Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 300-МИ
Благоевград, 20.12.2019

ОТНОСНО: Сигнал с вх.№ 506 /10.12.2019г. за предсрочно прекратяване на пълномощията на Румен Георгиев Томов, обявен за избран за кмет на Община Благоевград.

В ОИК Благоевград е постъпил сигнал от Атанас Станкев Камбитов, ЕГН:*********, с който сигнал се сезира ОИК с твърдение за нарушение на нормата на чл.41,ал.3 от ЗМСМА. Твърди се,че обявения за избран за кмет на Община Благоевград, а именно Румен Георгиев Томов, ЕГН:*******, не предприел действия за прекратяване на дейността и не е заличил ЕТ „РУМЕН ТОМОВ-АЛМА –ЕМ“, с ЕИК: 030423586, в законоустановения срок по чл.41,ал.3 ЗМСМА.

Моли се ОИК Благоевград да провери изложеното в сигнала и да се произнесе съгласно правомощията си , като предсрочно прекрати пълномощията на Румен Георгиев Томов,обявен за избран за кмет на община Благоевград.

Сигнала е заведен с вх.№ 506 / 10.12.2019г. във входящия регистър на ОИК.

На свое заседание, проведено на 11.11.2019г., ОИК Благоевград се запозна със процесния сигнал. С протоколни решения бяха одобрени писма съответно до Агениця по вписванията, Търговски Регистър и регистъра на ЮЛНЦ, както и до общински съвет на община Благоевград. Бе изискана информация относно това дали в срока по чл.41,ал.3 ЗМСМА, (04.11.2019г. -04.12.2019г.) г-н Румен Томов е предприел действията по прекратяване на дейността на ЕТ „РУМЕН ТОМОВ-АЛМА –ЕМ“, с ЕИК: 030423586 като е заличил ЕТ, както и дали е уведомил писмено за тези свои действия Общински съвет на община Благоевград.

С входящ номер № 508 / 12.12.2019г. във входящия регистър на ОИК Благоевград е заведено писмо от Общински съвет Благоевград, видно от което е,че в срока по чл.41,ал.3 ЗМСМА „ Румен Томов не е подавал писмено уведомление по реда на чл.41,ал3 ЗМСМА, в установения срок. Не е налице документ, от който да бъде предоставено заверено копие, след направена справка в деловодната програма на общински съвет, не е открита информация за изпратено писмено уведомление, липсва история в деловодната програма.“

С входящ номер № 509 / 13.12.2019г. във входящия регистър на ОИК Благоевград е заведено писмо от Агенция по вписванията,Търговски Регистър и регистър на ЮЛНЦ, към което са приложени заверени копия и документи за вписани обстоятелства за периода 01.01.2008 – 04.12.2019г. по партидата на ЕТ „РУМЕН ТОМОВ-АЛМА –ЕМ“, с ЕИК: 030423586. Видно от приложенията, към 04.12.2019г. по партидата на ЕТ „РУМЕН ТОМОВ-АЛМА –ЕМ“, с ЕИК: 030423586, няма подадено заявление по образец за заличаване на ЕТ.

На свое заседание на 16.12.2019г. ОИК Благоевград одобри с протоколно решение писмо до Румен Георгиев Томов, в качеството му на обявен за избран за кмет на Община Благоевград, с което му бе дадена възможност да изрази писмено възражение по така подадения сигнал и отпочналото административно производство по предсрочно прекратяване на пълномощията му.

С входящ номер № 510 / 18.12.2019г. във входящия регистър на ОИК Благоевград е заведено уведомление от Румен Георгиев Томов, с което се уведомява ОИК, че ЕТ „РУМЕН ТОМОВ-АЛМА –ЕМ“, с ЕИК: 030423586 е вече заличен от ТР.

С входящ номер № 512 / 19.12.2019г. във входящия регистър на ОИК Благоевград е заведено писмено възражение  от Румен Георгиев Томов, в качеството му на кмет на община Благоевград, с което мотивирано възразява срещу сигнала , подаден от Атанас Камбитов. Към възражението са приложени и документи, за които Румен Томов твърди да доказват, че съответно ОИК Благоевград и Общинския съвет на община Благоевград са надлежно уведомени, в срока по чл.41,ал.3 ЗМСМА , за предприетите от него действия по прекратяване на дейността на ЕТ „РУМЕН ТОМОВ-АЛМА –ЕМ“, с ЕИК: 030423586.Към писменото възражение е приложена относима според Румен Томов съдебна практика, от която същият извлича своите възражения за неоснователност и недоказаност на сигнала.

След като разгледа всички относими документи, в това число приложените към преписка с вх. № 509 / 13.12.2019г. във входящия регистър на ОИК Благоевград и с вх.№ 508 / 12.12.2019г. във входящия регистър на ОИК Благоевград, обсъди подаденото писмено възражение от Румен Томов ведно с приложените към него документи, и след проведена дискусия с изложени аргументи, ОИК Благоевград проведе гласуване, при което „ЗА“ предсрочно прекратяване на пълномощията на обявения за избран за кмет на община Благоевград  Румен Георгиев Томов, гласуваха общо 4 /четири/ члена  - Мартин Бусаров, Биляна Петачка, Елена Панчева, Стоян Терзийски.

„ПРОТИВ“ гласуваха 9 /девет/ члена – Йордан Симонски, Вилислав Балев, Мустафа Сирачки, Илия Милев, Елеонора  Атанасова, Александра Стоянова, Владимир Вачев, Светослава Терзиянова-Михайлова, Милена Велкова.

В  резултат на проведеното гласуване и  на основание  чл.87,ал.1,т.1 във връзка с т.30 от  Изборния Кодекс, чл.463  от Изборния кодекс, вр. с  чл. 42,ал.1,т.5 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с Решение 1685-МИ от 20.11.2019г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум Общинската избирателна комисия Благоевград

РЕШИ:

Отказва да прекрати предсрочно пълномощията на Румен Георгиев Томов, обявен за избран за кмет на Община Благоевград. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд- Благоевград по реда на  чл.459  от Изборния кодекс.

Председател: Мартин Христов Бусаров

Секретар: Мустафа Муса Сирачки

* Публикувано на 20.12.2019 в 20:44 часа

Свързани решения:

304-МИ/28.04.2020

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 308-МИ / 18.02.2021

  относно: Определяне на процесуални представители на ОИК 0103 Благоевград пред Административен съд Благоевград по административно дело 143/2021г.

 • № 307-МИ / 12.02.2021

  относно: Сигнал с вх.№ 569 /07.12.2020г. за предсрочно прекратяване на пълномощията на Соня Боянова Ставрева, обявена за избрана за общински съветник в Общински съвет на Община Благоевград.

 • № 306-МИ / 10.12.2020

  относно: Обявяване на избран за общински съветник от листата на Земеделски Съюз „Александър Стамболийски“

всички решения