19.04.2019

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Благоевград ще се проведе на 22.04.2019 г. (понеделник) от 17.30 ч. в стая 509 в сградата на община Благоевград.

17.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Благоевград информира избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат и зрението, че на територията на Община Благоевград са предвидени избирателни секции, в които въпросните избиратели могат да упражнят правото си на глас, възползвайки се от помощ на посочените  телефони.

Заявки за помощ могат да бъдат подавани от 06.00 часа в изборния ден до обявяването му за приключил.

СИК 010300002 в Младежки дом
СИК 010300008 на първи етаж в Основно помощно училище „Отец Паисий"
СИК 010300023 на първи етаж във Второ основно училище „Димитър Благоев"
СИК 010300037 на първи етаж в Трето основно училище „Димитър Талев"
СИК 010300033 на първи етаж на Благоевградска професионална гимназия
СИК 010300053 на първи етаж на Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов"
073 88 44 06
073 88 44 16
14.10.2015

Съобщение

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИИ СТРАНИ, УЧАСТВАЛИ В КОНСУЛТАЦИИТЕ ЗА СЪСТАВА НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД И ПРЕДЛОЖИЛИ ЧЛЕНОВЕТЕ ИМ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ

 

            Общинска избирателна комисия - Благоевград ще проведе обучение на назанчените членове в СИК на територията на община Благоевград на 20.10.2015г. (вторник) в зала „П. Яворов”, гр. Благоевград от 17:30 ч., поради което ПРИСЪСТВИЕТО НА НАЗНАЧЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СИК Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

01.10.2015

Съобщение

За  избирател с трайно увреждане, което не му позволява да упражни избирателното си право в изборното помещение, в което гласува съгласно избирателния списък за гласуване, или в помещението на определената по чл.10 от ИК секция от ОИК, е предвидена възможност да упражни правото си на глас чрез подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК).

За целта е необходимо да бъде подадено до общинска администрация заявление по образец в срок до 04 октомври 2015г.

Образец на заявлението може да бъде изтеглен от тук.

29.09.2015

Съобщение

ОИК-Благоевград Ви уведомява, че Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие благоустройството (МРРБ) осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. за всички български граждани.

          Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

  1. През Интернет  на адрес http://www.grao.bg/elections/

        Сайтът предоставя и възможността да се подават „Искане за гласуване по настоящ адрес” по електронен път и да се регистрират издадените „Удостоверения за гласуване в друго (определено) населено място” от общинските администрации, след идентификация с електронен подпис.

     2. Чрез стационарен или мобилен телефон на номер: 0800 1 4726 („0800 1 GRAO”);

         тел.: 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

29.09.2015

Съобщение

ОИК – Благоевград уведомява регистрираните ПП, КП, МК и ИК за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., че могат да подадат заявление за регистрация на застъпници, както и предложение за замесващи застъпници на кандидатска листа за изборите за общински съветници/кмет на община/кмет на кметство до 18.00 часа на 23.10.2015 г.

Бланките може да изтеглите от тук:

Приложение 68МИ - Заявление за регистрация на застъпници.

Приложение 69МИ - Предложение за замесващи застъпници.

Важно: Списъците се представя задължително и на електронен носител в следния excel формат:

Застъпници

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника

Наименование на ПП/КП/МК или ИК  според регистрацията

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

...

 

 

 

 

Заместващи застъпници

№ по ред

Собствено, бащино, фамилно име на заместващия застъпник

ЕГН/ЛН на заместващия застъпник

Собствено, бащино, фамилно име на регистрирания застъпник, който се замества

ЕГН  на регистрирания застъпник, който се замества

Наименование на ПП/КП/МК или ИК според регистрацията

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат до 18.00 часа на 24.10.2015 г. и се публикуват на интернет страницата на комисията.

25.09.2015

Съобщение

ОИК – Благоевград уведомява, че при необходимост, може да се свържете на следните дежурни телефони:

Председател – тел.: 0894 46 07 67

Зам.-председател – тел.: 0894 46 07 68

Секретар – тел.: 0894 46 07 69

19.09.2015

Съобщение

На 23 септември (сряда) 2015 г. от 14.30 часа ще се проведе публично теглене на жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетината за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. Жребият ще се състои в зала № 5 на Община Благоевград.

 

На 23 септември (сряда) 2015 г. от 16.30 часа ще се проведе публично теглене на жребий за определяне на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. Жребият ще се състои в в зала № 5 на Община Благоевград.

15.09.2015

Съобщение

       ОИК-Благоевград указва на представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети,че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи е необходимо да приложат списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXСEL формат, съгласно изискванията, разписани в Решение № 2000-МИ/08.09.2015 на Централна избирателна комисия.

      Списъкът следва да съдържа следните колони:

      - номер по ред;

       - ЕГН;

       - собствено име;

       - бащино име;

       - фамилно име;

       - наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

       - общината, където е заявен за регистрация кандидата;

       - населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство).

       Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 22 септември 2015г.; 17:00ч. в ОИК - Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 1 стая 210.

12.09.2015

Съобщение

Съобщение

        Общинската избирателна комисия Благоевград уведомява, че на страницата на ЦИК , в раздел „Съобщения" са дадени указания към представителите на инициативните комитети, относно указание за попълване на „списък“ в структуриран вид в подкрепа регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 25 октомври 2015г.

       За въвеждането на данните от списъците по приложение № 66-МИ от изборните книжа за общински съветници и за кметове се използва програмата „Списък на лица, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети”.

       След стартиране на програмата се натискат последователно бутоните „Enable Editing" и „Enable Content", ако се изисква това, след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутона „Въвеждане на ред". Появява се таблица „въвеждане на ЕГН", в която се попълват съответните данни за лицето от списъка като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, населеното място, улица и номер след което се натиска бутона „add” (добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН” се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.

       Когато се завърши списъка се натиска бутон „close” (затвори) и се записва файла чрез „save as” (запази като) на съответното устройство (диск, CD, флашка (USB) и т.н.). Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CVS (coma delimited), като името на файла съдържа името на независимия кандидат (например: „Списък на лица, в подкрепа регистрацията на независимия кандидат „ХХХХХХ”.Тези 2 файла се записват на технически носител (CD или USB) и се представят заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

Програмата може да изтеглите от тук.

08.09.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска избирателна комисия Благоевград приема документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 09,00 ч. до 17,00 ч. Крайният срок за приемане на документи е 18,00 ч. на 14 септември 2015 г. в стая 210 на Община Благоевград.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 369-МИ / 22.04.2019

    относно: Сигнал от Злата Бориславова Ризова за предсрочно прекратяване пълномощията на Атанас Станкев Камбитов – Кмет на община Благоевград.

  • № 368-МИ / 17.05.2018

    относно: Прекратяване пълномощията на Илко Стоянов Стоянов - общински съветник, от квотата на ПП „Глас народен”, поради подадена оставка

  • № 367-МИ / 01.12.2017

    относно: Обявяване на интернет страницата на Списък „А“ и списък „Б“, съгласно чл. 454 от ИК

всички решения