24.04.2020

Съобщение

В Общинска Избирателна Комисия 0103 Благоевград постъпи Писмо от Председателят на Административен Съд Благоевград, ведно с Решение 104 / 22.01.2020г. на Административен Съд Благоевград и Решение 4542 / 16.04.2020г. на Върховен Административен Съд, което решение е влезло в сила и не подлежи на обжалване.

Писмото е заведено с входящ № 539 / 23.04.2020г. по входящия регистър на ОИК Благоевград.

В писмото се съдържат указания към Общинската Избирателна Комисия Благоевград, според които същата следва да се произнесе със свое решение и да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на община Благоевград, в 14 дневен срок от получаването му. 

В тази връзка ОИК Благоевград ще се събере на нарочно заседание, на 28 април 2020г., от 18.00 часа.

За мястото на провеждане на заседанието и мерките , които ще се предприемат съгласно  препоръките на Националния оперативен щаб, с цел опазване на живота и здравето на членовете на общинските избирателни комисии,ОИК ще информира допълнително.

 

 

14.01.2020

Съобщение

Във връзка с проведеното на 14.01.2020г. открито съдебно заседание по административно дело 1343 по описа за 2019г. на Административен Съд Благоевград, ОИК ще заседава на 16.01.2020г. в 17.30ч , като в дневния ред ще бъде включена възможността за запознаване с протокола от о.с.з по делото и евентуално изготвяне на писмени бележки в предоставения от съда срок.

18.12.2019

Съобщение

ОИК Благоевград ще заседава на 20.12.2019г., Петък, от 18.00 часа по сигнал за нарушение на нормите на ЗМСМА и във връзка с предсрочно прекратяване на пълномощията на обявения за избран за кмет на Община Благоевград, г-н Румен Томов.

Заседанието на ОИК е открито за медии.

 

10.12.2019

Съобщение

Във връзка с постъпил сигнал в ОИК Благоевград,касаещ предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Благоевград,  комисията ще проведе извънредно заседание на 11.12.2019г. в 17.00ч., в зала 509, в сградата на Общинска администрация Благоевград.

 

 

29.11.2019

КОНТАКТ С ОИК 0103 БЛАГОЕВГРАД СЛЕД АКТИВНИЯ ИЗБОРЕН ПЕРИОД

Седалището на ОИК 0103 Благоевград е както следва :

гр.Благоевград, площад "Георги Измирлиев" 1 

сграда на общинска администрация Благоевград

етаж 5, зала 509. 

 

Последващата след 11.11.2019г.  кореспонденция с ОИК Благоевград се осъществява както през имейл [email protected]  , така и чрез адресиране до посочения по-горе административен адрес на писма и документи. Същите следва да се оставят на деловодство на общинска администрация и следва да бъдат предавани на Председателя на ОИК Благоевград.

 

В случай, че желаете да осъществите контакт с ОИК Благоевград по телефон, можете да се свържете с телефонен номер +359 894 228 076, на който отговаря г-н Мартин Бусаров - Председател на ОИК Благоевград. 

 

 

12.11.2019

ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ИЗПЛАЩАНЕТО НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ЩЕ ЗАПОЧНЕ В СРЯДА, 13.11.2019г. И ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, НА КАСИТЕ НА ПАРТЕРА.

ОИК БЛАГОЕВГРАД НЕ ИЗПЛАЩА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК !!! 

03.11.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

КОЛЕГИ, 

 

при поставяне на втория печат , след като избирател отрази вота си, внимателно поставяйте печата и не допускайте отваряне на бюлетината за да не бъде разкрит вота.

 

 

 

02.11.2019

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ НА ОИК В ИЗБОРНИЯ ДЕН 03 НОЕМВРИ 2019

ОИК БЛАГОЕВГРАД ЩЕ ДАДЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ КАКТО СЛЕДВА :

 

10.30 часа

13.00 часа

18.00 часа

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, в барчето на фоаето.

02.11.2019

ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ,КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

ОИК БЛАГОЕВГРАД УКАЗВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СЪСТАВА НА СИК В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД СЛЕДНОТО:

 

ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ЗАСТЪПНИЦИ И УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОГАТ ДА ЗАЩИТАВАТ ИНТЕРЕСИТЕ САМО НА ДВАМАТА КАНДИДАТА, ДОПУСНАТИ ДО ВТОРИЯ ТУР НА 03 НОЕМВРИ 2019Г.

ЗАСТЪПНИЦИ И УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ НА ФОРМАЦИИТЕ, ЧИЙТО КАНДИДАТИ СА УЧАСТНИЦИ ВЪВ ВТОРИЯ ТУР НЕ СЛЕДВА ДА БЪДАТ ДОПУСКАНИ В ИЗБОРНИТЕ СЕКЦИИ, КАКТО И ОКОЛО ТЯХ. 

