06.11.2023

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 0103 БЛАГОЕВГРАД ЩЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 07.11.2023Г. В 13.00часа, НА КОЕТО ЩЕ ОБЯВИ С РЕШЕНИЯ ИЗБРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА И КМЕТ НА КМЕТСТВО.

05.11.2023

Съобщение

ВАЖНО!

На вниманието на членовете на СИК!

Напомняме, че при машинното гласуване няма недействителни бюлетини.

Ако в урната за машинно гласуване има бюлетини без печат, следва да се счита за действителна, в случай, че хеш кода изпечатан на бюлетината от машината отговаря на хеш кода на машината за гласуване.

 

05.11.2023

Съобщение

В случай че след гласуване на избирател машината отпечата празна бюлетина, бюлетина, в която не може да се установи вота на избирателя, или не отпечата бюлетина, се съставя констативен протокол, който заедно с дефектната бюлетина се прилага към протокола на СИК. Избирателят се допуска повторно да гласува по избран от него начин.

В случай че в избирателната кутия за машинно гласуване се намери бюлетина от машинно гласуване, която е празна или в която не може да се установи вота на избирателя се съставя констативен протокол, който заедно с дефектната бюлетина се прилага към протокола на СИК.

След изваждане на дефектната бюлетина в т.12 на протокола на СИК се вписват данните от преброяването на останалите бюлетини от машинно гласуване. На реда "Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка" се вписва " Намерена една дефектна бюлетина от машинно гласуване в избирателната кутия". В случай че дефектните бюлетини са повече от една, се посочва техния брой. В ОИК протоколът се приема със сработили контроли заради дефектната бюлетина.

05.11.2023

Съобщение

Избирателна активност към 16,00 ч.

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Брой секции за гласуване в изборния ден

Отворени секции

Общ брой избиратели по избирателен списък

Гласували избиратели

Гласували избиратели

КМЕТСТВО/ОБЩИНА – БЛАГОЕВГРАД

 

 

 

11,00 часа

16,00 часа

брой

141

141

63185

4554

18019

%

 

 

 

7,21%

28,52%

 

03.11.2023

Съобщение на вниманието на членовете на СИК

Адреси на секциите в община Благоевград  

Адреси на секции в община Благоевград

График за получаване на изборни материали и изборни книжа в събота 05.11.2023г. в сградата на община Благоевград 

График за получаване на изборни материали

01.11.2023

ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ТУР ИЗБОРИТЕ НА 05 НОЕМВРИ 2023

Съгласно Писмо на ЦИК с техен изх.№ МИ-15-911 от 31.10.2023г. публикуваме образци на бюлетините за гласуване в Община Благоевград за провеждане на втори тур изборите на 05 ноември 2023 г.

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА 

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПАДЕШ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПАДЕШ

29.10.2023

Съобщение

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

 

УЖАВАЕМИ КОЛЕГИ,

МОЛЯ ДА ЗАПИСВАТЕ В СПИСЪКА ЗА ВПИСВАНЕ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ С ПЪЛНОМОЩНИ ЛИЦАТА, КОИТО СЕ ЛЕГИТИМИРАТ КАТО ТАКИВА В СЕКЦИИТЕ.

ЗАПИСВАЙТЕ И КОИ КАНДИДАТИ ЗА ОПРЕДЕЛЕН ВИД ИЗБОР ПОСЕЩАВАТ СЕКЦИИТЕ.

 

29.10.2023

Съобщение

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Брой секции за гласуване в изборния ден

Отворени секции

Общ брой избиратели по избирателен списък

Гласували избиратели

 

 

 

1

2

3

4

5

6

КМЕТСТВО/ОБЩИНА – БЛАГОЕВГРАД

 

 

 

11,00 часа

16,00 часа

брой

141

141

63188

8194

26463

%

 

 

 

12,97%

41,88%

29.10.2023

Съобщение

Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Благоевград, както следва:

Секция № 97 - на партера в Центъра за личностно и творческо развитие ;

Секция № 3 - на първи етаж в Средно Училище с Изучаване на Чужди Езици " Климент Охридски"

Секция № 100 - на първи етаж в Помощно училище "Св.Паисий Хилендерски"

Секция № 15 - На първи етаж в V-то Средно училище "Георги Измирлиев"

Секция № 19 - На първи етаж във Второ Основно Училище "Димитър Благоев"

Секция № 35 - на първи етаж в Трето Основно Училище "Димитър Талев"

Секция №47 - на първи етаж на Благоевградска Професионална Гимназия "Ичко Бойчев"

Секция №55 - на първи етаж в Четвърто Основно Училище "Димчо Дебелянов"

Секция № 76 - на първи етаж в Девето Основно училище "Христо Ботев"

Секция № 41 - на първи етаж на Седмо Средно Училище "Кузман Шапкарев"

Секция № 110 - на първи етаж в Средно Училище "Иван Вазов"

Секция №86 - на първи етаж в Осмо Средно училище "Арсени Костенцев"

 

29.10.2023

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ НА ОИК В ИЗБОРНИЯ ДЕН

В ИЗБОРНИЯ ДЕН, ОИК 0103 БЛАГОЕВГРАД ЩЕ ДАДЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ КАКТО СЛЕДВА :

09.00 часа 

13.00 часа

18.00 часа 

 

Място на пресконференции - 2 етаж на общинска администрация - пред залата на ОИК

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

23.10.2023

ОТНОСНО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ВАЖНО!!!

