Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 279-МИ
Благоевград, 29.10.2019

ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от гласуването за Кмет на кметство Логодаж, община Благоевград, при произведените избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

 Въз основа на получените данни от протоколите на СИК в община Благоевград и на основание на чл. 452 вр. с чл.87,ал.1,т.26 и от Изборния кодекс, при спазване на законоустановения кворум, Общинската избирателна комисия Благоевград

РЕШИ:

 

Обявява за избран за кмет на кметство Логодаж, община Благоевград както следва:

Пламен Стойнев Червенков, ЕГН: **********, издигнат от БСП ЗА БЪЛГАРИЯ,  получил 161 действителни гласа.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд- Благоевград на основание чл.459, ал.1 от Изборния кодекс.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мустафа Муса Сирачки

* Публикувано на 30.10.2019 в 11:46 часа

Календар

Решения

  • № 305-МИ / 05.10.2020

    относно: сигнал от Валери Спасов Тодоров – бивш кметски наместник на село Делвино, общ.Благоевград.

  • № 304-МИ / 28.04.2020

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Румен Георгиев Томов, обявен за избран за кмет на Община Благоевград.

  • № 303-МИ / 10.03.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК 0103 Благоевград пред ВАС по касационно административно дело 2420/2020г.

всички решения