06.11.2023

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 0103 БЛАГОЕВГРАД ЩЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 07.11.2023Г. В 13.00часа, НА КОЕТО ЩЕ ОБЯВИ С РЕШЕНИЯ ИЗБРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА И КМЕТ НА КМЕТСТВО.

05.11.2023

Съобщение

Избирателна активност към 16,00 ч.

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Брой секции за гласуване в изборния ден

Отворени секции

Общ брой избиратели по избирателен списък

Гласували избиратели

Гласували избиратели

КМЕТСТВО/ОБЩИНА – БЛАГОЕВГРАД

 

 

 

11,00 часа

16,00 часа

брой

141

141

63185

4554

18019

%

 

 

 

7,21%

28,52%

 

03.11.2023

Съобщение на вниманието на членовете на СИК

Адреси на секциите в община Благоевград  

Адреси на секции в община Благоевград

График за получаване на изборни материали и изборни книжа в събота 05.11.2023г. в сградата на община Благоевград 

График за получаване на изборни материали

01.11.2023

ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ТУР ИЗБОРИТЕ НА 05 НОЕМВРИ 2023

Съгласно Писмо на ЦИК с техен изх.№ МИ-15-911 от 31.10.2023г. публикуваме образци на бюлетините за гласуване в Община Благоевград за провеждане на втори тур изборите на 05 ноември 2023 г.

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА 

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПАДЕШ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПАДЕШ

29.10.2023

Съобщение

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

 

УЖАВАЕМИ КОЛЕГИ,

МОЛЯ ДА ЗАПИСВАТЕ В СПИСЪКА ЗА ВПИСВАНЕ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ С ПЪЛНОМОЩНИ ЛИЦАТА, КОИТО СЕ ЛЕГИТИМИРАТ КАТО ТАКИВА В СЕКЦИИТЕ.

ЗАПИСВАЙТЕ И КОИ КАНДИДАТИ ЗА ОПРЕДЕЛЕН ВИД ИЗБОР ПОСЕЩАВАТ СЕКЦИИТЕ.

 

29.10.2023

Съобщение

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Брой секции за гласуване в изборния ден

Отворени секции

Общ брой избиратели по избирателен списък

Гласували избиратели

 

 

 

1

2

3

4

5

6

КМЕТСТВО/ОБЩИНА – БЛАГОЕВГРАД

 

 

 

11,00 часа

16,00 часа

брой

141

141

63188

8194

26463

%

 

 

 

12,97%

41,88%

29.10.2023

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ НА ОИК В ИЗБОРНИЯ ДЕН

В ИЗБОРНИЯ ДЕН, ОИК 0103 БЛАГОЕВГРАД ЩЕ ДАДЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ КАКТО СЛЕДВА :

09.00 часа 

13.00 часа

18.00 часа 

 

Място на пресконференции - 2 етаж на общинска администрация - пред залата на ОИК

23.10.2023

ОТНОСНО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ВАЖНО!!!

Актуален състав на СИК към 23.10.2023  

Актуален състав на СИК към 23.10.2023

Адреси на секциите в община Благоевград  

Адреси на секции в община Благоевград

График за получаване на изборни материали и изборни книжа в събота 28.10.2023г. в сградата на община Благоевград 

График за получаване на изборни материали

18.10.2023

СЪСТАВ НА СИК КЪМ 18.10.2023Г. ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА 18.10.2023Г.

КОЛЕГИ, 

ПО-ДОЛУ В СЪОБЩЕНИЕТО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ СПРАВКА, ЗА ТОВА В КОЯ СЕКЦИЯ СТЕ НАЗНАЧЕНИ, КАТО ИЗТЕГЛИТЕ АКТУАЛЕН СПИСЪК НА СЪСТАВА НА СИК КЪМ 18.10.2023Г.

СЪСТАВ НА СИК КЪМ 18.10.2023Г.

10.10.2023

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023Г. В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Съгласно Писмо на ЦИК с техен изх.№ МИ-15-711 от 10.10.2023г. публикуваме образците на бюлетините за гласуване в местните избори на 29 октомври 2023г. в изборните райони в Община Благоевград.

 

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА ОБЩИНА

 

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЕЛО ПОЛЕ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЪЛГАРЧЕВО

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО БИСТРИЦА

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО БУЧИНО

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦЕРОВО

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДЕЛВИНО

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДРЕНКОВО

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДЪБРАВА

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЕЛЕНОВО

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГАБРОВО

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОРНО ХЪРСОВО

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ИЗГРЕВ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛЕШКО

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛОГОДАЖ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО МАРУЛЕВО

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПАДЕШ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОКРОВНИК

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО РИЛЦИ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО СЕЛИЩЕ

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЗЕЛЕНДОЛ

 

 

09.10.2023

ОБУЧЕНИЕ НА СЪСТАВИТЕ НА СИК В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ВАЖНО!!!

