Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 332-МИ
Благоевград, 07.11.2023

ОТНОСНО: заличаване на обявен за избран за общински съветник от списъка на обявените за избрани общински съветници в общински съвет на Община Благоевград и обявяване за избран за общински съветник следващия кандидат, включен в списък „Б“ на листата на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“

Със свое Решение №276-МИ от 31 октомври 2023г., ОИК Благоевград е обявила резултатите от гласуването на произведените избори за общински съветници в Общинa Благоевград на 29 октомври 2023г.

Решението е постановено след получаването на  данните  от „Информационно обслужване” АД  за всички обработени протоколи на секционните избирателни комисии на територията на Община Благоевград за определяне резултатите от произведените на 29 октомври 2023г. избори за общински съветници в общински съвет на Община Благоевград, със правно основание нормите на чл. 87, ал.1, т.1 и т.26  вр. с чл. 453 и чл. 454 от Изборния кодекс.

В раздел V на Решение №276-МИ от 31 октомври 2023г., ОИК Благоевград е обявила поименно списъка на избраните за общински съветници в общински съвет на Община Благоевград.

Сред обявените за избрани за общински съветници е кандидатът  Методи Петров Байкушев, ЕГН:*******, обявен за избран от листата на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

Същевременно, с наше Решение №277-МИ от 31 октомври  2023г. ОИК Благоевград е насрочила втори тур на изборите за Кмет на община Благоевград и е допуснала  кандидатите, събрали най-много гласове. Методи Петров Байкушев е кандидат за кмет на община, допуснат до участие именно в произвеждането на втория тур на изборите за кмет на Община Благоевград, на 05 ноември 2023г.

С решение №330-МИ от 07 ноември 2023г. ОИК Благоевград е обявявила резултатите от гласуването за Кмет на община Благоевград, при произведения втори тур на изборa за кмет на община на 05 ноември 2023г.

С посоченото решение, ОИК Благоевград е обявила за избран за кмет на Община Благоевград Методи Петров Байкушев, ЕГН : *******.

ОИК Благоевград следва да се съобрази с обстоятелството, че ex lege, Методи Петров Байкушев следва да бъде заличен от  списъка на обявените за избрани общински съветници в общински съвет на Община Благоевград. Същият следва да встъпи в правомощията си на кмет на община, след полагане на клетва, съгласно ЗМСМА.

Отделно от това,ОИК Благоевград ще следва да обяви за избран за общински съветник следващия кандидат, включен в списък „Б“ на листата на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, тъй като заличеният кандидат е единствен в списък „А“.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т.26  във връзка с  чл. 413,ал.4 и чл.454  от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2865-МИ от 04.11.2023 г.  на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум, Общинската избирателна комисия- Благоевград 

 

 

РЕШИ :

 

ЗАЛИЧАВА Методи Петров Байкушев, ЕГН : ******** от списъка на обявените за избрани общински съветници в общински съвет на Община Благоевград, от листата на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

АНУЛИРА издаденото удостоверение.

 

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник Боряна Боянова Шалявска, ЕГН: ********, от  листата на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

 

На обявения за избран за общински съветник да се издаде удостоверение.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд Благоевград на основание чл.459, ал.1 от Изборния кодекс.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Йорданка Бориславова Борисова

* Публикувано на 07.11.2023 в 15:16 часа

Свързани решения:

276-МИ/31.10.2023

Календар

Решения

  • № 339-МИ / 29.11.2023

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК 0103 Благоевград пред Административен съд Благоевград по административно дело 1097/2023г.

  • № 338-МИ / 29.11.2023

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК 0103 Благоевград пред Административен съд Благоевград по административно дело 1047/2023г.

  • № 337-МИ / 20.11.2023

    относно: Постъпила преписка от Райнна Прокуратура Благоевград

всички решения