БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Антон Викторов Асиски1/18.10.2019г
Атанас Тасков Гогов12/23.10.2019
Бисер Ранков Алексиев120/18.10.2019г
Бистра Йорданова Априлова71/18.10.2019г
Божидара Илиева Станчева57/18.10.2019г
Борис Насков Димитров11/23.10.2019
Борислава Асенова Караджова132/18.10.2019г
Валентина Георгиева Рангелова20/18.10.2019г
Василка Георгиева Маринчева5/23.10.2019
Величка Живкова Христова24/18.10.2019г
Величка Кирилова Стоянова130/18.10.2019г
Величка Стоева Мангурева22/18.10.2019г
Весела Антонова Шомова136/18.10.2019г
Весела Радославова Каймаканска9/18.10.2019г
Владимир Димитров Иванов2/18.10.2019г
Георги Иванов Монев3/18.10.2019г
Десислава Томчова Карабельова54/18.10.2019г
Димитър Дончев Димитров63/18.10.2019г
Евелина Евстатиева Георгиева21/18.10.2019г
Екатерина Илиева Чакалска - Мощанска5/18.10.2019г
Екатерина Йорданова Тодорова4/23.10.2019
Елизабет Юриева Чимева3/23.10.2019
Елка Панайотова Карабельова72/18.10.2019г
Емил Страхилов Костадинов10/18.10.2019г
Златко Атанасов Златев11/18.10.2019г
Ивайло Кирилов Георгиев2/25.10.2019
Илия Василев Априлов74/18.10.2019г
Илия Горанов Илиев134/18.10.2019г
Йорданка Георгиева Слатинска12/18.10.2019г
Йорданка Любенова Георгиева1/23.10.2019
Калина Александрова Сотирова1/25.10.2019
Калинка Борисова Христова15/18.10.2019г
Катя Тодорова Стоянова25/18.10.2019г
Кирил Филипов Котаков10/23.10.2019
Кирилка Смиленова Стоименова15/23.10.2019
Костадин Аспарухов Стойчев6/18.10.2019г
Костадин Иванов Сандев14/18.10.2019г
Крум Петров Палапуов13/18.10.2019г
Лозенка Методиева Николова9/23.10.2019
Лора Емилова Цветкова111/18.10.2019г
Любомир Василев Хайдушки73/18.10.2019г
Марио Стоев Карабельов75/18.10.2019г
Мария Йорданова Тодорова23/18.10.2019г
Мартин Мариов Боев7/18.10.2019г
Мая Георгиева Христова - Китипова16/18.10.2019г
Методи Иванов Цветков26/18.10.2019г
Методи Николаев Станков64/18.10.2019г
Надежда Пламенова Филчева7/23.10.2019
Николай Александров Борумов133/18.10.2019г
Николай Кръстев Бошкилов17/18.10.2019г
Николина Димитрова Иванова2/23.10.2019
Петър Петров Величков62/18.10.2019г
Радослав Георгиев Чимев6/23.10.2019
Светла Кирилова Стойчева8/18.10.2019г
Светослав Първомаев Евтимов135/18.10.2019г
София Кирилова Гълъбова18/18.10.2019г
Стоян Иванов Станчев8/23.10.2019
Стоян Йорданов Великов131/18.10.2019г
Стоян Йорданов Илиев14/23.10.2019
Стоянка Костадинова Тренчева88/18.10.2019г
Таско Симеонов Гогов13/23.10.2019
Юлия Георгиева Начева35/18.10.2019г
Юлиян Методиев Гошев19/18.10.2019г

Календар

Решения

  • № 312-МИ / 12.05.2021

    относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради обявеното предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство село Церово, община Благоевград, област Благоевград

  • № 311-МИ / 05.05.2021

    относно: Обявяване на прекратяване на пълномощията на Лефтер Маринов Едипов като кмет на село Церово, община Благоевград, област Благоевград.

  • № 310-МИ / 19.04.2021

    относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на община Благоевград, област Благоевград

всички решения