ОИК БЛАГОЕВГРАД УВЕДОМЯВА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СЪСТАВА НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, ЧЕ НА 18 ОКТОМВРИ 2023 - СРЯДА - ОТ 18.00ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИИ ОТ 010300001 ДО 010300070 ВКЛЮЧИТЕЛНО.

ОИК БЛАГОЕВГРАД УВЕДОМЯВА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СЪСТАВА НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, ЧЕ НА 18 ОКТОМВРИ 2023СРЯДА - ОТ 19.30ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИИ ОТ 010300071 ДО 010300139 ВКЛЮЧИТЕЛНО.

ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАЛА "ЯВОРОВ".

ЗА ПРИСЪСТВИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИСТРАЦИЯ ПО СПИСЪК.

САМО РЕГИСТРИРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СИК ЩЕ ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕТО СИ В ОБУЧЕНИЕТО.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЧЛЕН НА СИК НЕ МОЖЕ ДА ПРИСЪСТВА НА ОБУЧЕНИЕ В ОПРЕДЕЛНИЯ ЧАС, ТОЙ МОЖЕ ДА ПРИСЪСТВА В СЛЕДВАЩИЯ ПРЕДВИДЕН ЧАС.

 

04.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

 

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък - на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Към настоящият момент избирателните секции са 139 броя.

Предложението - Приложение към Решение 2664-МИ от 13.10.2023г. на ЦИК ,

както и Списъкът  се подписва и предава до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. включително на общинската избирателна комисия Благоевград  от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица.

Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или упълномощено от него лице. Представителите на инициативния комитет се легитимират с пълномощно подписано от представляващото инициативния комитет лице.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ 2664-МИ/13.10.2023г.

04.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Застъпници

Кандидатите на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да имат застъпници, които подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

 Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи  за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Кандидатската листа на инициативния комитет може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

 Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Към настоящият момент секциите са 139 броя.

 

Регистрация на застъпници 

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Благоевград  до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец Приложение 72-МИ от изборните книжа, подадено до 28 октомври 2023 г.

Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (, подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници Приложение 74-МИ от изборните книжа.

На регистрираните като застъпници ще се издаде удостоверение по образец. 

30.09.2023

Съобщение

ВАЖНО!!!

 

За промени в съставите на СИК на територията на община Благоевград се подава предложение от партиите/коалициите до ОИК Благоевград, което трябва да бъде подписано от упълномощения представител на партията/коалицията  като към предложението за промяна  задължително се попълва следната таблица:

ТАБЛИЦА „ЗАМЯНА СИК“ в EXCEL ФОРМАТ

Предложението може да се подава и чрез общинска администрация .

26.09.2023

ЖРЕБИЙ СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ №2469-МИ от 19 септември 2023г. на ЦИК

ОИК 0103 БЛАГОЕВГРАД ще проведе жребий, съгласно т.40 от РЕШЕНИЕ №2469-МИ от 19 септември 2023г. на ЦИК, в 15.30часа в зала 210, намираща се в сградата на общинска администрация на община Благоевград.

За резултата от проведения жребий, ОИК 013 Благоевград ще произнесе нарочно решение.

 

 

26.09.2023

Съобщение

ОИК БЛАГОЕВГРАД уведомява следното :

За участие в избора за кмет на община се регистрираха общо 12 /дванадесет/ кандидати от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети.

Избира се кмет на кметство в: Бело поле, Бистрица, Бучино, Българчево, Габрово, Горно Хърсово, Делвино, Дренково, Дъбрава, Еленово, Зелендол, Изгрев, Лешко, Логодаж, Марулево, Падеш, Покровник, Рилци, Селище, Церово.

 • 37 кандидати за Кметове на кметства ще участват в изборите 
 • кметства с по един кандидат :

- Изгрев

- Бистрица

- Бучино

- Делвино

- Дренково

- Еленово

- Зелендол

- Лешко

- Марулево

- Покровник

- Селище

- Логодаж

 

Очаквайте последващо решение на ОИК 0103 Благоевград, с което ще бъдат определени  и подредени номерата в бюлетината и утвърдени образци на бюлетините за съответния вид избор. 

26.09.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия уведомява избирателите, че Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството е осигурила алтернативни начини за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът https://www.grao.bg/elections/ предоставя възможност да обработят информацията за подадените до тях заявления за гласуване по настоящ адрес.

Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

19.09.2023

Съобщение

 

РЕГИСТРАЦИЯТА НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ В ОИК 0103 БЛАГОЕВГРАД СЕ ИЗВЪРШВА ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00часа до 17.00часа. 

