Общинска избирателна комисия Благоевград


РЕШЕНИЕ
№ 4-МИ
Благоевград, 08.09.2015

ОТНОСНО: Регистриране на Инициативен комитет за издигане на Методи Китанов Цонев като независим кандидат за кмет на кметство в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

Постъпило е заявление с входящ № 007/08.09.2015 г. по описа на ОИК Благоевград от инициативен комитет, подписано от избиратели, в състав: Диана Методиева Петрова,  Екатерина Кирилова Владимирова, Славчо Георгиев Крумов за издигане  кандидатурата на Методи Китанов Цонев като независим кандидат за кмет на c.Покровник в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

Към заявлението са приложени: решение за образуване на инициативния комитет;  нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет; декларация по образец - Приложение № 54-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор; декларация по образец - Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс; удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания; имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 1550-МИ на ЦИК от 27 август 2015 г. за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 87, ал.1,т.13 във връзка с чл.152 ,т.3 от Изборния кодекс и Решение № 1550-МИ от 27 август 2015 на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Благоевград

   

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

Диана Методиева Петрова,  ЕГН ..........

Екатерина Кирилова Владимирова, ЕГН ..........

Славчо Георгиев Крумов,  ЕГН ..........

 

за издигане на Методи Китанов Цонев, ЕГН .........., независим кандидат за кмет на с. Покровник в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

2. Издава удостоверение за регистрацията на  инициативния комитет за издигане на Методи Китанов Цонев, ЕГН ............, независим кандидат за общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.. /приложение 57-МИ от изборните книжа/

Решението беше взето единодушно в 17,50  часа.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Решението е обявено на  08.09.2015 г в 19.05 часа.

Председател: Елена Иванова Панчева

Секретар: Вилислав Кирилов Балев

* Публикувано на 09.09.2015 в 17:33 часа

Календар

Решения

  • № 369-МИ / 22.04.2019

    относно: Сигнал от Злата Бориславова Ризова за предсрочно прекратяване пълномощията на Атанас Станкев Камбитов – Кмет на община Благоевград.

  • № 368-МИ / 17.05.2018

    относно: Прекратяване пълномощията на Илко Стоянов Стоянов - общински съветник, от квотата на ПП „Глас народен”, поради подадена оставка

  • № 367-МИ / 01.12.2017

    относно: Обявяване на интернет страницата на Списък „А“ и списък „Б“, съгласно чл. 454 от ИК

всички решения