Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 337-МИ
Благоевград, 20.11.2023

ОТНОСНО: Постъпила преписка от Райнна Прокуратура Благоевград

В ОИК  Благоевград е постъпило писмо от Райнна Прокуратура Благоевград , с наблюдаващ прокурор Елица Калпачка, с изх.№ 9798/2023г. , което е заведено под входящ номер №534-МИ от 07.11.2023г. по входящия регистър на ОИК.

До ОИК 0103 Благоевград е изпратена прокурорска преписка по компетентност, с която се уведомява ,че на дата 05.11.2023г., в изборния ден, е постъпил сигнал на телефон 112 , че неизвестно лице – служител на звено „Испекторат“ при община Благоевград, е влязло в помещение за гласуване на СИК 010300076.

 Подателят на сигнала е лицето Марио Красимиров Гранечов.

От снетите обяснения от лицето Марио Граченов се установява, че на 05.11.2023г. е получил информация от представители на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ , че в СИК 010300076 в 11 СОУ в Благоевград, е влязла служителка на звено „Общински инспекторат“, и същата е всяла смут в секцията.

По преписката се установява самоличността на служителят на общински инспекторат – Анелия Методиева Никова.

От снетите и обяснения, се установява, че на 05.11.2023г. , че около 10.15 часа е получила сигнал за нарушаване на обществения ред, от дежурния телефон, в секция 010300076. Посетила е секцията по получения сигнал и на място е установила лицето Христо Димитров Ангелов, който е възпрепиятствал изборния процес чрез скандали пред членовете на СИК, и обиди към всички присъстващи.

След това Анелия Методиева Никова е отправила устна забележка на лицето Христо Димитров Ангелов, да не нарушава реда в около секционното помещение.

С оглед на поведението на лицето Христо Димитров Ангелов е потърсено и полицейско съдействие,с оглед преустановяване на нарушаването на обществения ред.

По преписката е налично и снето обяснение от лицето Кирил Руменов Георгиев, представител на Инициативния комитет на Илко Стоянов, който обяснява, че на място в СИК 010300076, е видял лицето Христо Димитров Ангелов и същият е нарушавал обществения ред и пречел на СИК на работи нормално.

След проведените действия по разследване, Районна Прокуратура е постановила отказ за образуване на досъдебно производство, с мотивирано постановление. Материалите са изпратени на ОИК Благоевград, с оглед упражняване на правомощията на комисията, по установяване на евентуално извършено административно нарушение.

На свое заседание на 20.11.2023г., ОИК Благоевград се запозна с процесната преписка, ведно с материалите по нея. Установено е, че на 05.11.2023г., Анелия Методиева Никова  е получила сигнал за нарушаване на обществения ред, от дежурния телефон, в секция 010300076. Посетила е секцията по получения сигнал и на място е установила лицето Христо Димитров Ангелов, който е възпрепятствал изборния процес чрез скандали пред членовете на СИК, и обиди към всички присъстващи. Анелия Методиева Никова е отправила устна забележка на лицето Христо Димитров Ангелов, да не нарушава реда в около секционното помещение.След това  е потърсено и полицейско съдействие,с оглед преустановяване на нарушаването на обществения ред.

ОИК Благоевград установи, че лицето Анелия Методиева Никова  е служител на звено „Общински инспекторат“ при Община Благоевград и на 05.11.2023г. същата е посетила СИК 010300076, по сигнал за нарушение на обществения ред. Същата не е всявала смут и не е пречила на нормалната работа на СИК 010300076 на 05.11.2023г. За пълнота следва да се поясни, че поради възникнала непреодолима пречка по смисъла на чл.269 от Изборния кодекс, ОИК е постановила гласуването в секцията 010300076 да се извършва само с хартиени бюлетини, и да спре да се използва СУЕМГ находящо се в секцията. В този смисъл е посетена СИК , за да и се укаже на място, че следва да преустанови гласуването със СУЕМГ и да се връчи решението на ОИК. По време на посещението на СИК 010300076 не са установени нарушения на обществения ред, нито смущаване на нормалната работа на комисията.

Предвид горното и на основание чл.87, ал.1, т.1 и т.2  във връзка с т.22  от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 2902-МИ от  16.11.2023г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум, Общинска избирателна комисия-Благоевград

РЕШИ:

НЕ УСТАНОВЯВА извършване на административно нарушение по реда на чл.495 от Изборния кодекс.

Решението бе взето единодушно в 17.40 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

 

  Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Йорданка Бориславова Борисова

* Публикувано на 21.11.2023 в 15:23 часа

Календар

Решения

  • № 340-МИ / 20.12.2023

    относно: Обявяване на избран за общински съветник от листата на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“

  • № 339-МИ / 29.11.2023

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК 0103 Благоевград пред Административен съд Благоевград по административно дело 1097/2023г.

  • № 338-МИ / 29.11.2023

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК 0103 Благоевград пред Административен съд Благоевград по административно дело 1047/2023г.

всички решения