Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 290-МИ
Благоевград, 02.11.2019

ОТНОСНО: Вписване в Публичния списък на упълномощените представители, предложени от Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Томов за независим кандидат за кмет на Община Благоевград

Постъпило е заявление, заведено с вх. № 465/ 02.11.2019г. във входящия регистър на ОИК  Благоевград, и с номер 25  във входящ регистър на упълномощените представители, подадено от Ясен Попвасилев – представляващ инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Томов за независим кандидат за кмет на Община Благоевград.

 С постъпилото заявление се прави искане за включване на 3 /три/ лица в списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети като пълномощници на Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Томов за независим кандидат за кмет на Община Благоевград. Към заявлението е приложен в табличен вид и списък със заявените пълномощници.

  Списъкът с  предложените упълномощени представители е проверен от „Информационно обслужване“ АД. Комисията счита, че са изпълнени изискванията на Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК по отношение на 3 /три / лица.

 Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с  чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №1080-МИ от 12.09.2019г.  на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум,  Общинската избирателна комисия- Благоевград 

Р Е Ш И:

  ВПИСВА 3 (три) броя представители на Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Томов за независим кандидат за кмет на Община Благоевград във втори тур на изборите за кмет на Община Благоевград на 03 ноември 2019г. в публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции или инициативните комитети, съгласно направеното предложение и резултата от проверката.

           Решението е прието единодушно в 15:20 часа. 

           Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мустафа Муса Сирачки

* Публикувано на 02.11.2019 в 17:49 часа

Календар

Решения

  • № 305-МИ / 05.10.2020

    относно: сигнал от Валери Спасов Тодоров – бивш кметски наместник на село Делвино, общ.Благоевград.

  • № 304-МИ / 28.04.2020

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Румен Георгиев Томов, обявен за избран за кмет на Община Благоевград.

  • № 303-МИ / 10.03.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК 0103 Благоевград пред ВАС по касационно административно дело 2420/2020г.

всички решения