Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 188-МИ
Благоевград, 21.10.2019

ОТНОСНО: Жалба от Росен Георгиев срещу регистрация на кандидат за кмет на кметство Дъбрава, община Благоевград в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

По фактите:

С копие до  ОИК Благоевград е постъпила жалба-сигнал от Росен Георгиев срещу регистрация на кандидат за кмет на кметство Дъбрава, община Благоевград в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Същата е адресирана до Районна Прокуратура Благоевград.

Жалбата-сигнал е заведена с вх. № 186 от 25.09.2019г. във входящия регистър на ОИК и с вх. № 1 в регистъра на жалбите и сигналите.

На свое заседание от дата 26.09.2019г. жалбата е оставена за сведение, до приключване на проверката от органите на МВР и Районна Прокуратура Благоевград.

Междувременно по описа на РП Благоевград е образувана прокурорска преписка 2945 /2019г. и са предприети действия по установяване на обстоятелствата и фактите в жалбата-сигнал, както и анализ на материалите.

Със свое постановление от 07.10.2019г. Районна прокуратира, в лицето на наблюдаващия прокурор по преписка 2945/2019г. , на основание  чл.213,ал.1 от НПК вр. с чл.24,ал.1,т.1 от НПК е изпратил до ОКръжна Прокуратура Благоевград  преписката ведно с материалите , по компетентност.

Отделно от това, жалбоподателят е уведомен за постановеното с прокурорския акт от 07.10.2019г., видно от самото постановление.

Копие на постановлението е изпратено и на ГД „ГРАО“ при МРРБ.

Същевременно жалбоподателят е съставил и изпратил до ЦИК нова своя жалба, като същата е изпратена от имейл адрес : [email protected] , и съдържа твърдения за незаконна регистрация по настоящ адрес на кандидат за кмет на кметство село Дъбрава, община Благоевград. Към писмото по имейл са прикачени няколко файла, включително и копие на цитираното по-горе Постановление на РП Благоевград.

ЦИК е входирала жалбата с техен входящ № МИ-06-509/15.10.2019г. и съответно с писмо  техен изх. № МИ-15-946/15.10.2019г. я е препратила по компетентност на ОИК Благоевград.

Препратената жалба-сигнал от Росен Георгиев е заведена с вх. № 262/16.10.2019г. във входящия регистър на ОИК и под номер № 6 в регистъра на жалбите и сигналите.

Незабавно с писмо до Окръжна Прокуратура Благоевград е изискана информация досежно номер на прокурорска преписка по описа на ОП Благоевград, както и копие на постановен прокурорски акт, ако има такъв. Писмото е изпратено на ОП Благоевград с изх. № 09-МИ/16.10.2019г. , като за движението по преписката е докладвано на заседание на ОИК Благоеврад на 17.10.2019г.

С писмо от Окръжна Прокуратура с техен № 3714/2019г. /РКВ2019033284330 до ОИК Благоевград е изпратено копие на Постановление за отказ  да се образува наказателно производство от 11.10.2019г. Писмото е заведено с вх. № 281/18.10.2019г. във входящия регистър на ОИК.

Постановлението е произнесено по прокурорска преписка 3714/2019г. по описа на ОП Благоевград, с която е решена пратената от РП Благоевград преписка 2945/2019г.

На свое заседание на 21.10.2019г. ОИК Благоевград разгледа преписката по жалбата-сигнал ведно с копията на прокурорските постановления от РП Благоевград и ОП Благоевград.

По правото:

Със свое решение 152-МИ/24.09.2019г. ОИК Благоевград е регистрирала кандидат за кмет на кметство Дъбрава. Решението е произнесено след като ОИК  констатира, че са налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл. 414 от Изборния кодекс и на основание чл. 87, ал. 1, т.14, във връзка с чл. 414, ал. 1- ал. 4 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс и решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум е обявила С.Д.К. за кандидат за кмет на кметство.

В правомощията на ОИК е да извършва проверка относно законово изискуемите предпоставки за произнасяне на решение за регистрация и обявяване на кандидат за съответния вид избор. В този смисъл ЦИК е препратила по компетентност жалбата-сигнал до ОИК Благоевград.

С писмо с техен изх.номер 15-338 /18.09.2019г. ЦИК е указала на всяка ОИК какъв е реда за извършване на проверка на кандидатските листи. В зависимост от резултата от проверката ОИК взема решение за регистрация или отказва регистрация на кандидати за вида избор.

 

ОИК Благоевград е извършила проверка за наличие на постоянен и настоящ адрес  на територията на Република България, като е установила ,че и двата адреса са на територията на община Благоевград. Настоящият адрес е заявен от кандидата за кмет на кметство, като възможност за да бъде обявен за кандидат именно в село Дъбрава, общ.Благоевград.  Настоящият адрес е с дата преди 26.04.2019г. – т.е. за С.Д.К. е налице възможността същият да бъде предложен от политическа партия за кандидат за кмет на кметство, и като такъв да получи положително решение за регистрация от ОИК Благоевград. Ето защо ОИК Благоевград е произнесла свое решение 152-МИ/24.09.2019г., което е влязло в законна сила на 28.09.2019г. в 18.00ч.

Отделно от това, ОИК счита жалбата за недопустима.

Редът за заличаване на регистрация по адрес е уреден в ЗГР и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9/2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация (ДВ, бр. 43/2012 г.).

ОИК Благоевград не е орган, който издава заповед за заличаване на адресна регистрация, в случай че същата се установи за недействителна.

За пълнота следва да се посочи, че адресната карта за регистрация по настоящ адрес на кандидата за кмет на кметство Дъбрава С.Д.К. е подадена и съществува.От това следва, че лицето което я е подало може да се възползва от всички произлизащи от това права и задължения. Меродавна за регистрацията е датата, на която е подадена -13.03.2019г.

 

С оглед на горното жалбата, подадена от Росен Георгиев е недопустима и същата следва да се остави без разглеждане.

На основание чл.87 ал.1, т.1 и т.22 от  ИК ,  при спазване на законоустановения кворум, Общинската  избирателна комисия Благоевград 

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Росен Георгиев за заличаване на адресна регистрация и анулиране на регистрацията на кандидат за кмет на кметство село Дъбрава, общ.Благоевград.

Решението бе взето единодушно 18:30 часа.

 Настоящето решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мустафа Муса Сирачки

* Публикувано на 22.10.2019 в 16:09 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 312-МИ / 12.05.2021

  относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради обявеното предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство село Церово, община Благоевград, област Благоевград

 • № 311-МИ / 05.05.2021

  относно: Обявяване на прекратяване на пълномощията на Лефтер Маринов Едипов като кмет на село Церово, община Благоевград, област Благоевград.

 • № 310-МИ / 19.04.2021

  относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на община Благоевград, област Благоевград

всички решения