Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 367-МИ
Благоевград, 01.12.2017

ОТНОСНО: Обявяване на интернет страницата на Списък „А“ и списък „Б“, съгласно чл. 454 от ИК

           В Общинска избирателна комисия Благоевград е постъпило писмо с вх. № 405/30.11.2017 г. от ЦИК, с приложено към него Решение № 4922-МИ от 30.11.2017 г., относно прилагането на разпоредбата на чл. 458, ал. 1 във връзка с ал. 5 и с чл. 454 от ИК при предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на „следващ“ в листата общински съветник.

           С оглед на горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и във връзка с Решение № 4922-МИ от 30.11.2017 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия /ОИК/                                                    

 

Р Е Ш И:

 

           Обявява на интернет страницата на комисията Списък „А“ и списък „Б“, на кандидатите за общински съветници от всяка кандидатска листа на партия или коалиция, според броя на получените валидни предпочитания /преференции/.

 

Списъкът е приложение, неразделна част от настоящото решение.

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Елена Иванова Панчева

Секретар: Вилислав Кирилов Балев

* Публикувано на 18.12.2017 в 09:32 часа

Календар

Решения

  • № 369-МИ / 22.04.2019

    относно: Сигнал от Злата Бориславова Ризова за предсрочно прекратяване пълномощията на Атанас Станкев Камбитов – Кмет на община Благоевград.

  • № 368-МИ / 17.05.2018

    относно: Прекратяване пълномощията на Илко Стоянов Стоянов - общински съветник, от квотата на ПП „Глас народен”, поради подадена оставка

  • № 367-МИ / 01.12.2017

    относно: Обявяване на интернет страницата на Списък „А“ и списък „Б“, съгласно чл. 454 от ИК

всички решения