Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 46-МИ
Благоевград, 04.07.2022

ОТНОСНО: Обявяване на избран за общински съветник от листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

В ОИК Благоевград е постъпила молба от Гергана Йорданова Бечванова-Янчева, ЕГН: *********, обявена за избрана за общински съветник от листата БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в общински съвет на община Благоевград, след произведените на 27 октомври 2019 г. избори, с която молба същата се обръща към ОИК чрез Председателя на общински съвет на община Благоевград с искането да бъдат предсрочно прекратени пълномощията и на общински съветник. Молбата е заведена с вх.№ ИЗ-00-3127 /30.06.2022 г. в регистъра на Община Благоевград – Общински Съвет и с вх.№ 889-МИ/30.06.2022 г. във входящия регистър на ОИК.

След като разгледа молбата подадена от обявената за избрана с Решение 280-МИ от 29.10.2019 г. на ОИК Благоевград и положила клетва общински съветник, и след като направи справка чрез Информационно обслужване АД относно подреждането на кандидатите на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ  в листа А и листа Б на коалицията, ОИК установи кой е следващият в листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ,  който следва да бъде обявен за избран за общински съветник от листа Б, поради което на основание  чл.87,ал.1,т.1 във връзка с чл. 453 и чл. 454 от Изборния кодекс и във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 3 ЗМСМА, във връзка с Решение 1133-МИ от 14.04.2022 г. на ЦИК при спазване на законоустановения кворум Общинската избирателна комисия Благоевград

РЕШИ:

 1. Прекратява предсрочно пълномощията на Гергана Йорданова Бечванова-Янчева, ЕГН: **********, общински съветник от листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

Анулира издаденото удостоверение за избран за общински съветник.

 1. ОБЯВЯВА за избран за общински съветник Николай Георгиев Бачев, с ЕГН: **********,  от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 

На обявения за избран за общински съветник да се издаде удостоверение. 

Копие от настоящото решение да се изпрати за сведение на Председател на общински съвет  Благоевград .

Решението беше взето единодушно в 18.15 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд- Благоевград на основание чл.459 от Изборния кодекс.

Зам. председател: Вилислав Кирилов Балев

Секретар: Мустафа Муса Сирачки

* Публикувано на 04.07.2022 в 18:43 часа

Календар

Решения

 • № 51-МИ / 07.08.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 50-МИ / 21.07.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 49-МИ / 05.06.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

всички решения