РЕГИСТРАЦИЯТА СЕ ИЗВЪРШВА  до 26 СЕПТЕМВРИ 2023г. , до 17.00часа 

ПАРТИИТЕ / КОАЛИЦИИТЕ / МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ  ПОДАВА В ОИК :

 

ЗА ИЗБОРА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

1. ПРИЛОЖЕНИЕ 51-МИ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ЛИСТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

2. ПРИЛОЖЕНИЕ 54-МИ - ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ВСЕКИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪВЕТНИК  /приложени 55-МИ - от гражданин на друга държава от ЕС/ 

3. ПЪЛНОМОЩНО, АКО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПОДАВА ОТ УПЪЛМОЩЕНО ЛИЦЕ

 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРЕДСТАВЯ И НА ТЕХНИЧЕСКИ НОСИТЕЛ В EXEL ФОРМАТ 

ЗА ИЗБОРА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА

1. ПРИЛОЖЕНИЕ 52-МИ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТА 

2. ПРИЛОЖЕНИЕ 54-МИ - ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ВСЕКИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА  КМЕТ /приложение 55-МИ - от гражданин на друга държава от ЕС/

3. ПЪЛНОМОЩНО, АКО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПОДАВА ОТ УПЪЛМОЩЕНО ЛИЦЕ

 

 

ЗА ИЗБОРА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО 

1.ПРИЛОЖЕНИЕ 52-МИ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТА  

2. ПРИЛОЖЕНИЕ 54-МИ - ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ВСЕКИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА КМЕТ  /приложение 55-МИ - от гражданин на друга държава от ЕС/

3. ПЪЛНОМОЩНО, АКО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПОДАВА ОТ УПЪЛМОЩЕНО ЛИЦЕ

05.11.2023

Съобщение

ВАЖНО!

На вниманието на членовете на СИК!

Напомняме, че при машинното гласуване няма недействителни бюлетини.

Ако в урната за машинно гласуване има бюлетини без печат, следва да се счита за действителна, в случай, че хеш кода изпечатан на бюлетината от машината отговаря на хеш кода на машината за гласуване.

 

05.11.2023

Съобщение

В случай че след гласуване на избирател машината отпечата празна бюлетина, бюлетина, в която не може да се установи вота на избирателя, или не отпечата бюлетина, се съставя констативен протокол, който заедно с дефектната бюлетина се прилага към протокола на СИК. Избирателят се допуска повторно да гласува по избран от него начин.

В случай че в избирателната кутия за машинно гласуване се намери бюлетина от машинно гласуване, която е празна или в която не може да се установи вота на избирателя се съставя констативен протокол, който заедно с дефектната бюлетина се прилага към протокола на СИК.

След изваждане на дефектната бюлетина в т.12 на протокола на СИК се вписват данните от преброяването на останалите бюлетини от машинно гласуване. На реда "Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка" се вписва " Намерена една дефектна бюлетина от машинно гласуване в избирателната кутия". В случай че дефектните бюлетини са повече от една, се посочва техния брой. В ОИК протоколът се приема със сработили контроли заради дефектната бюлетина.

29.10.2023

Съобщение

Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Благоевград, както следва:

Секция № 97 - на партера в Центъра за личностно и творческо развитие ;

Секция № 3 - на първи етаж в Средно Училище с Изучаване на Чужди Езици " Климент Охридски"

Секция № 100 - на първи етаж в Помощно училище "Св.Паисий Хилендерски"

Секция № 15 - На първи етаж в V-то Средно училище "Георги Измирлиев"

Секция № 19 - На първи етаж във Второ Основно Училище "Димитър Благоев"

Секция № 35 - на първи етаж в Трето Основно Училище "Димитър Талев"

Секция №47 - на първи етаж на Благоевградска Професионална Гимназия "Ичко Бойчев"

Секция №55 - на първи етаж в Четвърто Основно Училище "Димчо Дебелянов"

Секция № 76 - на първи етаж в Девето Основно училище "Христо Ботев"

Секция № 41 - на първи етаж на Седмо Средно Училище "Кузман Шапкарев"

Секция № 110 - на първи етаж в Средно Училище "Иван Вазов"

Секция №86 - на първи етаж в Осмо Средно училище "Арсени Костенцев"

 

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

20.10.2023

Съобщение

ВАЖНО!!!

Обучително видео за работа с машини за членовете на СИК и линкове за онлайн обучения от СИЕЛА НОРМА.

В линка по долу

Обучително видео за работа с машини за членовете на СИК.

График за онлайн обучения за работа с машина за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Моля, проследявайте конкретния ден и час за присъединяване към обученията, тъй като линковете (Click here to join the meetingса индивидуални за всяко обучение.