02.11.2019

ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ТУР ИЗБОРИТЕ НА 03 НОЕМВРИ 2019

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ВИЖТЕ ОТТУК

 

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦЕРОВО ВИЖТЕ ОТТУК

02.11.2019

Съобщение

ОИК Благоевград УКАЗВА на членовете на всяка СИК в община Благоевград следното :

 

ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ, ОТРАЗЕНИ В БЮЛЕТИНИТЕ, АКО СЕ УСТАНОВИ ЗНАК ''Х'' ИЛИ ''V'', НАНЕСЕН СЪС СИН ХИМИКАЛ, КОЙТО Е УДЕБЕЛЕН НО НЕ ИЗЛИЗА ИЗВЪН КВАДРАТЧЕТО, ТО ТОЗИ ГЛАС СЛЕДВА ДА СЕ БРОИ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЕН. 

27.10.2019

Съобщение

ОИК БЛАГОЕВГРАД УКАЗВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СИК В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД СЛЕДНОТО:

 

1. Застъпник , който желае да наблюдава провеждането на изборния ден в някоя СИК следва да представи пред СИК своето УДОСТОВЕРЕНИЕ и да НОСИ БАДЖ по образец съгласно Решение на ЦИК 607-МИ от 14.08.2019г.

Данните на застъпника се записват в списък, който всяка СИК е длъжна да води в изборния ден.

В списъка се записва часът на явяване в СИК, както и часът , в който застъпника е напуснал секцията.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО на застъпника се връща, в случай че същият реши да напусне изборното помещение.

Застъпниците не са ограничени с конкретна секция в изборния ден.

Право на копие от протокола на СИК с резултатите имат право да получат САМО онези застъпници , които се намират в конкретната секция по време на установяване на резултата.

2. Представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет също следва да носи БАДЖ по образец съгласно Решение на ЦИК 607-МИ от 14.08.2019г. 

Представителите се легитимират с пълномощно, което не се нуждае от нотариална заверка, както и от печат на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет, в случай че няма такъв.

 

 

27.10.2019

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ НА ОИК В ИЗБОРНИЯ ДЕН

ОИК БЛАГОЕВГРАД ЩЕ ДАДЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ КАКТО СЛЕДВА :

 

10.30 часа

13.00 часа

18.00 часа

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, в барчето на фоаето.

26.10.2019

Съобщение

ОИК БЛАГОЕВГРАД УКАЗВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СЪСТАВА НА СИК ЧЕ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК НЕ СЕ РАЗДЕЛЯ ЗА ДА СЕ РАБОТИ ПО НЕГО!

ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК Е НЕДЕЛИМ, ТОЙ Е ИЗБОРНА КНИГА ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ НА ЦИК И СЪЩИЯТ СЛЕДВА ДА СЕ НАМИРА НЕДЕЛИМ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧЛЕН ОТ СИК , КОЙТО ЩЕ РАБОТИ С НЕГО В ИЗБОРНИЯ ДЕН.

 

ВСЯКА СИК СЛЕДВА ДА ПОДРЕДИ ИЗБОРНОТО ПОМЕЩЕНИЕ В СЪБОТА 26.10.2019г. КАТО Е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО ДА СЕ РАЗДЕЛЯ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК, И НЕ СЕ РАЗРЕШАВА СЪЩИЯТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРЕДИ 07.00 часа в изборния ден 27 октомври 2019г.

 

 

25.10.2019

АКТУАЛЕН СЪСТАВ НА СИК КЪМ 26.10.2019г.

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СЪСТАВА НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД КЪМ 26 октомври 2019г. в който са включени всички промени от 24.10.2019 и 25.10.2019г. 

 

ИЗТЕГЛИ СПИСЪКА ОТ ТУК

 

 

 

ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СЪСТАВА НА СИК СЛЕДВА ДА ПРОВЕРЯТ ЗА НОМЕРА И МЯСТОТО НА СЕКЦИОННОТО ПОМЕЩЕНИЕ / СИК / 

24.10.2019

СПИСЪК СЪС СЕКЦИИТЕ, КОИТО СА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ И/ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

 1. №010300097 на партера в Младежки дом- за избиратели от секции № 1 и № 2

 2. № 010300008 на първи етаж в Помощното училище „Св. Паисий Хилендарски“- за избиратели от секции №№: 9, 10 и 10

 3. №010300019 на първи етаж във Второ ОУ „Димитър Благоев“- за избиратели от секции №№ : 20, 22, 23, 24, 25, 26 и 10

 4. № 010300035 на първи етаж в Трето ОУ „Димитър Талев“- за избиратели от секции №№: 28,29,30,31,34,36,37,48 и 49

 5. №010300033 на първи етаж на Благоевградска професионална гимназия- за избиратели от секции №№: 47,95 и 96

 6.№010300055 на първи етаж в Четвърто ОУ „Димчо Дебелянов“- за избиратели от секции №№: 53,54,56,57 и 58

