Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 300-МИ
Благоевград, 20.12.2019

ОТНОСНО: Сигнал с вх.№ 506 /10.12.2019г. за предсрочно прекратяване на пълномощията на Румен Георгиев Томов, обявен за избран за кмет на Община Благоевград.

В ОИК Благоевград е постъпил сигнал от Атанас Станкев Камбитов, ЕГН:*********, с който сигнал се сезира ОИК с твърдение за нарушение на нормата на чл.41,ал.3 от ЗМСМА. Твърди се,че обявения за избран за кмет на Община Благоевград, а именно Румен Георгиев Томов, ЕГН:*******, не предприел действия за прекратяване на дейността и не е заличил ЕТ „РУМЕН ТОМОВ-АЛМА –ЕМ“, с ЕИК: 030423586, в законоустановения срок по чл.41,ал.3 ЗМСМА.

Моли се ОИК Благоевград да провери изложеното в сигнала и да се произнесе съгласно правомощията си , като предсрочно прекрати пълномощията на Румен Георгиев Томов,обявен за избран за кмет на община Благоевград.

Сигнала е заведен с вх.№ 506 / 10.12.2019г. във входящия регистър на ОИК.

На свое заседание, проведено на 11.11.2019г., ОИК Благоевград се запозна със процесния сигнал. С протоколни решения бяха одобрени писма съответно до Агениця по вписванията, Търговски Регистър и регистъра на ЮЛНЦ, както и до общински съвет на община Благоевград. Бе изискана информация относно това дали в срока по чл.41,ал.3 ЗМСМА, (04.11.2019г. -04.12.2019г.) г-н Румен Томов е предприел действията по прекратяване на дейността на ЕТ „РУМЕН ТОМОВ-АЛМА –ЕМ“, с ЕИК: 030423586 като е заличил ЕТ, както и дали е уведомил писмено за тези свои действия Общински съвет на община Благоевград.

С входящ номер № 508 / 12.12.2019г. във входящия регистър на ОИК Благоевград е заведено писмо от Общински съвет Благоевград, видно от което е,че в срока по чл.41,ал.3 ЗМСМА „ Румен Томов не е подавал писмено уведомление по реда на чл.41,ал3 ЗМСМА, в установения срок. Не е налице документ, от който да бъде предоставено заверено копие, след направена справка в деловодната програма на общински съвет, не е открита информация за изпратено писмено уведомление, липсва история в деловодната програма.“

С входящ номер № 509 / 13.12.2019г. във входящия регистър на ОИК Благоевград е заведено писмо от Агенция по вписванията,Търговски Регистър и регистър на ЮЛНЦ, към което са приложени заверени копия и документи за вписани обстоятелства за периода 01.01.2008 – 04.12.2019г. по партидата на ЕТ „РУМЕН ТОМОВ-АЛМА –ЕМ“, с ЕИК: 030423586. Видно от приложенията, към 04.12.2019г. по партидата на ЕТ „РУМЕН ТОМОВ-АЛМА –ЕМ“, с ЕИК: 030423586, няма подадено заявление по образец за заличаване на ЕТ.

На свое заседание на 16.12.2019г. ОИК Благоевград одобри с протоколно решение писмо до Румен Георгиев Томов, в качеството му на обявен за избран за кмет на Община Благоевград, с което му бе дадена възможност да изрази писмено възражение по така подадения сигнал и отпочналото административно производство по предсрочно прекратяване на пълномощията му.

С входящ номер № 510 / 18.12.2019г. във входящия регистър на ОИК Благоевград е заведено уведомление от Румен Георгиев Томов, с което се уведомява ОИК, че ЕТ „РУМЕН ТОМОВ-АЛМА –ЕМ“, с ЕИК: 030423586 е вече заличен от ТР.

С входящ номер № 512 / 19.12.2019г. във входящия регистър на ОИК Благоевград е заведено писмено възражение  от Румен Георгиев Томов, в качеството му на кмет на община Благоевград, с което мотивирано възразява срещу сигнала , подаден от Атанас Камбитов. Към възражението са приложени и документи, за които Румен Томов твърди да доказват, че съответно ОИК Благоевград и Общинския съвет на община Благоевград са надлежно уведомени, в срока по чл.41,ал.3 ЗМСМА , за предприетите от него действия по прекратяване на дейността на ЕТ „РУМЕН ТОМОВ-АЛМА –ЕМ“, с ЕИК: 030423586.Към писменото възражение е приложена относима според Румен Томов съдебна практика, от която същият извлича своите възражения за неоснователност и недоказаност на сигнала.

След като разгледа всички относими документи, в това число приложените към преписка с вх. № 509 / 13.12.2019г. във входящия регистър на ОИК Благоевград и с вх.№ 508 / 12.12.2019г. във входящия регистър на ОИК Благоевград, обсъди подаденото писмено възражение от Румен Томов ведно с приложените към него документи, и след проведена дискусия с изложени аргументи, ОИК Благоевград проведе гласуване, при което „ЗА“ предсрочно прекратяване на пълномощията на обявения за избран за кмет на община Благоевград  Румен Георгиев Томов, гласуваха общо 4 /четири/ члена  - Мартин Бусаров, Биляна Петачка, Елена Панчева, Стоян Терзийски.

„ПРОТИВ“ гласуваха 9 /девет/ члена – Йордан Симонски, Вилислав Балев, Мустафа Сирачки, Илия Милев, Елеонора  Атанасова, Александра Стоянова, Владимир Вачев, Светослава Терзиянова-Михайлова, Милена Велкова.

В  резултат на проведеното гласуване и  на основание  чл.87,ал.1,т.1 във връзка с т.30 от  Изборния Кодекс, чл.463  от Изборния кодекс, вр. с  чл. 42,ал.1,т.5 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с Решение 1685-МИ от 20.11.2019г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум Общинската избирателна комисия Благоевград

РЕШИ:

Отказва да прекрати предсрочно пълномощията на Румен Георгиев Томов, обявен за избран за кмет на Община Благоевград. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд- Благоевград по реда на  чл.459  от Изборния кодекс.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мустафа Муса Сирачки

* Публикувано на 20.12.2019 в 20:44 часа

Свързани решения:

304-МИ/28.04.2020

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 312-МИ / 12.05.2021

  относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради обявеното предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство село Церово, община Благоевград, област Благоевград

 • № 311-МИ / 05.05.2021

  относно: Обявяване на прекратяване на пълномощията на Лефтер Маринов Едипов като кмет на село Церово, община Благоевград, област Благоевград.

 • № 310-МИ / 19.04.2021

  относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на община Благоевград, област Благоевград

всички решения