Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 306-МИ
Благоевград, 10.12.2020

ОТНОСНО: Обявяване на избран за общински съветник от листата на Земеделски Съюз „Александър Стамболийски“

В ОИК Благоевград е постъпила молба от Рашко Георгиев Динков, ЕГН: *************, обявен за избран за общински съветник от листата на Земеделски Съюз „Александър Стамболийски“ в общински съвет на община Благоевград, след произведените на 27 октомври 2019г. избори, с която молба същият се обръща към ОИК чрез Председателя на общински съвет на община Благоевград с искането да бъдат предсрочно прекратени пълномощията му на общински съветник. Сочи , че е обявен за избран за общински съветник с Решение 280-МИ от 29.10.2019г. на ОИК Благоевград. Молбата е заведена с вх.№ 94-00-2174 /04.12.2020г. в регистъра на Община Благоевград – Общински Съвет и с вх.№ 567./07.12.2020г. във входящия регистър на ОИК.

След като разгледа молбата подадена от обявения за избран с Решение 280-МИ от 29.10.2019г. на ОИК Благоевград и положил клетва общински съветник, и след като направи справка чрез Информационно обслужване АД относно подреждането на кандидатите от листата на Земеделски Съюз „Александър Стамболийски“ в листа А и листа Б на партията, ОИК установи кой е следващият в листата на Земеделски Съюз „Александър Стамболийски“, който следва да бъде обявен за избран за общински съветник от листа А, поради което на основание  чл.87,ал.1,т.1 във връзка с с чл. 453 и чл. 454 от Изборния кодекс и във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 3 ЗМСМА, във връзка с Решение 1685-МИ от 20.11.2019г. на ЦИК при спазване на законоустановения кворум Общинската избирателна комисия Благоевград

РЕШИ:

 1. Прекратява предсрочно пълномощията на Рашко Георгиев Динков, ЕГН: ************** , общински съветник от листата на Земеделски Съюз „Александър Стамболийски“.

Анулира издаденото удостоверение за избран за общински съветник.

 1. ОБЯВЯВА за избран за общински съветник Съби Любомиров Дашев, с ЕГН: ********* ,  от кандидатската листа на Земеделски Съюз „Александър Стамболийски“

На обявения за избран за общински съветник да се издаде удостоверение. 

Копие от настоящото решение да се изпрати за сведение на Председател на общински съвет  Благоевград .

Решението беше взето единодушно в 18.15часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд- Благоевград на основание чл.459 от Изборния кодекс.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Зам. председател: Вилислав Кирилов Балев

* Публикувано на 10.12.2020 в 18:34 часа

Свързани решения:

280-МИ/29.10.2019

Календар

Решения

 • № 312-МИ / 12.05.2021

  относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради обявеното предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство село Церово, община Благоевград, област Благоевград

 • № 311-МИ / 05.05.2021

  относно: Обявяване на прекратяване на пълномощията на Лефтер Маринов Едипов като кмет на село Церово, община Благоевград, област Благоевград.

 • № 310-МИ / 19.04.2021

  относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на община Благоевград, област Благоевград

всички решения