Политическа партия МИР

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Августин Шаламанов Тодоров7/23.10.2019
Албена Сашова Асенова9/23.10.2019
Албина Димитрова Томова87/23.10.2019
Алекс Красимиров Влахов42/23.10.2019
Александрина Станиславова Патронева36/23.10.2019
Альоша Мариов Михайлов74/23.10.2019
Ангелина Атанасова Туджарова95/23.10.2019
Андреяна Славейкова Иванова57/23.10.2019
Анелия Лазарова Божкова26/23.10.2019
Ани Николова Филипова68/23.10.2019
Антоанета Филипова Чамишка75/23.10.2019
Антон Атанасов Стоилов92/23.10.2019
Атанаска Борисова Огнянска35/23.10.2019
Биляна Арсениева Георгиева62/23.10.2019
Борислав Благоев Ризов59/23.10.2019
Борислав Валериев Иванов48/23.10.2019
Борислав Кирилов Овнарски51/23.10.2019
Боряна Маринова Влахова72/23.10.2019
Валери Каменова Манчева109/23.10.2019
Василена Мирославова Маркова58/23.10.2019
Василия Василева Атанасова81/23.10.2019
Величка Василева Георгиева33/23.10.2019
Венета Димитрова Кючукова107/23.10.2019
Весела Цветанова Шопова23/23.10.2019
Виолета Благоева Кастрева21/23.10.2019
Виолина Йосифова Иванова20/23.10.2019
Владимир Александров Анакиев14/23.10.2019
Владимир Ангелов Гатев41/23.10.2019
Габриела Йорданова Ракова105/23.10.2019
Галина Колева Арабаджиева12/23.10.2019
Георги Кирилов Бешев79/23.10.2019
Георги Костадинов Клечаров22/23.10.2019
Георги Стоянов Георгиев80/23.10.2019
Гергана Любенова Георгиева56/23.10.2019
Гинка Томова Гешева11/23.10.2019
Даниела Герасимова Иванова50/23.10.2019
Даниела Сотирова Котева84/23.10.2019
Денис Георгиев Николов77/23.10.2019
Димитрина Иванова Ангелова76/23.10.2019
Димитър Иванов Томов86/23.10.2019
Димитър Костадинов Терзийски100/23.10.2019
Драгинка Йорданова Георгиева29/23.10.2019
Елена Николова Григорова43/23.10.2019
Елена Петрова Илиева69/23.10.2019
Елена Фердова Николова70/23.10.2019
Елеонора Велинова Чолакова53/23.10.2019
Елиза Сашова Огнянова73/23.10.2019
Елизабет Алберто Аведис44/23.10.2019
Елица Кънева Коларска83/23.10.2019
Елка Живкова Юручка88/23.10.2019
Елка Иванова Цветкова49/23.10.2019
Емилия Илиева Цветкова99/23.10.2019
Зорка Николова Юрукова110/23.10.2019
Зорница Симеонова Божинова1/23.10.2019
Ивайло Петров Шопов39/23.10.2019
Иван Асенов Михайлов6/23.10.2019
Ивана Симеонова Методиева45/23.10.2019
Илия Атанасов Туджаров101/23.10.2019
Ирина Спасова Стефанова38/23.10.2019
Йона Крумова Костуркова28/23.10.2019
Йордан Станоев Йорданов27/23.10.2019
Йорданка Валериева Иванова102/23.10.2019
Камелия Любенова Гогова60/23.10.2019
Катя Смиленова Караджова94/23.10.2019
Кирил Янев Шопов34/23.10.2019
Кирилка Владимирова Чокарова104/23.10.2019
Костадинка Асенова Клечарова25/23.10.2019
Кремена Венчеславова Стоянова24/23.10.2019
Лилия Бориславова Сукалинска40/23.10.2019
Лилия Димитрова Николова32/23.10.2019
Лора Манолова Манолова17/23.10.2019
Любомир Георгиев Цветков96/23.10.2019
Магдалена Костадинова Васева82/23.10.2019
Мариана Герасимова Кашайкова46/23.10.2019
Мариета Иванова Маркова90/23.10.2019
Мария Аспарухова Герова4/23.10.2019
Мария Евгениева Манева-Божурска64/23.10.2019
Мария Сергеева Апостолова47/23.10.2019
Марян Иванов Биков111/26.10.2019
Мая Кирилова Новоселска13/23.10.2019
Миглена Любомирова Цветкова-Габерска54/23.10.2019
Милена Сашова Китанова37/23.10.2019
Надежда Христова Георгиева106/23.10.2019
Невена Михайлова Пулева15/23.10.2019
Нели Любенова Шумантова71/23.10.2019
Никола Венциславов Божурски63/23.10.2019
Петранка Бориславова Иванова52/23.10.2019
Петя Георгиева Гюрова-Петрова19/23.10.2019
Петя Златкова Терзийска66/23.10.2019
Петя Иванова Гогушева97/23.10.2019
Радка Димитрова Китина108/23.10.2019
Рангел Милушев Бараков91/23.10.2019
Румен Романов Иванов8/23.10.2019
Светлана Владимирова Мирчева61/23.10.2019
Симеон Василев Христов2/23.10.2019
Симеон Николаев Младенски3/23.10.2019
Славка Стоицова Бачева18/23.10.2019
Снежана Стойчева Георгиева65/23.10.2019
Снежанка Стойнева Стоилова93/23.10.2019
Соня Любенова Цветкова30/23.10.2019
Стефка Димитрова Радкова85/23.10.2019
Стоил Стефанов Вълков78/23.10.2019
Стойчо Иванов Кръстев67/23.10.2019
Теодор Павлов Юручки89/23.10.2019
Филип Методиев Георгиев10/23.10.2019
Хрисина Атанасова Червенкова98/23.10.2019
Юлия Стоицова Пандева31/23.10.2019
Янка Василева Богданска5/23.10.2019
Янка Йорданова Георгиева55/23.10.2019
Любима Ваньова Караджова - анулиран16/23.10.2019

Календар

Решения

  • № 312-МИ / 12.05.2021

    относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради обявеното предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство село Церово, община Благоевград, област Благоевград

  • № 311-МИ / 05.05.2021

    относно: Обявяване на прекратяване на пълномощията на Лефтер Маринов Едипов като кмет на село Церово, община Благоевград, област Благоевград.

  • № 310-МИ / 19.04.2021

    относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на община Благоевград, област Благоевград

всички решения