 7. №010300076 на първи етаж в XI ОУ „Христо Ботев“-за избиратели от секции №№: 77,78,79,80,81,82,83,112 и 113

 8. №010300086 на първи етаж в VIII СУ „Арсени Костенцев“- за избиратели от секции №№: 84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,114 и 115

 

20.10.2019

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИТЕ НА СИК ОТ ОИК И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ВСЯКА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД СЛЕДВА ДА ПОЛУЧИ ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИТЕ, С КОИТО ЩЕ ПРОИЗВЕДЕ ИЗБОРИТЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019, ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

 

ЧАС СЕКЦИЯ 
13.30 116, 117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,139
14.00 129,130,131,132,133,134,135,136,137,138
14.30 1,2,97,3,4,5,98,6,7,99,11,12,13,14,15,101,16,17,18
15.00 8,9,10,100,19,20,21,103,22,23,24,25,26,102,32,33,44,45,105,47,95,96,140,141,142,143,144,145,146
15.30 28,29,30,31,34,35,36,37,46,48,49,50,106,51,52,107
16.00 27,38,39,40,41,42,43,104,53,54,55,56,57,58
16.30 59,60,61,108,62,63,64,109,65,66,67,68,69,70,110
17.00 71,72,73,74,75,111,76,77,78,79,80,81,82,83,112,113,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,114,115

 

МЯСТО НА ПОЛУЧАВАНЕ - ЗАЛА 5 НА ПАРТЕРА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД на 26 октомври 2019г. СЪБОТА

11.10.2019

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ОБУЧЕНИЕТО НА СИК ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ДВА ЕТАПА И НА ДВЕ ДАТИ.

МОЛЯ ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ГРАФИКА НА ОБУЧЕНИЕТО. 

 

ОИК БЛАГОЕВГРАД УВЕДОМЯВА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СЪСТАВА НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, ЧЕ НА 15 ОКТОМВРИ 2019 - ВТОРНИК - ОТ 17.30ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИИ ОТ 010300001 ДО 010300070 ВКЛЮЧИТЕЛНО.

ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАЛА "ЯВОРОВ".

ЗА ПРИСЪСТВИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИСТРАЦИЯ ПО СПИСЪК.

САМО РЕГИСТРИРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СИК ЩЕ ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕТО СИ В ОБУЧЕНИЕТО.

 

ОИК БЛАГОЕВГРАД УВЕДОМЯВА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СЪСТАВА НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, ЧЕ НА 18 ОКТОМВРИ 2019 - ПЕТЪК - ОТ 17.30ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИИ ОТ 010300071  ДО 010300140 ВКЛЮЧИТЕЛНО.

ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАЛА "ЯВОРОВ".

ЗА ПРИСЪСТВИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИСТРАЦИЯ ПО СПИСЪК.

САМО РЕГИСТРИРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СИК ЩЕ ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕТО СИ В ОБУЧЕНИЕТО.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

10.10.2019

Участие на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

І. Застъпници

Кандидатите на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да имат застъпници, които подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Кандидатската листа на инициативния комитет може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район, за община Благоевград брой СИК 139 до момента, възможно е да бъдат 146 СИК.

Как се регистрират застъпниците? 

Застъпниците се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г.

Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Общинската избирателна комисия приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр, по образец Приложение № 79-МИ от изборните книжа.

Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет където такъв е произведен, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.

 

ІІ. Представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район, за община Благоевград брой СИК 139 до момента, възможно е да бъдат 146 СИК.

В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия в съответния изборен район от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Общинските избирателни комисии публикуват списъка на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни.

До изборния ден всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или от упълномощено от него лице, а на представител на инициативен комитет от представляващото инициативния комитет лице. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.

07.10.2019

ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ НА ЦИК И ПИСМО ПОСТЪПИЛО В ОИК БЛАГОЕВГРАД, ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ОБРАЗЦИТЕ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ГЛАСсУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019Г.

 

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

 

=============================================================================================

 

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 

 

=============================================================================================

 

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ИЗГРЕВ

 

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЕЛО ПОЛЕ 

  

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БИСТРИЦА

 

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЪЛГАРЧЕВО

  

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДЪБРАВА

 

 ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЕЛЕНОВО

  

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛЕШКО

 

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МАРУЛЕВО

 

 ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПАДЕШ

 

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОКРОВНИК

  

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО РИЛЦИ

 

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛОГОДАЖ

 

 ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦЕРОВО

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031 

Решения

 • № 305-МИ / 05.10.2020

  относно: сигнал от Валери Спасов Тодоров – бивш кметски наместник на село Делвино, общ.Благоевград.

 • № 304-МИ / 28.04.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Румен Георгиев Томов, обявен за избран за кмет на Община Благоевград.

 • № 303-МИ / 10.03.2020

  относно: Определяне на процесуални представители на ОИК 0103 Благоевград пред ВАС по касационно административно дело 2420/2020г.

всички решения