Актуален състав на СИК към 23.10.2023  

Актуален състав на СИК към 23.10.2023

Адреси на секциите в община Благоевград  

Адреси на секции в община Благоевград

График за получаване на изборни материали и изборни книжа в събота 28.10.2023г. в сградата на община Благоевград 

График за получаване на изборни материали

20.10.2023

Съобщение

ВАЖНО!!!

Обучително видео за работа с машини за членовете на СИК и линкове за онлайн обучения от СИЕЛА НОРМА.

В линка по долу

Обучително видео за работа с машини за членовете на СИК.

График за онлайн обучения за работа с машина за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Моля, проследявайте конкретния ден и час за присъединяване към обученията, тъй като линковете (Click here to join the meetingса индивидуални за всяко обучение.

 

 

 

 

 

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

 

1.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 353 234 923 897 

Passcode: EWZ6ow 

 

2.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 319 764 785 407 

Passcode: KHwBrL 

 

3.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 387 925 035 510 

Passcode: P2afxk 

 

4.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 362 684 398 379 

Passcode: QEatP9 

 

5.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 342 492 580 985 

Passcode: LJzx2m 

 

6.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 338 384 937 46 

Passcode: Wt2RBU 

 

7.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 360 863 499 707 

Passcode: SZvKDj 

 

8.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 780 537 601 

Passcode: YKJAXT 

 

9.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 384 101 028 204 

Passcode: mu4ZzL 

 

10.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 317 314 062 653 

Passcode: QXYGjC 

 

11.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 936 722 510 

Passcode: PKYJFA 

 

12.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 318 086 235 475 

Passcode: NuCWdQ 

 

13.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 328 327 545 831 

Passcode: 2Nay82 

 

14.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 345 087 211 829 

Passcode: iXSCey 

 

15.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 575 468 614 

Passcode: keghro 

 

16.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 330 008 860 726 

Passcode: 9c4JyS 

 

17.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 346 144 268 620 

Passcode: GLYhG7 

 

18.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 12:00 до 12:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 319 092 895 938 

Passcode: MRxnoR 

 

19.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 323 234 523 850 

Passcode: rhpmv4 

 

20.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 398 168 282 046 

Passcode: rhf3R4 

 

21.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 336 870 748 600 

Passcode: HiRpRB 

 

22.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 037 192 38 

Passcode: oNxNc2 

 

23.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 365 212 671 479 

Passcode: MoFFyv 

 

24.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 393 693 344 100 

Passcode: Dry5CX 

 

25.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 12:00 до 12:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 937 853 834 

Passcode: JJjYSC 

 

26.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 373 658 124 13 

Passcode: bcPdPa 

 

27.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 381 443 486 722 

Passcode: tSaqVH 

 

28.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 315 301 573 022 

Passcode: 4wopM2 

 

29.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 365 953 275 341 

Passcode: 8mZvAP 

 

30.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 394 833 126 023 

Passcode: 6mGzR8 

 

31.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 367 304 252 57 

Passcode: JdAVzD 

 

32.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 387 219 525 726 

Passcode: YVfMiz 

 

33.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 395 024 057 

Passcode: ZSn6Tm 

 

34.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 390 211 947 905 

Passcode: PLbw9d 

 

35.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 367 724 912 894 

Passcode: Snu54Q 

 

36.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 321 921 910 724 

Passcode: DFT7qQ 

 

37.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 220 102 507 

Passcode: NP4QmD 

 

38.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 322 663 598 199 

Passcode: SX3fg2 

 

39.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 352 277 023 399 

Passcode: XnXaMb 

 

40.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 361 394 876 839 

Passcode: CXPeBE 

 

41.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 341 739 232 635 

Passcode: 6zPWJp 

 

 

18.10.2023

СЪСТАВ НА СИК КЪМ 18.10.2023Г. ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА 18.10.2023Г.

КОЛЕГИ, 

ПО-ДОЛУ В СЪОБЩЕНИЕТО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ СПРАВКА, ЗА ТОВА В КОЯ СЕКЦИЯ СТЕ НАЗНАЧЕНИ, КАТО ИЗТЕГЛИТЕ АКТУАЛЕН СПИСЪК НА СЪСТАВА НА СИК КЪМ 18.10.2023Г.

СЪСТАВ НА СИК КЪМ 18.10.2023Г.

10.10.2023

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023Г. В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Съгласно Писмо на ЦИК с техен изх.№ МИ-15-711 от 10.10.2023г. публикуваме образците на бюлетините за гласуване в местните избори на 29 октомври 2023г. в изборните райони в Община Благоевград.

 

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА ОБЩИНА

 

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЕЛО ПОЛЕ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЪЛГАРЧЕВО

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО БИСТРИЦА

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО БУЧИНО

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦЕРОВО

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДЕЛВИНО

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДРЕНКОВО

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДЪБРАВА

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЕЛЕНОВО

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГАБРОВО

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОРНО ХЪРСОВО

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ИЗГРЕВ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛЕШКО

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛОГОДАЖ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО МАРУЛЕВО

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПАДЕШ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОКРОВНИК

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО РИЛЦИ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО СЕЛИЩЕ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЗЕЛЕНДОЛ

 

 

Календар

Решения

  • № 339-МИ / 29.11.2023

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК 0103 Благоевград пред Административен съд Благоевград по административно дело 1097/2023г.

  • № 338-МИ / 29.11.2023

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК 0103 Благоевград пред Административен съд Благоевград по административно дело 1047/2023г.

  • № 337-МИ / 20.11.2023

    относно: Постъпила преписка от Райнна Прокуратура Благоевград

всички решения