЕН СЪС СИН ХИМИКАЛ, КОЙТО Е УДЕБЕЛЕН НО НЕ ИЗЛИЗА ИЗВЪН КВАДРАТЧЕТО, ТО ТОЗИ ГЛАС СЛЕДВА ДА СЕ БРОИ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЕН. 

27.10.2019

Съобщение

ОИК БЛАГОЕВГРАД УКАЗВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СИК В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД СЛЕДНОТО:

 

1. Застъпник , който желае да наблюдава провеждането на изборния ден в някоя СИК следва да представи пред СИК своето УДОСТОВЕРЕНИЕ и да НОСИ БАДЖ по образец съгласно Решение на ЦИК 607-МИ от 14.08.2019г.

Данните на застъпника се записват в списък, който всяка СИК е длъжна да води в изборния ден.

В списъка се записва часът на явяване в СИК, както и часът , в който застъпника е напуснал секцията.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО на застъпника се връща, в случай че същият реши да напусне изборното помещение.

Застъпниците не са ограничени с конкретна секция в изборния ден.

Право на копие от протокола на СИК с резултатите имат право да получат САМО онези застъпници , които се намират в конкретната секция по време на установяване на резултата.

2. Представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет също следва да носи БАДЖ по образец съгласно Решение на ЦИК 607-МИ от 14.08.2019г. 

Представителите се легитимират с пълномощно, което не се нуждае от нотариална заверка, както и от печат на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет, в случай че няма такъв.

 

 

27.10.2019

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ НА ОИК В ИЗБОРНИЯ ДЕН

ОИК БЛАГОЕВГРАД ЩЕ ДАДЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ КАКТО СЛЕДВА :

 

10.30 часа

13.00 часа

18.00 часа

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, в барчето на фоаето.

26.10.2019

Съобщение

ОИК БЛАГОЕВГРАД УКАЗВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СЪСТАВА НА СИК ЧЕ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК НЕ СЕ РАЗДЕЛЯ ЗА ДА СЕ РАБОТИ ПО НЕГО!

ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК Е НЕДЕЛИМ, ТОЙ Е ИЗБОРНА КНИГА ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ НА ЦИК И СЪЩИЯТ СЛЕДВА ДА СЕ НАМИРА НЕДЕЛИМ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧЛЕН ОТ СИК , КОЙТО ЩЕ РАБОТИ С НЕГО В ИЗБОРНИЯ ДЕН.

 

ВСЯКА СИК СЛЕДВА ДА ПОДРЕДИ ИЗБОРНОТО ПОМЕЩЕНИЕ В СЪБОТА 26.10.2019г. КАТО Е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО ДА СЕ РАЗДЕЛЯ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК, И НЕ СЕ РАЗРЕШАВА СЪЩИЯТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРЕДИ 07.00 часа в изборния ден 27 октомври 2019г.

 

 

25.10.2019

АКТУАЛЕН СЪСТАВ НА СИК КЪМ 26.10.2019г.

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СЪСТАВА НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД КЪМ 26 октомври 2019г. в който са включени всички промени от 24.10.2019 и 25.10.2019г. 

 

ИЗТЕГЛИ СПИСЪКА ОТ ТУК

 

 

 

ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СЪСТАВА НА СИК СЛЕДВА ДА ПРОВЕРЯТ ЗА НОМЕРА И МЯСТОТО НА СЕКЦИОННОТО ПОМЕЩЕНИЕ / СИК / 

24.10.2019

СПИСЪК СЪС СЕКЦИИТЕ, КОИТО СА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ И/ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

 1. №010300097 на партера в Младежки дом- за избиратели от секции № 1 и № 2

 2. № 010300008 на първи етаж в Помощното училище „Св. Паисий Хилендарски“- за избиратели от секции №№: 9, 10 и 10

 3. №010300019 на първи етаж във Второ ОУ „Димитър Благоев“- за избиратели от секции №№ : 20, 22, 23, 24, 25, 26 и 10

 4. № 010300035 на първи етаж в Трето ОУ „Димитър Талев“- за избиратели от секции №№: 28,29,30,31,34,36,37,48 и 49

 5. №010300033 на първи етаж на Благоевградска професионална гимназия- за избиратели от секции №№: 47,95 и 96

 6.№010300055 на първи етаж в Четвърто ОУ „Димчо Дебелянов“- за избиратели от секции №№: 53,54,56,57 и 58

 7. №010300076 на първи етаж в XI ОУ „Христо Ботев“-за избиратели от секции №№: 77,78,79,80,81,82,83,112 и 113

 8. №010300086 на първи етаж в VIII СУ „Арсени Костенцев“- за избиратели от секции №№: 84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,114 и 115

 

20.10.2019

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИТЕ НА СИК ОТ ОИК И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ВСЯКА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД СЛЕДВА ДА ПОЛУЧИ ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИТЕ, С КОИТО ЩЕ ПРОИЗВЕДЕ ИЗБОРИТЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019, ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

 

ЧАС СЕКЦИЯ 
13.30 116, 117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,139
14.00 129,130,131,132,133,134,135,136,137,138
14.30 1,2,97,3,4,5,98,6,7,99,11,12,13,14,15,101,16,17,18
15.00 8,9,10,100,19,20,21,103,22,23,24,25,26,102,32,33,44,45,105,47,95,96,140,141,142,143,144,145,146
15.30 28,29,30,31,34,35,36,37,46,48,49,50,106,51,52,107
16.00 27,38,39,40,41,42,43,104,53,54,55,56,57,58
16.30 59,60,61,108,62,63,64,109,65,66,67,68,69,70,110
17.00 71,72,73,74,75,111,76,77,78,79,80,81,82,83,112,113,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,114,115

 

МЯСТО НА ПОЛУЧАВАНЕ - ЗАЛА 5 НА ПАРТЕРА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД на 26 октомври 2019г. СЪБОТА

11.10.2019

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ОБУЧЕНИЕТО НА СИК ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ДВА ЕТАПА И НА ДВЕ ДАТИ.

МОЛЯ ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ГРАФИКА НА ОБУЧЕНИЕТО. 

 

ОИК БЛАГОЕВГРАД УВЕДОМЯВА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СЪСТАВА НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, ЧЕ НА 15 ОКТОМВРИ 2019 - ВТОРНИК - ОТ 17.30ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИИ ОТ 010300001 ДО 010300070 ВКЛЮЧИТЕЛНО.

ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАЛА "ЯВОРОВ".

ЗА ПРИСЪСТВИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИСТРАЦИЯ ПО СПИСЪК.

САМО РЕГИСТРИРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СИК ЩЕ ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕТО СИ В ОБУЧЕНИЕТО.

 

ОИК БЛАГОЕВГРАД УВЕДОМЯВА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СЪСТАВА НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, ЧЕ НА 18 ОКТОМВРИ 2019 - ПЕТЪК - ОТ 17.30ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИИ ОТ 010300071  ДО 010300140 ВКЛЮЧИТЕЛНО.

ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАЛА "ЯВОРОВ".

ЗА ПРИСЪСТВИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИСТРАЦИЯ ПО СПИСЪК.

САМО РЕГИСТРИРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СИК ЩЕ ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕТО СИ В ОБУЧЕНИЕТО.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 312-МИ / 12.05.2021

  относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради обявеното предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство село Церово, община Благоевград, област Благоевград

 • № 311-МИ / 05.05.2021

  относно: Обявяване на прекратяване на пълномощията на Лефтер Маринов Едипов като кмет на село Церово, община Благоевград, област Благоевград.

 • № 310-МИ / 19.04.2021

  относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на община Благоевград, област Благоевград

всички решения