Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 188-МИ
Благоевград, 21.10.2019

ОТНОСНО: Жалба от Росен Георгиев срещу регистрация на кандидат за кмет на кметство Дъбрава, община Благоевград в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

По фактите:

С копие до  ОИК Благоевград е постъпила жалба-сигнал от Росен Георгиев срещу регистрация на кандидат за кмет на кметство Дъбрава, община Благоевград в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Същата е адресирана до Районна Прокуратура Благоевград.

Жалбата-сигнал е заведена с вх. № 186 от 25.09.2019г. във входящия регистър на ОИК и с вх. № 1 в регистъра на жалбите и сигналите.

На свое заседание от дата 26.09.2019г. жалбата е оставена за сведение, до приключване на проверката от органите на МВР и Районна Прокуратура Благоевград.

Междувременно по описа на РП Благоевград е образувана прокурорска преписка 2945 /2019г. и са предприети действия по установяване на обстоятелствата и фактите в жалбата-сигнал, както и анализ на материалите.

Със свое постановление от 07.10.2019г. Районна прокуратира, в лицето на наблюдаващия прокурор по преписка 2945/2019г. , на основание  чл.213,ал.1 от НПК вр. с чл.24,ал.1,т.1 от НПК е изпратил до ОКръжна Прокуратура Благоевград  преписката ведно с материалите , по компетентност.

Отделно от това, жалбоподателят е уведомен за постановеното с прокурорския акт от 07.10.2019г., видно от самото постановление.

Копие на постановлението е изпратено и на ГД „ГРАО“ при МРРБ.

Същевременно жалбоподателят е съставил и изпратил до ЦИК нова своя жалба, като същата е изпратена от имейл адрес : [email protected] , и съдържа твърдения за незаконна регистрация по настоящ адрес на кандидат за кмет на кметство село Дъбрава, община Благоевград. Към писмото по имейл са прикачени няколко файла, включително и копие на цитираното по-горе Постановление на РП Благоевград.

ЦИК е входирала жалбата с техен входящ № МИ-06-509/15.10.2019г. и съответно с писмо  техен изх. № МИ-15-946/15.10.2019г. я е препратила по компетентност на ОИК Благоевград.

Препратената жалба-сигнал от Росен Георгиев е заведена с вх. № 262/16.10.2019г. във входящия регистър на ОИК и под номер № 6 в регистъра на жалбите и сигналите.

Незабавно с писмо до Окръжна Прокуратура Благоевград е изискана информация досежно номер на прокурорска преписка по описа на ОП Благоевград, както и копие на постановен прокурорски акт, ако има такъв. Писмото е изпратено на ОП Благоевград с изх. № 09-МИ/16.10.2019г. , като за движението по преписката е докладвано на заседание на ОИК Благоеврад на 17.10.2019г.

С писмо от Окръжна Прокуратура с техен № 3714/2019г. /РКВ2019033284330 до ОИК Благоевград е изпратено копие на Постановление за отказ  да се образува наказателно производство от 11.10.2019г. Писмото е заведено с вх. № 281/18.10.2019г. във входящия регистър на ОИК.

Постановлението е произнесено по прокурорска преписка 3714/2019г. по описа на ОП Благоевград, с която е решена пратената от РП Благоевград преписка 2945/2019г.

На свое заседание на 21.10.2019г. ОИК Благоевград разгледа преписката по жалбата-сигнал ведно с копията на прокурорските постановления от РП Благоевград и ОП Благоевград.

По правото:

Със свое решение 152-МИ/24.09.2019г. ОИК Благоевград е регистрирала кандидат за кмет на кметство Дъбрава. Решението е произнесено след като ОИК  констатира, че са налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл. 414 от Изборния кодекс и на основание чл. 87, ал. 1, т.14, във връзка с чл. 414, ал. 1- ал. 4 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс и решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум е обявила С.Д.К. за кандидат за кмет на кметство.

В правомощията на ОИК е да извършва проверка относно законово изискуемите предпоставки за произнасяне на решение за регистрация и обявяване на кандидат за съответния вид избор. В този смисъл ЦИК е препратила по компетентност жалбата-сигнал до ОИК Благоевград.

С писмо с техен изх.номер 15-338 /18.09.2019г. ЦИК е указала на всяка ОИК какъв е реда за извършване на проверка на кандидатските листи. В зависимост от резултата от проверката ОИК взема решение за регистрация или отказва регистрация на кандидати за вида избор.

 

ОИК Благоевград е извършила проверка за наличие на постоянен и настоящ адрес  на територията на Република България, като е установила ,че и двата адреса са на територията на община Благоевград. Настоящият адрес е заявен от кандидата за кмет на кметство, като възможност за да бъде обявен за кандидат именно в село Дъбрава, общ.Благоевград.  Настоящият адрес е с дата преди 26.04.2019г. – т.е. за С.Д.К. е налице възможността същият да бъде предложен от политическа партия за кандидат за кмет на кметство, и като такъв да получи положително решение за регистрация от ОИК Благоевград. Ето защо ОИК Благоевград е произнесла свое решение 152-МИ/24.09.2019г., което е влязло в законна сила на 28.09.2019г. в 18.00ч.

Отделно от това, ОИК счита жалбата за недопустима.

Редът за заличаване на регистрация по адрес е уреден в ЗГР и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9/2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация (ДВ, бр. 43/2012 г.).

ОИК Благоевград не е орган, който издава заповед за заличаване на адресна регистрация, в случай че същата се установи за недействителна.

За пълнота следва да се посочи, че адресната карта за регистрация по настоящ адрес на кандидата за кмет на кметство Дъбрава С.Д.К. е подадена и съществува.От това следва, че лицето което я е подало може да се възползва от всички произлизащи от това права и задължения. Меродавна за регистрацията е датата, на която е подадена -13.03.2019г.

 

С оглед на горното жалбата, подадена от Росен Георгиев е недопустима и същата следва да се остави без разглеждане.

На основание чл.87 ал.1, т.1 и т.22 от  ИК ,  при спазване на законоустановения кворум, Общинската  избирателна комисия Благоевград 

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Росен Георгиев за заличаване на адресна регистрация и анулиране на регистрацията на кандидат за кмет на кметство село Дъбрава, общ.Благоевград.

Решението бе взето единодушно 18:30 часа.

 Настоящето решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мустафа Муса Сирачки

* Публикувано на 22.10.2019 в 16:09 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 309-МИ / 13.04.2021

  относно: Сигнал с вх.№ 571 /14.12.2020г. за предсрочно прекратяване на пълномощията на Румен Георгиев Томов, обявен за избран за кмет на Община Благоевград.

 • № 308-МИ / 18.02.2021

  относно: Определяне на процесуални представители на ОИК 0103 Благоевград пред Административен съд Благоевград по административно дело 143/2021г.

 • № 307-МИ / 12.02.2021

  относно: Сигнал с вх.№ 569 /07.12.2020г. за предсрочно прекратяване на пълномощията на Соня Боянова Ставрева, обявена за избрана за общински съветник в Общински съвет на Община Благоевград.

всички решения