Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 7-МИ
Благоевград, 08.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на партия „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ“, подписано от Стефан Иванов Жеков в качеството му на упълномощен представител на партията, заведено под № 006 от 8 септември 2015 г. по описа на ОИК за участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението са приложени:

- копие от удостоверение за регистрация на партията в ЦИК;

- пълномощно на лицето, упълномощено да представлява партията пред ОИК.

Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 1550-МИ от 27 август 2015 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., за регистрация на партия „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ“, за участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 1550-МИ от 27 август 2015 на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Благоевград

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА партия „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ“, за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на 25 октомври 2015 г.

Решението беше взето единодушно в 18,05  часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Решението е обявено на  08.09.2015 г в 19.05 часа.

Председател: Елена Иванова Панчева

Секретар: Вилислав Кирилов Балев

* Публикувано на 09.09.2015 в 17:37 часа

Календар

Решения

  • № 369-МИ / 22.04.2019

    относно: Сигнал от Злата Бориславова Ризова за предсрочно прекратяване пълномощията на Атанас Станкев Камбитов – Кмет на община Благоевград.

  • № 368-МИ / 17.05.2018

    относно: Прекратяване пълномощията на Илко Стоянов Стоянов - общински съветник, от квотата на ПП „Глас народен”, поради подадена оставка

  • № 367-МИ / 01.12.2017

    относно: Обявяване на интернет страницата на Списък „А“ и списък „Б“, съгласно чл. 454 от ИК

всички решения