Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 333-МИ
Благоевград, 17.11.2023

ОТНОСНО: Обявяване на избран за общински съветник от листата на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“

В ОИК Благоевград е постъпила молба от Боряна Боянова Шалявска, ЕГН: **********, обявена за избран за общински съветник от листата на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в общински съвет на община Благоевград, след произведените на 29 октомври 2023 г. избори, с която молба същата се обръща към ОИК чрез Председателя на общински съвет на община Благоевград с искането да бъдат предсрочно прекратени пълномощията й на общински съветник. Молбата му е заведена с вх.№В-00-572/14.11.2023 г. в регистъра на Община Благоевград – Общински Съвет и с вх.№ 538-МИ/14.11.2023 г. във входящия регистър на ОИК.

След като разгледа молбата подадена от обявения за избран с Решение 276-МИ от 31.10.2023 г. на ОИК Благоевград и положил клетва общински съветник, и след като направи справка чрез Информационно обслужване АД относно подреждането на кандидатите на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в  листа Б на коалицията, ОИК установи кой е следващият в листата на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“,  който следва да бъде обявен за избран за общински съветник от листа Б, поради което на основание  чл.87,ал.1,т.1 и т.24 във връзка с чл. 453 и чл. 454 от Изборния кодекс и във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 3 ЗМСМА, във връзка с Решение 2902-МИ от 16.11.2023 г. на ЦИК при спазване на законоустановения кворум Общинската избирателна комисия Благоевград

РЕШИ:

  1. ПРЕКРАТЯВА ПРЕДСРОЧНО ПЪЛНОМОЩИЯТА  на  Боряна Боянова Шалявска, ЕГН: ********, общински съветник от листата на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

Анулира издаденото удостоверение за избран за общински съветник.

       2.ОБЯВЯВА за избран за общински съветник Станислав Николаев Кимчев , с ЕГН: ********* ,  от кандидатската листа на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

На обявения за избран за общински съветник да се издаде удостоверение. 

Копие от настоящото решение да се изпрати за сведение на Председател на общински съвет  Благоевград .

Решението беше взето единодушно в 17.15 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд- Благоевград на основание чл.459 от Изборния кодекс.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Йорданка Бориславова Борисова

* Публикувано на 17.11.2023 в 17:54 часа

Свързани решения:

276-МИ/31.10.2023

Календар

Решения

  • № 339-МИ / 29.11.2023

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК 0103 Благоевград пред Административен съд Благоевград по административно дело 1097/2023г.

  • № 338-МИ / 29.11.2023

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК 0103 Благоевград пред Административен съд Благоевград по административно дело 1047/2023г.

  • № 337-МИ / 20.11.2023

    относно: Постъпила преписка от Райнна Прокуратура Благоевград

всички решения