Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 38-МИ
Благоевград, 29.04.2022

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбите на чл.264,ал.4 ИК

В Общинската избирателна комисия Благоевград постъпи преписка на Районна прокуратура Благоевград, с техен N: 239 /2022г.

Преписката е заведена с вх. N:871-МИ/ 20.04.2022г. във входящия регистър на ОИК.

В преписката се съдържат данни относно деяние, извършено от лицето И. Н.Ч. , ЕГН: ******** – жителка на град Благоевград, изразяващо се в гласуване в нарушение на правилата  на Изборния кодекс, в частичния местен избор за кмет на община Благоевград, произведен на 27 юни 2021г. /първи и втори тур/.

След преценка на установените по преписката факти, Районна прокуратура Благоевград е счела, че досъдебно наказателно производство не следва да се образува. По отношение на И. Н.Ч. , ЕГН: ********, и извършеното от нея деяние, е установено , че същото не изпълва от субективна страна състава на престъплението по чл.168 НК.

Копие от постановление за отказ за образуване на досъдебно производство е изпратено с преписката в ОИК  Благоевград, за преценка по компетентност , дали следва да се реализира административно- наказателна отговорност на членове от състава на СИК 010300071, находяща се в гр.Благоевград, в която е допусната да упражни вот, без да има право на това, лицето И. Н.Ч. , ЕГН: ********.

В изпълнение на своите правомощия по установяване на извършени административни нарушения по повод разпоредбите на ИК и във връзка с ЗАНН, Общинската избирателна комисия Благоевград разгледа прокурорска преписка с N:239/2022г.

Общинската избирателна комисия Благоевград установи, че лицето И. Н.Ч. , ЕГН: ********, жителка на град Благоевград,  на дата 27.06.2022г. и на дата 04.07.2021г. е допусната  да гласува , в изборна секция № 010300071 –в град Благоевград, находяща се в Девето ОУ гр.Благоевград, без да има право на това.

Общинската избирателна комисия Благоевград установи, че в изборния ден – 27.06.2021г.,и на последвалия втори тур на 04.07.2021г. ,  като членовете на СИК 010300071, назначени с решения на ОИК, са произвели изборите в следния състав :

Председател - Надка Благоева Стоянова

Зам.председател - Сашка Лазарова Боюклийска-Петрова

Секретар - Живка Гаврилова Николова

Членове :

Кристина Ангелова Больовска

Венера Любенова Цонева

Мария Огнянова Бащенска-Йорданова

Ефросина Веселинова Коцева

Иван Стойов Петров

Иванка Василева Асенова

Членът на СИК №010300071, който е дописал лицето И. Н.Ч. , ЕГН: ********, в допълнителната страница на избирателния списък,и на двата тура,  и съответно е допуснал избирател до гласуване, но без да има право, е Мария Огнянова Бащенска-Йорданова , ЕГН:*******, жител на гр.Благоевград, ул.“Люлин“2.

По този начин членът на СИК №010300071 Мария Огнянова Бащенска-Йорданова  е нарушил разпоредбата на чл.264,ал.4 от ИК.

До този извод ОИК Благоевград стигна след преглед на прокурорската преписка и на материалите в нея. Мария Огнянова Бащенска-Йорданова  дава своите обяснения, разпознава почерка си , и признава лично да е вписала данните на избирателя И. Н.Ч. , ЕГН: ******** в допълнителната страница на избирателния списък, и при произведените два тура на частичния местен избор за кмет на община.  Признава, че е допуснала избирателя И. Н.Ч. , ЕГН: ******** да гласува и съответно попълни и декларация по образец от изборните книжа, с която да декларира, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Твърди да е извършвала проверка от личния си телефон на сайт на община Благоевград, като в резултат от тази проверка е решавала да допусне до гласуване избирателя.

Снети са обяснения от всички членове на СИК №010300071 , досежно това дали някой от тях не е допуснал до гласуване лицето И. Н.Ч. , ЕГН: ********., дали е давал указания на друг член от комисията ,по повод на дописване в допълнителната страница в основания избирателен списък , на допуснатите до гласуване избиратели.

Не се установи, друг член от състава на СИК №010300071, да е допуснал до гласуване лицето И. Н.Ч. , ЕГН: ********.

За прецизност следва да се упомене, че съгласно чл.264,ал.4 от ИК, ако избирателят не е вписан в избирателния списък (списъка), но има право да гласува, след проверка в списъка на заличените лица всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък, след което избирателят се допуска до гласуване. Избирателят представя декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.

Тези действия се извършват от член на СИК или от Председателят на секцията.

Следва да се отбележи също, че община Благоевград не е поддържала сайт, в който да е възможна каквато и да е проверка, относно обстоятелството за наличие на уседналост на даден избирател, зададено в чл.396 ИК и чл.36,ал.1 и ал.2 ИК.

В подкрепа на установеното нарушение се явява обстоятелството, че Мария Огнянова Бащенска-Йорданова  е назначен като член на секцията , с Решение 29-ЧМИ /16.06.2021г. на ОИК Благоевград. Същата притежава удостоверение за назначена за член на СИК 010300071. От момента на назначението  си като член на СИК Мария Огнянова Бащенска-Йорданова  има качеството на длъжностно лице по смисъла на чл.93,ал. 2 ИК във връзка с НК, а също така следва да спазва разпоредбите на чл.100 ИК. Несъмнено Мария Огнянова Бащенска-Йорданова  е извършила нарушението на чл.264,ал.4 , в качеството и на член на СИК 010300071, по време на частичния местен избор за кмет на община Благоевград, произведен на 27.06.2021г./на първи и на втори тур/. 

Съгласно чл.495,ал.2 от ИК, член на районна, общинска или секционна избирателна комисия, който наруши разпоредба на кодекса, извън случаите по чл. 470 - 494, се наказва с глоба от 20 до 200 лв.

Горното налага извода,че следва да се състави АУАН на лицето Мария Огнянова Бащенска - Йорданова, съгласно чл.496 ИК, който след връчването му да се изпрати на Областен управител на област Благоевград, за съставяне на наказателно постановление.

Предвид изложеното и на основание чл. 87,ал.1,т.1 вр.с т.34 ИК  във връзка с чл.496 ИК и във връзка с  чл. 495 от ИК и във вр. с член 264, ал. 4, от ИК ,при спазване на законоустановения кворум,  Общинската избирателна комисия Благоевград

 

Р Е Ш И:

 1. УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбите на чл.264,ал.4 от ИК, извършено от Мария Огнянова Бащенска - Йорданова,с ЕГН:78********, адрес:  гр.Благоевград, ул.“Люлин “2, община Благоевград.
 2. ОПРАВОМОЩАВА Председателят на ОИК 0103 Благоевград да състави АУАН на Мария Огнянова Бащенска-Йорданова, който след връчването му да бъде изпратен на Областен управител на област Благоевград за издаване на наказателно постановление.

 

Решението е прието  с 9  гласа ЗА и 2  гласа ПРОТИВ  в 18.20часа.

 

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мустафа Муса Сирачки

* Публикувано на 29.04.2022 в 19:42 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 46-МИ / 04.07.2022

  относно: Обявяване на избран за общински съветник от листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 • № 45-МИ / 01.06.2022

  относно: нарушение на разпоредбите на чл.264,ал.4 ИК

 • № 44-МИ / 01.06.2022

  относно: Обявяване на избран за общински съветник от листата на местна коалиция партия на ЗЕЛЕНИТЕ (ВОЛЯ)

всички решения