ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Адриана Лазарова Георгиева16 / 22,10,2019
Александър Кирилов Палешутски52 / 22,10,2019
Александър Найденов Джабиров101 / 22,10,2019
Александър Цветков Калеов22 / 22,10,2019
Ангел Георгиев Узунски78 / 22,10,2019
Ангел Иванов Вакадинов2 / 22,10,2019
Ангелина Александрова Костадинова10 / 22,10,2019
Андон фердинандов Широв119 / 22,10,2019
Анелия Асенова Влахова76 / 22,10,2019
Анка Симеонова Александрова31 /22,10,2019
Анна Людмилова Ангелова70 / 22,10,2019
Антоанета Аргирова Начева91 / 22,10,2019
Антоанета Кирилова Христова33 / 22,10,2019
Антон Герасимов Темнидолски106 / 22,10,2019
Антонио Иванов Чорбаджийски75 / 22,10,2019
Асен Илиев Георгиев59 / 22,10,2019
Ася Любомирова Захариева102 / 22,10,20,19
Борислав Бойков Арнаудов108 / 22,10,2019
Боряна Михайлова Палешутска42 / 22,10,2019
Боряна Цанкова Заечка34 / 22,10,2019
Бранимир Кирилов Аслански8 / 22,10,2019
Валентин Георгиев Трифонов46 / 22,10,2019
Валентин Митков Воденичаров100 / 22,10,2019
Валентина Александрова Доброволска7 /22,10,2019
Валентина Иванчова Жерева96 / 22,10,2019
Василка Емилова Ангелова68 / 22,10,2019
Василка ЛазароваТакеджиева26 / 22,10,2019
Васка Стефанова Нешева82 / 22,10,2019
Велин Иванов Николов116 / 22,10,2019
Велислава Олег Лазарова62 /22,10,2019
Вера Василева Петрова27 / 22,10,2019
Веса Методиева Велчева37 / 22,10,2019
Виолета Методиева Груева57 / 22,10,2019
Владимир Георгиев Сивков53 / 22,10,2019
Гавриела Николова Деливерска4 /22,10,2019
Ганка Колева Мелниклийска54 / 22,10,2019
Георги Асенов Якимов92 / 22,10,2019
Георги Иванов Бакалов111 / 22,10,2019
Георги Иванов Чукаринов79 / 22,10,2019
Георги Йорданов Чукарски44 / 22,10,2019
Гергана Красимирова Христова89 / 22,10,2019
Гергана Николова Кръстева24/ 22,10,2019
Гергана Тасева Параулска112 / 22,10,2019
Гинка Иванова Николова72 / 22,10,2019
Горан Борисов Спасов6 / 22,10,2019
Даниел Костадинов Димитров3 / 22,10,2019
Даниел Тодоров Коюнджийски
Делчо Иванов Стоименов39 / 22,10,2019
Десислава Петрова Лазарова18 / 22,10,2019
Деян Иванов Ризов73 / 22,10,2019
Диана Стоянова Мавродиева
Димитър Александров Пашов88 / 22,10,2019
Димитър Георгиев Георгиев64 / 22,10,2019
Димитър Костадинов Петков114 / 22,10,2019
Димитър Петров Христов35 / 22,10,2019
Димитър Стефанов Креснички32 / 22,10,2019
Едислав Михайлов Тренев21 / 22,10,2019
Елена Георгиева Мозурска13 / 22,10,2019
Елена Димитрова Ризова95 / 22,10,2019
Емилия Герасимова Георгиева58 / 22,10,2019
Живка Симеонова Солачка48 / 22,10,2019
Ивайло Андреев Тазиев1 / 22.10.2019
Иван Темелакиев Баничарски66 / 22,10,2019
Иван Велинов Николов115 / 22,10,2019
Иван Огнянов Узунов19 / 22,10,2019
Илия Димитров Делчев84 / 22,10,2019
Илия Янчев Нойков63 / 22,10,2019
Илонка Панайотова Николова93 / 22,10,2019
Ирина Благоева Гаврилова
Ирина Валериева Цветкова30 / 22,10,2019
Кремена Методиева Табутова117 / 22,10,2019
Лазар Георгиев Раев12 / 22,10,2019
Лефтер Григоров Спасов65 / 22,10,2019
Лилия Руменова Костадинова104 / 22,10,2019
Люба Славчева Митрева55 / 22,10,2019
Любима Андреева Миленкова11 / 22,10,2019
Любима Бориславова Параулска113 / 22,10,2019
Любчо Тодоров Николов43 / 22,10,2019
Маня Христова Христова69 / 22,10,2019
Мара Иванова Николова77 / 22,10,2019
Маргарита Петрова Полежанова87 / 22,10,2019
Маргарита Стойнева Пашова74 / 22,10,2019
Мариана Ванчева Гоцина40 / 22,10,2019
Мария Георгиева Митова118 / 22,10,2019
Мария Иванова Стоева109 / 22,10,2019
Мария Илиева Маркова-Асланска9 / 22,10,2019
Мария Йорданова Стоймирска71 / 22,10,2019
Мария Любенова Стоилова - Попова28 / 22,10,2019
Мая Евгениева Велкова103 / 22,10,2019
Миглена Димчова Бумбарова85 / 22,10,2019
Милена Георгиева Спасова14 / 22,10,2019
Милослав Илиев Станчев81 / 22,10,2019
Мира Павлова Кирова61 / 22,10,2019
Мирослав Дачев Маринов99 / 22,10,2019
Моника Руменова Перчаклийска17 / 22,10,2019
Надка Благоева Стоилова41 / 22,10,2019
Николай Василев Топузов83 / 22,10,2019
Николай Петров Николов23 / 22,10,2019
Петрана Спасова Стоименова110 / 22,10,2019
Петър Бойков Димитров25 / 22,10,2019
Радка Благова Арабаджийска56 / 22,10,2019
Радостина Кирилова Петрова97 / 22,10,2019
Роза Иванова Минчева36 / 22,10,2019
Роза Стоянова Костадинова38 / 22,10,2019
Росен Крумов Златков120 /22,10,2019
Силвана Костадинова Каръкова20 / 22,10,2019
Симеонка Димитрова Стойчева45 /22,10,2019
Славейко Гошев Иванов47 / 22,10,2019
Славчо Александров Стамболийски98 / 22,10,2019
Станислав Василев Тренев49 / 22,10,2019
Станислав Петров Желязков67 / 22,10,2019
Станислава Бойчева Миткова86 / 22,10,2019
Станислава Кирилова Макелова90 / 22,10,2019
Станислава Кирилова Радева105 /22,10,2019
Стойчо Кирилов Стоилков107 / 22,10,2019
Стоян Николов Спасов15 / 22,10,2019
Тодор Орлинов Попов29 / 22,10,2019
Тодорка Димитрова Маламова60 / 22,10,2019
Христина Иванова Цонева5 /22,10,2019
Христо Ставров Филатов94 /22,10,2019
Шишман Велинов Николов50 / 22,10,2019
Янко Георгиев Неофитов51 / 22,10,2019

Календар

Решения

  • № 312-МИ / 12.05.2021

    относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради обявеното предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство село Церово, община Благоевград, област Благоевград

  • № 311-МИ / 05.05.2021

    относно: Обявяване на прекратяване на пълномощията на Лефтер Маринов Едипов като кмет на село Церово, община Благоевград, област Благоевград.

  • № 310-МИ / 19.04.2021

    относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на община Благоевград, област Благоевград

всички решения