Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 3-МИ
Благоевград, 08.09.2015

ОТНОСНО: Регистриране на Инициативен комитет за издигане на Живко Илиев Янев като независим кандидат за общински съветник в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

Постъпило е заявление с входящ № 003/07.09.2015 г. по описа на ОИК Благоевград от инициативен комитет, подписано от избиратели в състав: Атанас Костадинов Дафинов, Атанас Янев Янев, Илия Иванов Филипов, Кънчо Иванов Кожухаров, Мариела Бориславова Тодорова, Петър Живков Янев, Светлана Андреева Китанова за издигане  кандидатурата на Живко Илиев Янев като независим кандидат за общински съветник в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

Към заявлението са приложени: решение за образуване на инициативния комитет;  нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет; декларация по образец - Приложение № 54-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор; декларация по образец - Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс; удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания; имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 550-МИ от 27 август 2015 на ЦИКна ЦИК за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 87, ал.1,т.13 във връзка с чл.152 ,т.3 от Изборния кодекс и Решение № 1550-МИ от 27 август 2015 на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Благоевград

   

Р Е Ш И:

 

1. РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

Атанас Костадинов Дафинов, ЕГН:.......

Атанас Янев Янев, ЕГН:.......

Илия Иванов Филипов, ЕГН:.......

Кънчо Иванов Кожухаров, ЕГН:.......

Мариела Бориславова Тодорова, ЕГН:.......

Петър Живков Янев, ЕГН:.......

Светлана Андреева Китанова, ЕГН:.......

за издигане на Живко Илиев Янев, ЕГН .........., независим кандидат за общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

2. Издава удостоверение за регистрацията на  инициативния комитет за издигане на Живко Илиев Янев, ЕГН ............, независим кандидат за общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.. /приложение 57-МИ от изборните книжа/

Решението беше взето единодушно в 17,45  часа.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Решението е обявено на  08.09.2015 г в 19.05 часа.

Председател: Елена Иванова Панчева

Секретар: Вилислав Кирилов Балев

* Публикувано на 09.09.2015 в 17:28 часа

Календар

Решения

  • № 369-МИ / 22.04.2019

    относно: Сигнал от Злата Бориславова Ризова за предсрочно прекратяване пълномощията на Атанас Станкев Камбитов – Кмет на община Благоевград.

  • № 368-МИ / 17.05.2018

    относно: Прекратяване пълномощията на Илко Стоянов Стоянов - общински съветник, от квотата на ПП „Глас народен”, поради подадена оставка

  • № 367-МИ / 01.12.2017

    относно: Обявяване на интернет страницата на Списък „А“ и списък „Б“, съгласно чл. 454 от ИК

всички решения