Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 12-МИ/НР
Благоевград, 08.09.2015

ОТНОСНО: Създаване на работни групи от специалисти за подпомагане на дейността на комисията

На основание чл.87, ал.1, т.1 във връзка с чл.78 от Изборния кодекс и Решение № 1546-МИ/НР от 27.08.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия- Благоевград

РЕШИ:

Създава работна група в състав:

1. Иванка Кирилова Якимова специалист - експерт, който да подпомага ОИК- Благоевград. Специалистът да изпълнява своите задължения  за периода от 09.09.2015 год. до 01.11.2015 год. включително, съобразно „Правилник за дейността на специалистите, подпомагащи дейността на ОИК за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.“

2. Маргарита Кръстева Тодорова специалист - технически сътрудник, който да подпомага ОИК-Благоевград. Специалистът да изпълнява своите задължения  за периода от 09.09.2015 год. до 01.11.2015 год. включително, съобразно „Правилник за дейността на специалистите, подпомагащи дейността на ОИК за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.“

3. Илия Олегов Милев специалист - технически сътрудник, който да подпомага ОИК-Благоевград. Специалистът да изпълнява своите задължения  за периода от 09.09.2015 год. до 01.11.2015 год. включително, съобразно „Правилник за дейността на специалистите, подпомагащи дейността на ОИК за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.“

4. Радослав Александров Кръстев специалист - технически сътрудник, който да подпомага ОИК-Благоевград. Специалистът да изпълнява своите задължения  за периода от 09.09.2015 год. до 01.11.2015 год. включително, съобразно „Правилник за дейността на специалистите, подпомагащи дейността на ОИК за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.“

Определя месечно възнаграждение на специалистите, както следва:

Специалист - експерт, месечно възнаграждение в размер на 610 лева;

Технически сътрудник, месечно възнаграждение в размер на 380 лева;

Заверено копие от решението да се изпрати на Кмета на Община Благоевград за сключване на граждански договор с определените в настоящото решение лица.

Решението е прието единодушно в 18.30 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Решението е обявено на 08.09.2015 в 20.00 ч.

Председател: Елена Иванова Панчева

Секретар: Вилислав Кирилов Балев

* Публикувано на 09.09.2015 в 17:52 часа

Календар

Решения

  • № 369-МИ / 22.04.2019

    относно: Сигнал от Злата Бориславова Ризова за предсрочно прекратяване пълномощията на Атанас Станкев Камбитов – Кмет на община Благоевград.

  • № 368-МИ / 17.05.2018

    относно: Прекратяване пълномощията на Илко Стоянов Стоянов - общински съветник, от квотата на ПП „Глас народен”, поради подадена оставка

  • № 367-МИ / 01.12.2017

    относно: Обявяване на интернет страницата на Списък „А“ и списък „Б“, съгласно чл. 454 от ИК

всички решения