 

 

 

 

 

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

 

1.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 353 234 923 897 

Passcode: EWZ6ow 

 

2.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 319 764 785 407 

Passcode: KHwBrL 

 

3.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 387 925 035 510 

Passcode: P2afxk 

 

4.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 362 684 398 379 

Passcode: QEatP9 

 

5.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 342 492 580 985 

Passcode: LJzx2m 

 

6.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 338 384 937 46 

Passcode: Wt2RBU 

 

7.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 360 863 499 707 

Passcode: SZvKDj 

 

8.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 780 537 601 

Passcode: YKJAXT 

 

9.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 384 101 028 204 

Passcode: mu4ZzL 

 

10.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 317 314 062 653 

Passcode: QXYGjC 

 

11.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 936 722 510 

Passcode: PKYJFA 

 

12.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 318 086 235 475 

Passcode: NuCWdQ 

 

13.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 328 327 545 831 

Passcode: 2Nay82 

 

14.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 345 087 211 829 

Passcode: iXSCey 

 

15.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 575 468 614 

Passcode: keghro 

 

16.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 330 008 860 726 

Passcode: 9c4JyS 

 

17.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 346 144 268 620 

Passcode: GLYhG7 

 

18.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 12:00 до 12:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 319 092 895 938 

Passcode: MRxnoR 

 

19.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 323 234 523 850 

Passcode: rhpmv4 

 

20.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 398 168 282 046 

Passcode: rhf3R4 

 

21.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 336 870 748 600 

Passcode: HiRpRB 

 

22.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 037 192 38 

Passcode: oNxNc2 

 

23.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 365 212 671 479 

Passcode: MoFFyv 

 

24.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 393 693 344 100 

Passcode: Dry5CX 

 

25.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 12:00 до 12:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 937 853 834 

Passcode: JJjYSC 

 

26.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 373 658 124 13 

Passcode: bcPdPa 

 

27.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 381 443 486 722 

Passcode: tSaqVH 

 

28.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 315 301 573 022 

Passcode: 4wopM2 

 

29.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 365 953 275 341 

Passcode: 8mZvAP 

 

30.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 394 833 126 023 

Passcode: 6mGzR8 

 

31.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 367 304 252 57 

Passcode: JdAVzD 

 

32.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 387 219 525 726 

Passcode: YVfMiz 

 

33.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 395 024 057 

Passcode: ZSn6Tm 

 

34.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 390 211 947 905 

Passcode: PLbw9d 

 

35.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 367 724 912 894 

Passcode: Snu54Q 

 

36.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 321 921 910 724 

Passcode: DFT7qQ 

 

37.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 220 102 507 

Passcode: NP4QmD 

 

38.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 322 663 598 199 

Passcode: SX3fg2 

 

39.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 352 277 023 399 

Passcode: XnXaMb 

 

40.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 361 394 876 839 

Passcode: CXPeBE 

 

41.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 341 739 232 635 

Passcode: 6zPWJp 

 

 

19.09.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

 

При подаване на документи за регистрация на кандидатски листи в ОИК-Благоевград.

За улеснение, моля да използавате приложеният темплейт към съобщението.

Кандидатски листи

19.09.2023

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023 СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НОМЕР 

№ 10-МИ / 14.09.2023 

община БЛАГОЕВГРАД

Брой
9-членна СИК

Брой
7-членна СИК

Общ брой СИК

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ В СИК

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ В РЪКОВОДСТВО НА СИК

 

78

61

139

 

 

ПП ГЕРБ

 

 

 

281

121

КП ПП-ДБ

 

 

 

253

109

ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 

 

160

65

ПП ДПС

 

 

 

157

63

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

139

40

ПП ИТН

 

 

 

139

19

общ брой на членовете на СИК в общината 

 

 

 

1129

417

 

09.09.2023

Съобщение

В ОИК Благоевград се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

  Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 33-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

 Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

 За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 09 септември 2023г. до 18 септември 2023г.  включително.

09.09.2023

ВАЖНО ЗА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК Благоевград

Инициативният комитет в срок до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК Благоевград заявление за регистрация – Приложение № 42-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

 В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 44-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия Благоевград  извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г. – 40 дни преди изборния ден.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 09 септември 2023г. до 18 септември 2023г.  включително.

09.09.2023

Съобщение

Партиите и коалициите в срок до 18 септември 2023 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК Благоевград-   Приложение № 32-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

 В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК Благоевград, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 Общинската избирателна комисия Благоевград извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г.

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 09 септември 2023г. до 18 септември 2023г.  включително.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 339-МИ / 29.11.2023

  относно: Определяне на процесуални представители на ОИК 0103 Благоевград пред Административен съд Благоевград по административно дело 1097/2023г.

 • № 338-МИ / 29.11.2023

  относно: Определяне на процесуални представители на ОИК 0103 Благоевград пред Административен съд Благоевград по административно дело 1047/2023г.

 • № 337-МИ / 20.11.2023

  относно: Постъпила преписка от Райнна Прокуратура Благоевград

всички решения