Заседания

Заседание от дата 22.09.2015 от 17:30 часа.

Решения

№ 163-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на Илия Стефанов Илиев като независим кандидат за общински съветник за участие в местни избори, провеждани на 25 октомври 2015г. в община Благоевград, издигнат от Инициативен комитет

№ 162-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на Александър Христов Йолев като независим кандидат за кмет на община Благоевград за участие в местни избори, провеждани на 25 октомври 2015г. в община Благоевград, издигнат от Инициативен комитет

№ 161-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на кандидати за общински съветници на партия „ЗЕЛЕНИТЕ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 160-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на Атанас Станкев Камбитов- кандидат за кмет на община Благоевград на партия „ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 159-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на Георги Николов Бочуков- кандидат за кмет на кметство Бистрица на партия „ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 158-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на Иван Красимиров Саков- кандидат за кмет на кметство Церово на партия „ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 157-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на Росен Йорданов Георгиев- кандидат за кмет на кметство Дъбрава на партия „ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 156-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на Александър Иванов Парашкански- кандидат за кмет на кметство Марулево на партия „ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 155-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на Благовест Стоицов Христов- кандидат за кмет на кметство Зелен дол на партия „ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 154-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на Стоян Владимиров Ников- кандидат за кмет на кметство Българчево на партия „ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 153-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на Благой Георгиев Панайотов- кандидат за кмет на кметство Селище на партия „ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 152-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на Чанко Янчев Чанев- кандидат за кмет на кметство Еленово на партия „ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 151-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на кандидати за общински съветници на партия „ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 150-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на кандидати за общински съветници на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 149-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на кандидати за общински съветници на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 148-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на кандидати за общински съветници на партия „ГЛАС НАРОДЕН” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 147-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на Антоанета Иванова Николова- кандидат за кмет на кметство Българчево на партия „ГЛАС НАРОДЕН” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 146-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на Даниела Сотирова Котева- кандидат за кмет на кметство Бело поле на партия „ГЛАС НАРОДЕН” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 145-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на кандидати за общински съветници на партия „Обединена България” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 144-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на кандидати за общински съветници на партия „РЕД, ЗАКОННОСТ, СПРАВЕДЛИВОСТ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 143-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на кандидати за общински съветници на партия „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЯ” ДЗ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 142-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на кандидати за общински съветници на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 141-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на кандидати за общински съветници на партия „СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 140-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на кандидати за общински съветници на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 139-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на Виктор Николов Левунлиев- кандидат за кмет на община Благоевград на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 138-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на кандидати за общински съветници на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 137-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на Мария Огнянова Деянска- кандидат за кмет на кметство Изгрев на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 136-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на Живко Асенов Чукарски- кандидат за кмет на кметство Рилци на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 135-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на Валери Стойов Качулски- кандидат за кмет на кметство Падеш на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 134-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на кандидати за общински съветници на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 133-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на Калоян Томов Ханджийски- кандидат за кмет на община Благоевград на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 132-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на Живко Илиев Янев като независим кандидат за общински съветник за участие в местни избори, провеждани на 25 октомври 2015г. в община Благоевград, издигнат от Инициативен комитет

№ 131-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на кандидати за общински съветници на партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 130-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на Валери Бориславов Смиленов- кандидат за кмет на община Благоевград на партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 129-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на Георги Благоев Бежански като независим кандидат за кмет на кметство с. Падеш за участие в местни избори, провеждани на 25 октомври 2015г. в община Благоевград, издигнат от Инициативен комитет

№ 128-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на кандидати за общински съветници на партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 127-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на кандидати за общински съветници на партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 126-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на Йордан Венчов Китанов като независим кандидат за кмет на кметство Изгрев за участие в местни избори, провеждани на 25 октомври 2015г. в община Благоевград, издигнат от Инициативен комитет.

№ 125-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на кандидати за общински съветници на партия „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 124-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на Васил Страхилов Николов - кандидат за кмет на кметство Марулево на местна коалиция „ЗАЕДНО ЗА БЛАГОЕВГРАД- ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ и ПП КАУЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 123-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на кандидати за общински съветници на местна коалиция „ЗАЕДНО ЗА БЛАГОЕВГРАД- ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ и ПП КАУЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 122-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на кандидати за общински съветници на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 121-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на Кирил Пецев Пецев - кандидат за кмет на община Благоевград на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 120-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на кандидати за общински съветници на партия ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 119-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ - кандидат за кмет на кметство Бело поле на партия „АТАКА” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 118-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на кандидати за общински съветници на партия „АТАКА” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 117-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на Георги Борисов Ковачки - кандидат за кмет на община Благоевград на партия „АТАКА” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 116-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на кандидати за общински съветници на партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 115-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на Георги Любенов Алексов - кандидат за кмет на кметство Еленово на партия „Движение 21” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 114-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на кандидати за общински съветници на партия „ДВИЖЕНИЕ 21” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

№ 113-МИ / 22.09.2015

ОТНОСНО : регистрация на кандидати за общински съветници на партия ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 369-МИ / 22.04.2019

  относно: Сигнал от Злата Бориславова Ризова за предсрочно прекратяване пълномощията на Атанас Станкев Камбитов – Кмет на община Благоевград.

 • № 368-МИ / 17.05.2018

  относно: Прекратяване пълномощията на Илко Стоянов Стоянов - общински съветник, от квотата на ПП „Глас народен”, поради подадена оставка

 • № 367-МИ / 01.12.2017

  относно: Обявяване на интернет страницата на Списък „А“ и списък „Б“, съгласно чл. 454 от ИК

всички решения