Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 354-МИ
Благоевград, 01.11.2015

ОТНОСНО: уведомление от Петя Кирилова Костадинова- обявена за избрана за общински съветник от квотата на ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски” при произведените местни избори на 25 октомври 2015г. в община Благоевград

          С вх. № 380/ 29.10.2015г. в 17:32 часа в Общинска избирателна комисия- Благоевград е постъпило уведомление от Петя Кирилова Костадинова, избрана с наше Решение № 335-МИ/ 28.10.2015г. от квотата на ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”, с което се прави искане за отказ от избора и за общински съветник. Моли Общинска избирателна комисия-Благоевград да се произнесе в полза на следващия от листата на ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски” кандидат като категорично заявява, че правата и били възникнали въз основа на избора, и следвало да бъдат прекратени преди свикване на първата сесия на Общински съвет- Благоевград и полагане на клетва от новоизбраните общинските съветници.

          Преди да се произнесе по настоящото уведомление, представляващо по съществото си заявление за отказ на избран за общински съветник за община Благоевград кандидат, настоящата комисия обсъди всички аргументи в тази посока. Запозна се с публикувани от Централна избирателна комисия решения по подобни искания (пр. Решение № 1296-НС от 08.10.2014г.; Решение № 571-ЕП от 30.05.2014г.), наложили се от обстоятелството, че в Изборния кодекс не е предвидена процедура за отказ на избран кандидат, след вземане и обявяване на решение на Общинска избирателна комисия за избрани общински съветници.

         В случая не може и да се приложи по аналогия и отменения с бр. 19 на ДВ от 5.03.2014г. Изборен кодекс, предвид това, че по силата на Глава пета от ЗНА (чл. 46 - 51), озаглавена „Тълкуване на нормативните актове”, (Ж. Сталев. Преглед на практиката на ВСР по ГПК през 1983-1985 г. - Спр. 1986/7, раздел ХХV. - т. 2) издаването на постановления и тълкувателни решения от страна на ВКС и ВАС е също приложение на чл. 46, ал. 1 от ЗНА и цели създаването на единна практика по въпроси, разглеждани противоречиво, т.е. само тези постановления и тълкувателни решения са приравнени на подзаконови тълкувателни нормативни актове, респ. не може да бъде извършено прилагане по аналогия на отменения Изборен кодекс.

         Важно е да отбележим, че с наше Решение № 335-МИ от 28.10.2015г. и на осн. чл. 87, ал.1, т, 1 и т. 26, вр. чл. 453 и чл. 454 от Изборния кодекс сме се произнесли, като сме обявили за избрани за общински съветници поименно разписани кандидати на партии и коалиции.

        Единствената приложима практика намираме в определение № 3136 от 5.03.2014 г. на ВАС по адм. д. № 1727/2014г., III о., в което са изложени твърдения, в цялост споделяни от настоящата комисия и представляващи, цитираме: „След като едно лице вече е избрано за общински съветник от листата на определена ПП или коалиция с решение на ОИК, случаите, в които неговите правомощия могат да бъдат прекратени са изчерпателно изброени в чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА, което по закон се извършва с решение на ОИК за прекратяване на правомощия”.

         За пълнота, следва да отбележим, че с наш изх. № 027/ 30.10.2015г., позоваващи се на чл. 57, ал.1 ,т.1, 2 и 3 от ИК сме изпратили искане до ЦИК за даване на указания по искането на молителката Костадинова, но до вземане на настоящото решение отговор не е постъпил.

         Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1, т. 1 от Изборния кодекс, при спазване на законоустановения кворум, Общинска избирателна комисия - Благоевград

 

РЕШИ:

        ОСТАВЯ подаденото уведомление от Петя Кирилова Костадинова- обявена за избрана за общински съветник от квотата на  ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски” с наше Решение № 335-МИ от 28.10.2015г. БЕЗ УВАЖЕНИЕ като недопустимо, поради липса на компетентност за произнасяне от настоящата комисия.

 

        Решението е прието в 19:10 часа единодушно от присъстващите членове.

        Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му на основание чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс.

Председател: Елена Иванова Панчева

Секретар: Вилислав Кирилов Балев

* Публикувано на 01.11.2015 в 21:12 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 369-МИ / 22.04.2019

  относно: Сигнал от Злата Бориславова Ризова за предсрочно прекратяване пълномощията на Атанас Станкев Камбитов – Кмет на община Благоевград.

 • № 368-МИ / 17.05.2018

  относно: Прекратяване пълномощията на Илко Стоянов Стоянов - общински съветник, от квотата на ПП „Глас народен”, поради подадена оставка

 • № 367-МИ / 01.12.2017

  относно: Обявяване на интернет страницата на Списък „А“ и списък „Б“, съгласно чл. 454 от ИК

всички решения