Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 368-МИ
Благоевград, 17.05.2018

ОТНОСНО: Прекратяване пълномощията на Илко Стоянов Стоянов - общински съветник, от квотата на ПП „Глас народен”, поради подадена оставка

Предвид постъпилото заявление с вх. наш № 411/ 16.05.2018 г. от Илко Стоянов Стоянов, чрез председателя на Общински съвет - Благоевград, притежаващо характеристиките и представляващо по съществото си оставка по см. на чл. 30, ал.4, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (Обн., ДВ, бр. 39 от 2016)  и след като установихме по безспорен начин необходимостта от обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата кандидат и извършихме справка в наличния ни обобщен протокол, въз основа на който са ни известни окончателните резултати, предоставени ни от обработените от „Информационно обслужване” АД 100% от протоколите на секционните избирателни комисии на територията на община Благоевград от произведените местни избори за общински съветници в община Благоевград на 25 октомври 2015г., на основание чл.87, ал.1, т.24 и чл.458, ал.1 от Изборния кодекс във вр.с чл. 30, ал.4, т.3 и ал.6 от ЗМСМА, при спазване на законоустановения кворум, Общинска избирателна комисия- Благоевград

 

РЕШИ:

 1. ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Илко Стоянов Стоянов, ЕГН: **********- общински съветник, обявен за избран по силата на наше решение № 365-МИ от 19.10.2017 г. от листата на ПП „Глас народен”,

          ОБЕЗСИЛВА издаденото на Илко Стоянов Стоянов, ЕГН: **********, удостоверение за избран общински съветник (по образец на ЦИК-Приложение № 89-МИ).

       2. ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия от листата на ПП „Глас народен” - Илиана Валериева Керина-Качева, ЕГН: ********** и издава удостоверение за избран общински съветник (по образец на ЦИК- Приложение № 89-МИ).           Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 30, ал.8 от ЗМСМА, в сроковете предвидени в чл. 459 от Изборния кодекс.            

       Решението е прието единодушно в 18.10 часа.

Председател: Елена Иванова Панчева

Секретар: Вилислав Кирилов Балев

* Публикувано на 22.05.2018 в 14:12 часа

Календар

Решения

  • № 369-МИ / 22.04.2019

    относно: Сигнал от Злата Бориславова Ризова за предсрочно прекратяване пълномощията на Атанас Станкев Камбитов – Кмет на община Благоевград.

  • № 368-МИ / 17.05.2018

    относно: Прекратяване пълномощията на Илко Стоянов Стоянов - общински съветник, от квотата на ПП „Глас народен”, поради подадена оставка

  • № 367-МИ / 01.12.2017

    относно: Обявяване на интернет страницата на Списък „А“ и списък „Б“, съгласно чл. 454 от ИК

всички решения