Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 331-МИ
Благоевград, 07.11.2023

ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от гласуването за Кмет на Кметство Падеш, при произведения втори тур на изборa за кмет на кметство на 05 ноември 2023г.

Въз основа на получените данни от протоколите на СИК в община Благоевград и на основание на чл. 452 във връзка с чл.87,ал.1,т.26 от Изборния кодекс, при спазване на законоустановения кворум, Общинската избирателна комисия Благоевград,

РЕШИ :

 

Обявява за избран за Кмет на Кметство Падеш , община Благоевград както следва:

Александър Кирилов Стаменов, ЕГН: ********, независим кандидат,  получил 152   действителни гласа.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд Благоевград на основание чл.459, ал.1 от Изборния кодекс.

 

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Йорданка Бориславова Борисова

* Публикувано на 07.11.2023 в 14:22 часа

Свързани решения:

278-МИ/31.10.2023

Календар

Решения

  • № 339-МИ / 29.11.2023

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК 0103 Благоевград пред Административен съд Благоевград по административно дело 1097/2023г.

  • № 338-МИ / 29.11.2023

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК 0103 Благоевград пред Административен съд Благоевград по административно дело 1047/2023г.

  • № 337-МИ / 20.11.2023

    относно: Постъпила преписка от Райнна Прокуратура Благоевград

всички решения